115    3    0  

Høyttaler- og svakstrømkabel i samme rør

 17     0
Har et 20mm rør fra teknisk rom til en takhøyttaler, røret er ca 10-12m. Skal nå sette opp en taksensor som går på 5v like ved høyttaleren og tenker å bruke det røret med å trekke 2 ledninger til igjennom det. Er brukt PN 2x2,5mm2 som høyttalere kabel, og tenker å trekke PN 2x2,5mm2 til i røret som skal kobles til 5v.

Vil det være noen forstyrrelser med en slik løsning, altså støy for høyttalere eller ustabil strøm for sensoren?

   #2
 17 297     Akershus     0
Ville vurdert cat 5 til sensoren. Du er tryggere mot induserte strømmer. (Mulig jeg ser spøkelser)
Signatur
   #3
 2 071     0
For uskjermet kabel: Hvis denne sensoren sender signaler på digitalt format kan du slappe helt av. Høyttaler-kablene vil uansett aldri klare å forstyrre de digitale signalene. I teori: ja, i praksis: nei. Hvis du ikke engang sender sensor-rapportene over kabelen, kun strømforsyning (det er litt uklart i det du skriver), kan du absolutt ta det med ro. Ingen høyttalerkabel vil forstyrre en 5VDC strømforsyning så mye at det påvirker sensoren.

Kun dersom denne sensoren leverer et analogt signal kan det være en viss risiko for en liten påvirkning. Da kan da bør du tenke på noen form for skjermet kabel, evt. cat x. Et vesentlig poeng med cat x er at de er "tvunnet trådpar", på en slik måte at en ytre støy-påvirkning på den ene lederen blir kompensert for av av motstatt virkningen på den andre lederen i paret - men jeg har aldri sett dette bli brukt som argument for å levere stabil 5VDC driftsstrøm!

Hvis du er bekymret for sensorens påvirkning på høyttalerkablene, forstyrrelser i lyden: Signalnivået er mange størrelsesordner under effeken til høyttalerne, og eventuell lekkasje mellom lederne er ytterligere mange størrelsesordner under det igjen. Hvis noen mener at sensor-signaler ødelegger høyttaler-lyden, er det bare vrøvl. Det skjer ikke, verken om sensoren din bare får strømmating gjennom samme rør eller også rapporterer data tilbake gjennom røret.

Kortversjon: Tut og kjør.