166    14    6  

Luft-vann varmepumpe og hybel

 2 963     Sørlandet     0
Vurderer i disse dager å innstallere en luft til vann varmepumpe. Pga plasseringsvansker er det uaktuelt med luft-luft. 

Har kontroll på (og er klar over) at jeg må legge gulvvarmerørene men det er ikke noe problem og fruen ønsker seg nytt gulv allikevel og hybelen trenger sårt det også. Nok av takhøyde så ingen store hindre. 

Men jeg finner lite info om hvordan jeg skal få fakturert leieboeren for den nye gulvvarmen? Han leier første etg mens vi bor i 2. når jeg først er i gang legger jeg rør i begge etg. Finnes det noe energimåler som regner ut antall kwh som går til hver sløyfe? Ingen problem om noe må leses av manuelt da det allerede må gjlres på minusmåler i sikringsskap for alt annet. 

Alternativet er å leie ut med oppvarming inkludert men synes det er ryddig å betale etter forbruk. Og skal jeg ikke legge vbv i 1.etg syns jeg å investere 100-130.000 blir litt voldsomt. Planen er å også varme vvb. Her på sørlandet tror jeg denne investeringen vil lønne seg selv om jeg må låne på huset til dette. Tar gjerne innspill på det og;)


   #1
 22 881     Akershus     1
KWh-målere for vannsystemer finnes det mye av i bl.a. Tyskland. Målere blir rutinemessig byttet og en kan finne dem på ebay av og til. Hvor nøyaktige de er er en annen sak, de er jo tross alt byttet for sikkerhets skyld.

En annen tilnærming er å sette en kWh-måler på strømmen til vp og fordele etter antall m2 oppvarmet eller antall hoder (vv). Dette blir kanskje bra nok og med lite innsats? Ren vannmåler på vann og eller varmtvann kan også være et spørsmål. I Lillestrøm koster rent vann ca 6,5 øre/liter. Dette baller på seg gjennom et helt år. En dusj kan fort komme på 10 kr i vann, så kommer oppvarming i tillegg.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 2 963     Sørlandet     0
Kan man lese av en sammenheng i de kwh målerne med faktisk kwh som har gått gjennom pumpen? Altså si at totalt strømforbruk inn til pumpen er 2000kwh timer. Måleren til leieboer viser 800kwh. Er dette da en bare en energimåler eller kan jeg si at han har brukt for 800,- i strøm (dersom strømmen kostet 1,- pr kwh)?

Eller må jeg ha en kwh måler på pumpen som måler faktisk strømtrekk også en kwh/energimåler på hver sløyfe og regne ut differansen i prosent og fordele regningene deretter? Det gjør det litt tungvint men overkommelig i ett excel ark.

Rart ingen produsenter opplyser om dette. Relativt vanlig å leie ut i norge og ser ikke for meg st de fleste har flere pumper?’

Føler det blir en finger i lufta å bare ta antall kvm. Så ønsker nok noen kalde harde målinger ja:) vann (type kaldt) er inkludert i leia. Energien til å varme vannet/vvb skal ikke være:)
   #3
 22 881     Akershus     1
Med effekttariff og energipris som varierer fra 1-5 kr pr time blir dette enten et stort og dyrt prosjekt, eller en god slump gjetting.
Eneste måte å få dette riktig på er egentlig to helt adskilte systemer og AMS-måler på eget abonnement pr boenhet.

Skal en ha felles vp, må en ha egen energimåler på stammen mot hybel, både oppvarmingsstamme og varmtvansstamme, to målere. Så må disse være av en type som logger energiforbruket time for time og innhenter aktuell timespris for energi….. du må automatisere eller ansette en bokholder.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 2 963     Sørlandet     0
Jeg vil bare vite hvor mange kwh i strøm leieboer bruker av pumpa. Pris pr kwh er ikke interessant i dette tilfellet.  

De klarer jo dette i store bygg og fjernvamre mm
   #5
 22 881     Akershus     0
De bruker kWh målere på vannrørene ut/inn til aktuell enhet som nevnt om ebay.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 2 963     Sørlandet     0
Ok. Jeg tolker det slik at disse målerne kun forteller meg hvor mye energi i varmtvann som går igjennom. Altså kan det ikke konverteres til Kwh(type strøm) da pumpen hele tiden vil ha forskjellig copx

Så tolker jeg dette riktig så må jeg da ha en måler til min fordelerstokk. 1 måler til leieboers fordelerstokk også 1 måler som forteller meg hvor mye strøm pumpa drar. Regne om til prosentvis forbruk og dividere regningen deretter. Til en pris jeg fastsetter.
   #7
 22 881     Akershus     1
Nja.
Jeg har aldri vært borti en slik energimåler for vann. I prinsippet måler den vanngjennomstrømningen, temperaturen til hybelen og temperaturen fra hybelen. Da har du energimengde som har passert i måleperioden. Dette kan graderes i kWh, eller noe annet. Kan uansett omregnes til kWh.

Herfra trenger du prisen pr kWh for vannenergi. Mange steder setter fjernvarmeleverandørene prisen på vavv-kWh lik tilsvarende pris for strøm. Du kan mao hente strømprisen ut fra sist mnd strømregning og bruke denne til å regne ut hvor mye energi hybelen har brukt. Prisen på el-regningen med et definert antall kWh og et himla regnestykke for gjennomsnittlig kWh-pris er en slags tilnærming og utglatting.
Dette er en noenlunde tilnærming.
Om du ikke ønsker det, trenger du ikke noen vannenergimåler på din side. Derimot kan det være aktuelt med to hybelmålere, en for vannenergi til oppvarming og en til vannenergi til dusj.

Kort sagt, du trenger to vannenergimålere og en stipulert pris pr kWh.
Signatur

HSt
   #8
 31 980     Lillestrøm kommune     2
Han må jo også regne med en virkningsgrad på VP den er jo forhåpentligvis ikke 1.

Jeg tror en mye brukt metode er å måle forbrukt antall kWh og så måle flow til begge fordelerene og så gi hver enhet sin forholdsmessig andel på denne måten

Er det stor forskjell på retur temp så blir ikke dette helt riktig
   #9
 22 881     Akershus     0
Enig i virkningsgraden kommer inn også. Godt vi er flere til å tette tankehullene.

Uansett så blir det enten omfattende, eller en må fundere ut noe som er noenlunde og leve med det.
Signatur
   #10
 1 634     klippdalen     1
fort mer hensiktsmessig å inkludere oppvarming i leia og heller øke den. samt ha såppas kontroll på termostater at leieboer ikke kan ha 35c inne midtvinters Smile