888    22    2  

Bod i kjeller som "gamingrom", naboens bod som kun grenser til oss.

 63     0
Hei! Har kjøpt 1.etasje i 2-mannsbolig i borettslag. Vi disponerer mesteparten av kjeller men nabo eier en byggmeldt bod og et lite vaskerom. 

Nabo bruker nå en ikke-lydisolert byggmeldt bod som gamingrom, kontor, oppholdsrom og høyst sannsynlig også soverom til sin tenåringssønn. Denne boden grenser til vårt soverom og stue og deler ikke vegger/tak/gulv med nabos boenhet. Det er også kun tilgang via fellesområde (trappeoppgang fra 2.etasje og ned i kjeller).

For meg strider dette mot all sunn fornuft og det kan da ikke være lovlig? Man forventer ikke konstant støy fra underetasje når man kjøper 1.etg i 2-mannsbolig. Litt usikker på hvilken vei det er best å gå - direkte mot nabo eller via boligkjøperforsikringen mot selger for manglende opplysninger ved salg?

   #1
 113     0
Dersom dette er bod, er den ikke ment for varig opphold. Naboen din har dermed ikke lov til å benytte den som kontor, gamingrom eller soverom.

Jeg ville startet med en vennlig henvendelse til naboen om problemet. Ingen trusler. Dersom dette ikke løser seg etter første henvendelse, kan dere finne frem riktig dokumentasjon. (at det er en bod, krav til rom som brukes som oppholdsrom, krav til støyisolering mellom leiligheter etc. )
Dersom nabo ikke er samarbeidsvillig, kan dere melde dette til kommunen.

For boligkjøperforsikring er det mer uklart. Dere må vel i så fall kunne dokumentere at selger visste om dette? Dersom selger ikke visste om det, eller burde visst om det, har jo ikke selge gjort noe galt. Det er naboen som gjør noe galt.

Lykke til!
  (trådstarter)
   #2
 63     0
Dersom dette er bod, er den ikke ment for varig opphold. Naboen din har dermed ikke lov til å benytte den som kontor, gamingrom eller soverom.

Jeg ville startet med en vennlig henvendelse til naboen om problemet. Ingen trusler. Dersom dette ikke løser seg etter første henvendelse, kan dere finne frem riktig dokumentasjon. (at det er en bod, krav til rom som brukes som  oppholdsrom, krav til støyisolering mellom leiligheter etc. )
Dersom nabo ikke er samarbeidsvillig, kan dere melde dette til kommunen.

For boligkjøperforsikring er det mer uklart. Dere må vel i så fall kunne dokumentere at selger visste om dette? Dersom selger ikke visste om det, eller burde visst om det, har jo ikke selge gjort noe galt. Det er naboen som gjør noe galt.

Lykke til!

Takk for svar!

Som du skjønner er det en ubehagelig situasjon. Selger visste om det og han var veldig plaget av det, men vanskelig å bevise. I utgangspunktet er jo naboen problemet, men litt feigt av selger å overlate den kampen til oss uten å varsle om støyproblemene.

Vi har vært veldig klare men hyggelige mot nabo fra første stund, og opplever han som hyggelig og imøtekommende, men at han litt snor seg unna problemet og ikke gir direkte svar.

For oss er jo støy problemet, og jeg tenker som deg at dersom han ikke isolerer tilfredsstillende så er kommunevarsel/advokat løsningen. Har vært i kontakt med plan og bygg og saksbehandler der hadde aldri i sin karriere hørt om tilsvarende, det sier jo litt. Han tvilte veldig på om rommet ville kunne bruksendres i det hele tatt pga utenfor naboens boenhet og tligang via fellesområde. Bruksendring vil også ha krav som ved nybygg (Tek17) da det er utenfor øvrig boenhet, noe som vil koste en formue for naboen da det krever at et ansvarlig foretak står for søknad og ansvar. Saksbehandler mente at en ny boenhet ville være den nærliggende løsningen men det vil aldri borettslaget godkjenne.

Jeg har også vært inne på tanken å melde til styret i borettslaget, fordi dette kan skape en uheldig presedens som ingen av de andre boenhetene ønsker. Det beste og enkleste hadde kanskje vært å involvere styret, men da får man jo et evig dårlig naboforhold i retur... Vanskelig...
   #3
 23 762     Akershus     0
«Rom for varig opphold" er er ullent begrep. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-4-1---departementets-tolking-av-saksbehandlingsforskriften-sak-10--4-1-forste-ledd-bokstav-b-om-hvorvidt-et-vindfang-er-rom-til-varig-opphold-eller-beboelse/id2609601/

Eksempel. et skur isoleres til et 70 m2 verksted. Her restaureres en Storch fra 2. verdenskrig. I et hjørne er en diger skinnsofa, en lenestol et salongbord og en TV. Er verkstedet et rom for varig opphold?

Enkelte innreder garasjen med parkettgulv, bar og sofagruppe hvor de kan sitte hele vinteren og beundre både Goldwig og den gamle politi-BMWen. Er garasjen med garasjeport et rom for varig opphold?

En bod blir utstyrt med høvelbenk for hobbyarbeide?
En bod blir utstyrt med PC for dataprogrammeringshobby?
En bod blir utstyrt for gaminghobby?
En bod får en PC hvor det er mulig å se NRK og Netflix?

Varig opphold er for meg ganske uklart.
Signatur
   #4
 113     0
Nei det er nok ikke så tydelig som jeg først antok.

Det blir jo vanskelig å bevise at boden brukes som hoveddel og ikke som tilleggsdel, men dersom gutten sover der jevnlig, så er der ingen tvil.
Dersom man ikke kan bevise dette, så er jo spørsmålet hvor mye støy man må akseptere fra en bod. Her finnes det krav til lydisolering mellom boliger, men dette henger sammen men bygnings alder.
Så er det jo regler og retningslinjer i forhold til støynivå i leiligheter og tider på døgnet, men jeg antar at dette er bare "vanlige" lyder som er plagsomme fordi de er for nærme.

Klage til selger er verdt ett forøk - selgers eierskifteforsikring er ett mareritt å forholde seg til, men dersom dere har egen eierskifte-forsikring er det verdt ett forsøk.

Styret hadde jeg ikke tenkt på i første omgang, det ser for meg ut til å være en god løsning. To leiligheter har en uenighet: styret burde kunne uttale seg som en upartisk 3-part.

   #5
 3 277     I huset mitt     0
Ville nok holdt fokus på at dette arealet er en bod, som jo er tiltenkt lagring.
All annen bruk er jo problemet.

Styret/borettslaget må jo kunne uttale seg i saken.
  (trådstarter)
   #6
 63     0
Nei det er nok ikke så tydelig som jeg først antok.

Det blir jo vanskelig å bevise at boden brukes som hoveddel og ikke som tilleggsdel, men dersom gutten sover der jevnlig, så er der ingen tvil.
Dersom man ikke kan bevise dette, så er jo spørsmålet hvor mye støy man må akseptere fra en bod. Her finnes det krav til lydisolering mellom boliger, men dette henger sammen men bygnings alder.
Så er det jo regler og retningslinjer i forhold til støynivå i leiligheter og tider på døgnet, men jeg antar at dette er bare "vanlige" lyder som er plagsomme fordi de er for nærme.

Klage til selger er verdt ett forøk - selgers eierskifteforsikring er ett mareritt å forholde seg til, men dersom dere har egen eierskifte-forsikring er det verdt ett forsøk.

Styret hadde jeg ikke tenkt på i første omgang, det ser for meg ut til å være en god løsning. To leiligheter har en uenighet: styret burde kunne uttale seg som en upartisk 3-part.


Hmm høres jo helt utrolig ut hvis det er lov å flytte støyende aktivitet bort fra seg selv og til under naboens soverom, men jeg er ikke advokat. Så er det jo også merkelig hvis det "lønner seg" for naboen å ikke bruksendre fordi da er det ikke krav til isolasjon, men det er umulig å bevise at rommet brukes døgnet rundt allikevel. Ikke akkurat dette som var drømmen da vi kjøpte ny bolig. Nå er isolasjonen så dårlig at vi hører all lav/normal prat og normal tv-lyd opp til soverom/stue. Vi må da ha noen rettigheter i forbindelse med dette?
   #7
 23 762     Akershus     0
Du kan kanskje argumentere med støy? «Ro i blokka etter kl 23".
Signatur

   #8
 113     0
Litt mer info:

Jeg er nokså trygg på at kommunen vil gi dere medhold og gi naboen pålegg om å avslutte dagens bruk eller søke om bruksendring.

Fra Dibk:

Tilleggsdel: Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom)
Hoveddel: Stue, kjøkken, bad eller soverom

Liten tvil hos meg om hvor jeg ville plassert gamingrom og kontor.

Fra KjellG sin link:
Begrepene "rom for varig opphold"og "rom for beboelse"er ikke nærmere definert i byggesaksforskriften. Begrepet rom for varig opphold er imidlertid benyttet i TEK10 og TEK17. Fra TEK10 fremkommer det av veiledningen til bl.a. §§ 13-2, 13-4, 13-12 og 13-13 at "med rom for varig opphold forstås stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom[2]i boenhet". I TEK17 § 1-3 bokstav l er rom for varig opphold formelt definert som: stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom. "Tilsvarende rom" erstatter begrepet "arbeidsrom". Det er imidlertid ingen realitetsendring, bare en presisering av at begrepet "arbeidsrom" ikke var ment å være uttømmende.

Igjen: Arbeidsrom er inkludert i "rom for varig opphold"

  (trådstarter)
   #9
 63     0
Ville nok holdt fokus på at dette arealet er en bod, som jo er tiltenkt lagring.
All annen bruk er jo problemet.

Styret/borettslaget må jo kunne uttale seg i saken.

Ja ikke sant? Kan ikke forstå at man kan være rettighetsløs i en så opplagt sak.

Alle jeg forteller det til blir jo sjokkerte. Har man ingen rettigheter mot konstant pratestøy døgnet rundt fra en uisolert byggmeldt bod og opp mot stue/soverom? Da er loven veldig merkelig.
   #10
 113     0
Ville nok holdt fokus på at dette arealet er en bod, som jo er tiltenkt lagring.
All annen bruk er jo problemet.

Styret/borettslaget må jo kunne uttale seg i saken.

Ja ikke sant? Kan ikke forstå at man kan være rettighetsløs i en så opplagt sak.

Alle jeg forteller det til blir jo sjokkerte. Har man ingen rettigheter mot konstant pratestøy døgnet rundt fra en uisolert byggmeldt bod og opp mot stue/soverom? Da er loven veldig merkelig.


Du er ikke rettsløs, men regelverket vårt er komplisert og åpent for tolkninger.

Dersom dialog med naboen ikke når frem, må du være villig til å løfte dette opp ett nivå for å hevde dine rettigheter.
Jeg ville valgt 1. Styret, 2. kommunen og deretter evt. advokat - avhengig av hva 1 og 2 svarer.
Prosess mot selger må evt. gå parallelt. Dersom du har egen eierskifteforsikring - kjør på.
Dersom bare selger har eierskifteforsikring: lykke til, forbered deg på 6-18 måneder med krangling.