2 746    0    0  

Endre luftinntak for luftbåren varme

 63     0
Har kjøpt et hus med en Klimanette 600 EL (prod. 1999). Denne har i 2000 erstattet fyrkjele i tidligere luftbårent varmesystem. Klimanetten er altså en strømfyrt ventilasjonssak med et spjeld som styrer andel av friskluft/omluft.

Denne er plassert i tidligere fyrrom i kjeller, med luftfordeling til alle boligrom i kjeller og 1. etg.

Boligrom i kjeller brukes sporadisk og er ikke jevnt oppvarmet, dermed så blir omluften relativt kald . Dvs. at Klimanetten henter kaldluft fra kjeller og sprer denne ut i 1. etg., noe som fører til at elvarmen på klimanetten må kjøres for at det ikke skal bli for kaldt i 1. etg selv med relativt varm utetemperatur(gjelder særlig høst/vår). Ifht. plassering og huset ellers vil det være relativt enkelt å legge opp rør fra "omluftsinntaket" til Klimanetten til innsug fra stue rett mot varmepumpe (luft/luft) og vedovn. Ser for meg at dette vil kunne senke strømforbruket samtidig som det vil bidra til å spre varme fra 1. etg. og ned til kjeller.

Spørsmålet blir dermed om det er noe som taler imot å hente innvendig luft fra varm stueluft kontra kjølig kjeller?