1,256    11    0  

Lufting av varmeanlegg

 8     0
Lufting av varmeanlegg - 525965748.jpg - LudvikJeg har problemer med lufting av varmeanlegg
Systemet har 13 forskjellige radiatorer og bergvarme.  2 av radiatorene blir ikke varme. Har luftet. Men det virker som om det er fortsatt luft i systemet. Se bilder.Lufting av varmeanlegg - 530349892.jpg - Ludvik

HSt
   #1
 36,579     Lillestrøm kommune     0
Er det lufteenheten som står på røret her ? Skulle ikke den stått vanrett med tuppen opp ?
   #2
 24,662     Akershus     0
Er nok termostetventilen uten reguleringsenhet. Luftekran «radiatorventil  synes å mangle. Bendet på toppen burde vært en T med kran på toppen.

Gitt at det ikke finnes kran, så må en til med spyling. Spylig er generelt lite ønskelig da det tilfører kjelevannet oksygen.

Forsøk først å stenge alle andre radiatorer og åpne for kun denne ene. Sett maks på sirkulasjonspumpe. Dersom det finnes annen luftekran høyt i installasjonen, luft også der.

Du har «luftet». Hva har du gjort? Skisse av systemet ditt?

Signatur
  (trådstarter)
   #3
 8     0
Er nok termostetventilen uten reguleringsenhet. Luftekran «radiatorventil synes å mangle. Bendet på toppen burde vært en T med kran på toppen.

Gitt at det ikke finnes kran, så må en til med spyling. Spylig er generelt lite ønskelig da det tilfører kjelevannet oksygen.

Forsøk først å stenge alle andre radiatorer og åpne for kun denne ene. Sett maks på sirkulasjonspumpe. Dersom det finnes annen luftekran høyt i installasjonen, luft også der.

Du har «luftet . Hva har du gjort? Skisse av systemet ditt?


Det finnes en lufteventil i andre enden av radiatoren på samme høyde som som der vinkelen går inn.
Der finnes det ikke noe luft.
men når jeg stenger ut systemet (varmepumpe og trykktanker. )
så er det fortsatt trykk på radiatorkretsen. og det kommer ut ca 5 liter før det stopper. .
trykket på varmepumpe vannkretsen er fortsatt på 2 bar.
  (trådstarter)
   #4
 8     0
Den termostatventilen er byttet og er helt ny,
har tatt selve termostaten for å få maks gjennomstrømning .
  (trådstarter)
   #5
 8     0
Er det lufteenheten som står på røret her ? Skulle ikke den stått vanrett med tuppen opp ?

Det som står på røret er termostatventilen.
Den passer bare inn en vei og vannet går den veien pinen peker,
   #6
 24,662     Akershus     0
«så er det fortsatt trykk på radiatorkretsen. og det kommer ut ca 5 liter før det stopper. .

Det er ikke mulig, her må det være noe «mer . Vann lar seg ikke komprimere. Kommer det 5 liter vann, så må det være en luftpute i systemet et sted eller du slipper luft inn/vann ut gjennom samme ventil. 5 liter er da vann som kommer fra høyere liggende sted i anlegget.

Holder systemtrykket seg noenlunde konstant? Lenge siden du kontrollerte ekspansjonskarets fortrykk?
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 8     0
Det er en helt ny varmepumpe. Pumpen og og ekspansjonskaret er utestengt, og det er fortsatt trykk i systemet.
Har luftet ut alle radiatorer. Så det må være luft ett sted...
Har kjørt sirkulasjonspumpen i varmepumpen på fult. og det kommer ikke noe luft i de 2 mikrobobeutskillere.

   #8
 24,662     Akershus     0
Stenger du av ekspansjonskaret, så er det fortsatt samme trykk i systemet, men meget ustabilt. Åpner du en luftekran et øyeblikk, faller trykket momentant til null. Øker du temperauren i systemet stiger trykket nær momentant til sikkerhetsventiltrykk. Vann lar seg ikke komprimere.

Når du får ut 5 liter, så tyder det på en ganske stor luftansamling et sted. Enten i en radiator eller i en akkumulatortank.

Mikrobobleutskilleren vil ikke lufte systemet, bare skille ut luft som er oppløst i vannet. Luft i radiatoren på loftet kommer aldri dit.
Signatur
   #10
 24,662     Akershus     0
En liten korreksjon. Dersom anlegget er ca 10m høyr og manometeret står i kjelleren, vil du måle 1 bar overtrykk når det er åpent på toppen.

Hvorfor har du stengt av ekspansjonskaret? Skaper vel bare ekstra plunder?
Siste redigering: Sunday, October 22, 2017 3:56:36 PM av KjellG
Signatur