2 215    0    0  

RoHS Crossliner SP735

 189     Hordaland     0
Låner en laservater av naboen som han aldri har brukt sjøl.
Den heter RoHS Crossliner SP735 ifølge bruksanvisningen.
Liten pen, rød tass som festes på en magnetfot som passer på toppen av en tripod med et lite sentrumsvater.  En låseskrue på toppen holder laserhodet under transport.

Problemet mitt er at når jeg snur hodet for å sette vannrettmerker inne i det lille rommet jeg nivellerer, er at streken flytter seg. Den er 3 cm høyere på ene siden på 2 meters avstand.

Trolig får jeg finne ut hvor han har kjøpt det og klage litt. 3 cm er mere feil enn mitt øyemål.
Signatur