95    1    0  

Vaillant arotherm 55/3 - rare verdier og sporadiske feilmeldinger

 15     Indre troms     0
En laang post, men håper noen tar seg bryet med å svare:

Etter lykkelige 6 år med en Jula L/V pumpe, tok kompressoren kvelden og ny pumpe anskaffet. En Vaillant arotherm 55/3 monoblokk som har vært i drift ca 1 1/2 måned,, men jeg mistenker at pumpa ikke fungerer helt som den skal.

 
Pumpen er driftsatt av meg selv, og er koblet i parallell med sentralfyren (dvs med 2 T-rør til hovedstokken på retur før shunt i sentralfyren. Egen sirkpumpe på hovedkrets, som står etter shunt/på tur. T rørene er satt etter hverandre slik at pumpa henter kaldt RETUR vann i den første T'en og spyler TUR vann ut av T nr 2. Denne oppkoblingen har fungert strålende på min gamle pumpe - som jeg som sagt fikk kompressorhavari på i vinter som var. Tilkoblingen er med 22mm CU - strekk ca 3 m fra kobling retur til pumpe + 1 meter med flex stålrør frem til pumpa. Anlegg trykksatt til 1.6 bar - ingen glykol. FLOW pt hovedkrets 1200 L/H, pumpe 800 L/H (se punkt rart 1 dog).
 
Pumpa durer og går (særs godt fornøyd med bla lydnivå - er noe helt annet en Jula pumpa), MEN: Har fått noen gjentagende feilmeldinger når utetemperaturen faller under -3 grader. Gjentagende at dette inntreffer 1 gang eller 2 i døgnet. Feilmeldingen er den samme - F554 (kondenseringstemp for høy vises i display og feilmeldingsoversikt sier at kjølemiddeltrykk er utenfor arbeidsområde). Pumpen starter opp igjen etter noen minutter.
Pumpa har for øvrig et vell av sensorer som jeg kan gå inn på å lese av under drift (gøy for nerder/slike som meg som liker å følge med).
 
Jeg har fulgt med på pumpa en del i det siste, og det virker som om feilmeldingen inntreffer når den har kjørt på full spiker over en lengre periode (en antagelse fordi det som nå kommer er grunnen til usikkerheten om den virker som den skal):
Når pumpen kjører opp etter en defrost, og skal hente inn igjen mye tap (jeg har ikke buffertank men brukbart med gulvvarmerør og radiatorkretser), samt at det er bra behov for varmeeffekt i huset har jeg i det siste fulgt med på en del av parameterene:
- Utløpstemperaturen til kompressoren stiger til et (for?) høyt nivå - Jeg har sett den helt opp i 103 grader etter 30 min med full spiker (kryper sakte og sikkert oppover), før pumpa trimmer ned (nådd set temp på 41 grader) og den "roer seg" på 80-90 grader (lavt turtall). Når det er varmere ute (feks 0), og kompressor kjører med lavere turtall er utløpstemp normal - 65-75 grader.
- overhetning viser 0K (NULL) når den kjører på maks
- Underkjøling viser opptil 16K på maks (stabilseres til 6-10 når den har trimmet ned) - dette virker for høyt ift hva jeg kan lese meg til av annen dokumentasjon.
- posisjon ekspansjonsventil mellom 25-28% nesten uansett turtall på kompressor
- Delta T ligger på ca 6,5 grader ved -5 på full spiker, ca 3 grader på 40% effekt
 
Rart 1: Jeg sliter med å senke gjennomstrømmingsmengden i pumpa tilstrekkelig. Har senket pumpehastigheten maksimalt (viser 42% effekt fortsatt), og leverer 940l/h. Dette er iht manualen for høyt enda, så jeg har strupet kursen ytterligere (vhja kuleventilene) slik at jeg nå har ca 800 l/h. Men jeg er i tvil om denne viser riktig?

Rart 1: Live monitoren gir meg noen rare data vedr utbytte. Når det er noe minusgrader, kan jeg se i displayet at pumpen feks leverer 2,7 kW og forbruker 2,2 Kw. Mao en helt elendig COP, Men: Når jeg går inn og leser av reell tur/retur temp kombinert med flow, produserer pumpen noe helt annet enn 2,7. Det er mer mot 4,6Kw i dette gitte tilfelle. Forutsatt at flow viser korrekt. Se neste punkt. Og; når det er "mildt", dvs fra 0 og varmere trimmer pumpen korrekt ned og viser 1% når den går på det laveste trinnet (trekker 800w). Når det er kaldere fra ca -3 og nedover kan pumpa fortsatt vise 1% modulering men ser at den trekker 1300 watt (og jeg hører også at kompressoren går med et høyere turtall, kanskje 40%)
  
Rart 3: Øker jeg flowen, kommer feilmeldingene oftere, men som tidligere nevnt: Ved mildvær  (> 0 grader) er det ingen feilmeldinger (når den går i rusletempo ser alle parameterene OK ut, slik som kompressortemp, underkjøling osv)
 

 
Håper på svar, hvordan jeg kan komme videre i saken. Litt bekymret om pumpen overlever vinteren slik den ter seg nå.

-- Atlehaav