150    0    0  

Hvordan velger jeg laser ?

 1 076     1484     0
Jeg må handle meg en laser, da eieren av den flotte Topcon`en jeg har lånt, har forventninger om å bruke den selv også.....

Skal i hovedsak bruke den selv, men vil gjerne ha ganske stor rekkevidde, da vi nå og da nivellerer grøfter osv.
Fall tror jeg ikke jeg trenger, med målestang med skala på, går det fint uten.

MEN - jeg vil gjerne ha en mottager som har ganske " stor skala " ; står du 70m unna sendere, er det et styr å treffe laserplanet om mottageren har en 1cm mottagerskala

Jeg ser på Leica Rugby, Topcon og Bosch planlasere. Er det andre i prisleiet jeg bør vurdere ?
Signatur