T1
   #11
 782     0
Er du helt sikker på at ikke tur og retur er byttet om?
Blir rørene som kommer opp av gulvet varme, eller er de helt kalde.
Har du luftet alle radiatorene, eller bare de som er kalde?