292    1    0  

Kablet hjemmenettverk, kabel infrastruktur

 5     0
Bygger hus og har planlagt kablet nettverk til alle fast punkter i huset som ville kunne trenge nettverk, ca 12 punkt. 
Kablene fra hvert punkt trekker jeg i rør ut til teknisk rom i garasjen i u.egt der jeg har planlagt å ha et skap med switch, fiberinntak og server. 
Så til spørsmålene: 
1. Alle kablene vil komme ut av veggen (taket) på en eller annen måte før de går inn i skapet, hvordan løse dette best? Alle kablene ut gjennom samme hull i gipsplaten eller hver for seg i hvert sitt rør? Finnes det en eller annen form for foring eller muffe jeg kan bruke? 
2. Garasjen ligger i huset og må derfor være gasstett. Teknisk rom vil ligge i garasjen og døren mellom tek.rom og garasjen er ikke gasstett. Hvordan bør jeg løse dette? Jeg "punkterer" jo tettingen ved å trekke rør fra tek.rom, og dermed indirekte fra garasje, og inn i huset? 
3. Disse nye husene skal jo trykktestes og være tettere en en hermetikkboks. Som i punktet over, jeg har jo "punktert" huset ved å trekke rør fra "inne" til "ute", vil lekasjen være så liten at det ikke spiller noen rolle eller bør jeg tette på en eller annen måte? 

Noen som har gjort tilsvarende eller har noen tips? 

   #1
 21 462     Enebolig     0
1. Dette betyr at du skal ha et rack som ikke er innfelt i vegg? Da ville jeg trolig foret ut veggen, eller evt bare over rack. Alternativt kan det benyttes kabelkanal fra tak og ned til rack.

2. Rørene må branntettes (innvendig) med godkjent branntettingsmasse. Da blir det også tett med tanke på punkt 3. Dette gjelder også selve gjennomføringen i brann skillet mellom garasje og bolig (der alle rørene føres gjennom) I slike tilfeller benytter man gjerne hovedentreprenør, og trolig vil de også kreve det. Meg bekjent skal slike gjennomføringer skal utføres av godkjent personell, samt dokumenteres.

3. Man benytter mansjett der rørene bryter dampsperren. Dog er dette så mange rør at man trolig må benytte et par store mansjetter, og deretter teipe og ordne det til med dampsperre teip.