2 129    0    0  

Vedlikehold på Byggebolig - onsdag 14. mars

 1 431     Oslo     0
Vi utfører planlagt vedlikehold og oppgradering på ByggeBolig på formiddagen onsdag den 14. mars 2012.

Vi forventer å holde på mellom ca. kl. 09.00 og 11.00, men dersom vi støter på uforutsette problemer kan det være vi må holde på lengre.

Dette skal ifølge planen ikke føre til nedetid for forumet. Likevel kan det være at forumet oppleves som sirupstregt i denne perioden. Dette er i så fall ingen krise, men altså i henhold til planen.

Takk for oppmerksomheten!
Signatur