2,697    0    0  

Sirup og serverproblemer

 1,431     Oslo     0
I går og i dag har vi igjen hatt serverprobler, tross oppgraderingen til ny server.

Nå viser deg seg (heldigvis) at disse problemene ikke skyldes serveren, programvaren eller databasen til ByggeBolig. Derimot er det serverleverandørens tilkobling til nettet som skaper problemer i denne omgang. Disse feilene utbedres nå. Webhuset skriver:

Pakketap mot deler av nettet  2012/05/31 at 5:25 PM
Vi har i morgentimene opplevd sporadisk pakketap mot deler av våre nett. Dette har spesielt påvirket våre dedikerte og virtuelle servere. Vi har identifisert problemet og jobben med å bytte ut utstyr er satt igang. Det vil bli enkelte korte brudd i omleggingen.

Problemet er rettet inntil videre. Det vil gjøres en permanent rettelse og en egen statusoppdatering vil informere om arbeidet i forkant.


VI forsetter å jobbe med de andre rapporterte feilene. Ha en fortsatt fin helg!
Signatur