1 434    0    0  

Bosch lasermottaker.

 3 955     0
Et "spørjesmål" eg har.

Er det nokon som veit om Bosch har ein "holdar" som ein kan sette på LR2 lasermottakar slik at ein lett kan ta høgder på f.eks sålar og anna?