422    9    2  

Feil eiendomsgrense i matrikkelen

wth
 171     NA     0
Dette er ikke en nabokrangel enda, men kan fort bli det, så plasserer tråden her. Holder det litt vagt av den grunn også.

Kort fortalt ser vi på en potensiell regulert tomt, som ble oppdelt men aldri stukket ut på starten av 2000-tallet. Den er altså ikke tinglyst og framgår ikke i matrikkelen. Eiendommen framgår derimot i gjeldende reguleringsplan, som også danner grunnlaget for avtalen som ble inngått den gang.

Vi ser nå på eiendomskartet at en naboeiendom stikker langt inn på denne eiendommen, også med ulogisk form på tomten. Tomten ble visstnok nylig målt inn av kommunen. Men formen tyder stengt tatt opp at noen har gjort en feil en plass

Med grensen i matrikkelen går tomten vi er interessert i fra å være attraktiv til relativt ubrukelig.

Spørsmålet er om noen har tips til hvordan gå fram her?
Hvis naboene er medgjørlige kan man muligens få grensene justert før ny tomt fradeles, men tenker man bør finne ut hva som har skjedd først, og jeg har ikkje klart å finne noe på nabotomten som sier hvordan den burde vært.


   #2
 5 501     1
Er det f.eks på seeiendom.no det er feil grenser? Ikke sikkert det betyr så mye, i praksis. Det er skjøtet som beskriver eiendomsgrensene, og det skal være grensemerker i teigen. Du kan muligens finne informasjon via grunnboken.

Dersom dette er en gammel tomt, kan det være litt vanskelig å nøste opp i grenser. Spesielt dersom tomten har vært gjennom noen runder med oppdeling og sammenslåing. Da kan det fort bli mye forvirring, og gamle grensemerker som ikke gjelder lengre, etc.

Var nylig gjennom en slik runde på hytta, der eiendommen har blitt oppdelt, og sammenslått i ulike konstellasjoner, mange ganger. Noen ganger har det blitt satt ned nye grensemerker, noen ganger har gamle grensemerker blitt brukt på nytt ("grensen går 2 m syd for kors i fjell"), en gang ble et tre (!) brukt som merke. Men 70 år senere er det ikke noe tre der lengre..

Det man gjør for å få riktige grenser i eiendomsregisteret er å bestille oppmåling/påvising av kommunen (koster penger). Da forutsettes det at definisjonen på eiendommen er tydelig. Dersom man er uenige her, kan jordskifte (rettsak) fort være neste skritt. Derfor lønner det seg å selv gjøre litt detektivarbeid i forkant.

Bruk skjøter, finn grensemerker, se på gamle flyfoto etc.
wth
  (trådstarter)
   #3
 171     NA     0
Er på seeiendom/kommunekart ja. Grensen er merket med lys grønn, som visstnok betyr at den er ganske sikker.
En annen nabo mener kommunen var å gjorde oppmåling på den nylig.

Har kikket så langt som til grunnboken, men får ikke bestilt dokumentet som refereres til under grunndata hos statkart, som jeg antar er skjøte/målebrev. Saken er også for ny til å ligge i historiske arkiv.

Dette er en familietomt vi har pr. nå ikke har noe investert i, så jordskifterett blir det sannsynligvis ikke (med oss som part).
Har et håp om å først finne ut hva som har skjedd, så bli enig med nabotomten om justering.

Får sjekke gamle foto, og evt. grensemerker i området. Formen på tomten henger ikke sammen med hverken bebyggelse eller området, så mistenkt koordinatfeil eller at de har stukket ut feil grensemerker.
   #4
 2 410     Asker     0
Evt at noen har vært med kommunen og indikert hvor tomt bør gå. Når den stikkes ut første gang er det gjerne ut fra terreng og hva som da er logisk. «Den haugen hører logisk til hagen etc.
Signatur
   #5
 5 501     0
Tror ikke kommunen måler opp grenser på eget initiativ. Det er typisk noe som bestilles (og betales) av de som eier eiendommen.

Da blir også alle berørte parter informert og invitert.
wth
  (trådstarter)
   #6
 171     NA     0
Takket for svar, har funnet ut hvilken pantebok det nok framgår av, men den er ikke tilgjengelig for bestilling, så må vel ta kontakt med kartverket etter påsken.
Ebe
   #7
 4 283     Vestlandet     0
Men en deling faller vel bort, dersom den ikke er gjennomført innen tre år?
Signatur

wth
  (trådstarter)
   #8
 171     NA     0
Finner ikke den fristen, men regner med det uansett bare betyr at prosessen starter på nytt hos kommunen? Mange tomter som av ulike årsaker ikke er tinglyst, uten at du mister en litt svakere privatrettslig avtale av den grunn.

Problemet her er at tomt som skal deles har endret form siden avtaler ble inngått, som umuliggjør realisering av gjeldende reguleringsplan for området.
   #9
 317     0
Såvidt meg bekjent er disse 3 årene det som legges til grunn ifm såkalt "vintervedtak", dvs når søknad om fradeling gis på en tid av året hvor oppmåling er lite hensiktsmessig (problematisk) å gjennomføre. Det var iallfall det jeg fikk opplyst da jeg nylig skilte ut en tomt,så fristen for å dele fra kan faktisk være kortere også. Tidsfristen for fradeling skal uansett stå oppført i vedtaket eier fikk fra kommunen da søknad om fradeling i sin tid ble godkjent. Dersom tomten aldri offisielt ble fradelt må det søkes om ny fradeling, men her kan kommunen faktisk gi avslag dersom reguleringsplanen / kommuneplanen i mellomtiden er blitt endret. Det er ingen automatikk i at ny deling blir godkjent sånn rent teknisk.