2,135    1    0  

Bygge garasje opp til 50m2 nær toglinje.

 2     0
Hei!

Har lyst til å sette opp en garasje på opp til 50m2.
Min eiendom grenser mot ei toglinje og den ene veggen på garasjen vil trolig havne ca 5-10 meter fra senter på sporet. Det står et slags bodhus der i dag.
Ellers vil garasjen havne en meter innenfor tomtegrensen så annen søkning trengs vel da ikke?

Hvordan er reglene for dette?

   #1
 96     Skien     0
Avstandene i plan- og bygningsloven tilsidesetter ikke jernbanelovens §10 som setter krav til avstand på minst 30 meter fra de nærmeste spors midtlinje. Det kan hende at du har en reguleringsplan som inneholder noe annet, i så fall kan du forholde deg til reguleringsplanen.

Foreligger det ikke reguleringsplan, faller man tilbake på hovedregel. Man kan søke om dispensasjon, men så nært som 5- 10 meter fra sporet er ikke sikkert blir godkjent.

Her er søknadsskjema for dispensasjon for Jernbaneverket sør- øst:

http://www.follokom.com/skjema/dispensasjon_jernbanelova.pdf

Her finnes saksbehandlingsveileder:

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/154534