134    1    0  

Tilførselsrør

 81     Oslo     0
Jeg skal ta opp gammelt gulv og legge nytt og tenker å være forutseende å legge tilførselsrør for vp samtidig skult under gulv. Har ikke valgt vp ennå, men hva slags type rør og dimensjon benyttes vanligvis mellom en multiblock luft-vann vp og tank inne?

Jeg trenger ca. 10 meter rørstrekk.

Er det noe slikt :

https://www.ahlsell.no/33/va-og-mark/trykkror/trykkror-med-varmekabel/2407252/
http://www.haiex.no/index.php?id=259