197    6    0  

Forstøtningsmur mot felles innkjørsel

 2     0
Vi har felles innkjørsel med nabo opp en bratt bakke. Naboen har nå uten varsel gravd ned og lager forstøtningsmur (hvor det tidligere var skrått, men planert) på ca 0,5 meter på hans side av felles vei. Han bor litt lengre ned enn oss( sorry, vanskelig å beskrive) og lager på denne måten større flatt område hvor det tidligere var skrått. Dette medfører en ulempe for oss, spesielt om vinter, da bilen lett sklir bakover (mot hans side) og det er større fare for ulykke. Vi har ikke snuplass, så må rygge ned. Jeg har snakket med nabo og informert om at dette er en ulempe og potensielt farlig, men han ser ikke at dette er et problem. Han foreslår heller at vi setter opp brøytestikker på vinter da vi ikke kan se kanten(og fallet ) han har laget. Jeg er usikker på om vi kan klage på dette. Er det noen som kjenner til regelverk for dette? Finnes det regulering ift oppføring av forstøtningsmur mot felles innkjørsel? 

TSt
   #2
 13 183     0
En kan ikke endre terrenget helt inn mot en tomtegrense uten at en har søkt om dette med nabovarsel. Men er jo ikke sikkert at tomtegrensen er akkurat her ut i fra teksten.
  (trådstarter)
   #3
 2     0
Ja, det er nettopp det som jeg er litt usikker på. Naboen endrer terrenget, men det er mot felles innkjørsel, ikke direkte mot tomtegrensen.
HSt
   #4
 34 582     Lillestrøm kommune     0
Har vært vant med å rygge i en oppkjørsel med bakke og skrått fall, er det veldig glatt brukt håndbrekket så bakhjul låser seg, er mer spennende med nye biler der håndbrekk aktiveres elektrisk, blir nok litt mere Laca Safe grus i vinter. (Låser forhjulene så sklir de ut og bilen snurrer lettere)
   #5
 129     Der hvor bartene kommer fra.     0
Ville ha sjekket med kommunen hva reglene er, for mindre terrengendringer er stort sett lov innenfor noen rammer relativt tett opp til tomtegrensa.

Dette høres, selv om det er en del plunder for deg - potensielt ut som en mindre endring.
Signatur
   #6
 5 432     Akershus     0
Som en annen spør om, et bilde hadde gitt bedre forståelse for problemet. Eventuelt en skisse.