9 904    18    31  

Fjerning av skrot på nabotomt

 429     0
En nabo har en stor tomt (mange mål ubebygd utmark) hvor det står lagret store mengder skrot (rustne hengere, traktorutstyr, tanker, en ubrukelig bil mm). Dette står rett ved vårt hus, og ved startpunktet på en tur- og sykkelsti som er mye brukt. Denne naboen er ikke tilsnakkenes, og mye av skrotet (ikke alt) står lagret i den hensikt at ingen skal parkere der for å bruke tur-/sykkelveien. Det har stått der i minst 10 år. 

Eier av tomten er ikke tilsnakkenes, men jeg ønsker å få dette fjernet. Argumenter jeg ser for meg å bruke er:

1. Våre barn og turgåere/syklister kan skade seg på dette. Det bør fjernes av sikkerhetsmessige årsaker.

2. Dette er et fint skogsområde og dette skrotet er naturligvis veldig skjemmende. Det er rustent/stygt, men ikke direkte forurensende. 

Noen tips til hvordan jeg bør gå frem for å få det fjernet? Kommune og/eller velforening?

   #2
 372     Hedmark      15
Nå har somregel de fleste ulik oppfatning av hva som er "skrot", så jeg ville ikke gått hardt ut å krevd "skrotet" fjernet.
Hadde noen sagt noe sånt til meg om bilene mine hadde jeg sannsynligvis kjøpt to til, bare på pur f.
Sålenge det ikke er miljøfarlig skal det endel til å få noe fjernet (og bra er det!)
Ebe
   #4
 4 452     Vestlandet     2
Absolutt ikke lite å komme med, men du er helt avhengig av kommunen. I vår kommunen ryddes mange slike tomter årlig, etter pålegg fra kommunen. Ett tilfelle gikk så langt at kommunen gikk inn og fjernet det på eiers regning.

Så ta kontakt med kommunen din. Hos oss er det ikke byggningsmyndigheten som behandler dette, men helsevernmyndigheten.
Signatur
JEG
   #6
 251     Rogaland     0
Det varierer mye hvordan kommunene praktiserer dette, men gjør ett forsøk, og henvis til Forurensningsloven:
"§ 28.(forbud mot forsøpling)
Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander.
Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.
Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding."
  (trådstarter)
   #7
 429     0
Nå har somregel de fleste ulik oppfatning av hva som er "skrot", så jeg ville ikke gått hardt ut å krevd "skrotet" fjernet.
Hadde noen sagt noe sånt til meg om bilene mine hadde jeg sannsynligvis kjøpt to til, bare på pur f.
Sålenge det ikke er miljøfarlig skal det endel til å få noe fjernet (og bra er det!)


Enig, hvis det kun hadde vært denne bilen. I dette tilfellet er det også et sikkerhetselement. Mange unger bor i nærheten, og hvis en syklist kolliderer med noe av dette kan det gå riktig ille.

  (trådstarter)
   #8
 429     1
Absolutt ikke lite å komme med, men du er helt avhengig av kommunen. I vår kommunen ryddes mange slike tomter årlig, etter pålegg fra kommunen. Ett tilfelle gikk så langt at kommunen gikk inn og fjernet det på eiers regning.

Så ta kontakt med kommunen din. Hos oss er det ikke byggningsmyndigheten som behandler dette, men helsevernmyndigheten.

Skal høre med kommunen, ser ut til at dette er beste vei å gå.
   #9
 1     4
Men du sier att det meste har stått det i mer enn 10år. Har noen skadet seg på dette tidligere som du kan dokumentere? Og er maskinene og bilen tømt for vann, olje og drivstoff er de ikke farlige for miljøet og dermed har du lite og stille med. Regner med til syvende og sist att du ender opp med en eller flere grinete naboer og ett ganske ugreit naboskap om du blander inn kommunen i dette. Da blir man liksom sett på som nabolagets sladrehank og rassh*l. Har det stått i 10 år så regner jeg med det ikke har stått i veien for andre enn deg så dermed ville jeg nok bare ha ignorert det istede selv om det kan være vanskelig.

Har selv blitt meldt til kommunen av naboer Pga såkalte vrak som aldri var i bruk. Det ene "vraket" var en bilcrossbil som var i bruk nesten vær helg og det andre "vraket" var en delebil til denne og det siste "vraket" var trekkbilen til hengeren. Men det flyttet jo aldri på seg i følge naboen. Naboen var forresten nylig flyttet inn fra byen og klagen kom 1 uke etterpå. Han ble ikke direkte godt mottatt i nabolaget etter flere klager på kumøkk lukt, traktor lyder og annet som hører landbruket til og etter 5mnd flyttet han etter og ha blitt fryst helt ut av naboene.

Så som sagt ville ha passet meg litt for og lagt meg ut med naboene om du er ny innflytter iallfall.
   #10
 1     3
Hva som foregår på annen manns grunn er ikke din sak, det skall du ikke bry deg med. Syklister turgåere og nabolagets unger har ingenting på privat grunn å gjøre. Hvis eieren ønsker å hindre uønsket parkering på egen eiendom er da ikke det ett problem, siden allemannsretten gjelder på to ben, ikke på to eller fire hjul.