229    8    1  

Ikke konflikt, men ett spørsmål om naboens naturstein gjerde

 3     0
Hei. Naboen har ett naturstein gjerde som ikke blir vedlikeholdt og begynner å rase inn på min tomt med både stein og jord. Hvem har annsvaret å få dette ordnet og hvem har ansvaret hvis detter raser over bil o.l? Jeg får bare beskjed om at jeg må bare legge steinene på plenen til naboen.

HSt
   #1
 34 612     Lillestrøm kommune     0
I prinsipp er det vel mulig å si at naboer har felles ansvar for gjerde, var du eier når naturstein gjerdet ble anlagt ?

Hos meg deler jeg broderlig på ansvar for hekk med nabo selv om grenseboltene viser at hekkene står på min tomt og ikke i tomtedelet slik de kunne ha gjort. Vi vet ikke bakgrunn for denne løsningen for alt ble gjort av forrige eiere.

Er det veldig vanskelig å legge steinene på plass/hjelpe litt til ?
  (trådstarter)
   #2
 3     0
Ingen av oss har laget dette gjerde. Jeg har prøvd å ordnet det men det er så dårlig forfattning at det nytter ikke å bare legge steinene tilbake. Plenen hans presser steinene ut, min gårdsplass er ca 1 meter lavere enn plenen hans. Har undersøkt om støyping av mur, men det ble så kostbart og naboen var ikke interisert i å delta i den kostnaden.
   #3
 1 696     Sandefjord     0
Dersom naboens plen en 1 meter høyere enn din, så høres dette mer ut som enn mur, enn gjerde?

Dersom det er en mur, så er det vel den parten som har glede av muren som betaler? Enten den parten som har gravd ut, eller den som har fylt ut. Begge deler for å få større brukbart areal.
   #4
 23 773     Akershus     0
Til vanlig er der slik at fra urørt mark, så er det den som graver ut på sin side, eller den som bygger opp på sin side som har ansvaret for støttemuren.

Så finnes det sikkert mange varianter og avtaler.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 3     0
Ja beklager, mente stein mur. Den er laget for at naboen skulle få rett plen uten fall mot min gårdsplass. Men dette ble gjort av tidligere eiere av nabohuset. Jeg har ingen «glede av muren når den er såpass falleferdig. Det jeg lurer på er hvem det er sitt ansvar når muren og plenen til naboen kolapser å ligger på min gårdsplass?
   #6
 23 773     Akershus     1
Høres ut til at dette er ene og alene naboens ansvar. Å få gjennomført en endring kan imidlertid være krevende. I verste fall en rettssak.

I mellomtiden kan en kanskje spa opp alt som kommer på din side og tømme det på naboens tomt. Ev i innkjørselen til vedkommende «fordi det var enklest for deg og det er egentlig ikke ditt ansvar å rydde opp for naboen." Så var det det med naboforhold, men her bidrar heller ikke naboen.
Ved nyanlegg kan det også være at du kan kreve murfoten 1 m inn på naboens urørte grunn.
Signatur
   #7
 1 486     Bergen     0
Skal en etablere en støttemur/fylling langs grense mot nabo er dette regulert i plan- og bygningsloven.
Enkelte mindre støttemurer og fyllinger/planeringer er unntatt søknadsplikt.
Unntatt fra søknadsplikt er forstøtningsmurer (mot deg) når:

  1. at den ikke er høyere enn 1 meter plassert 1 meter inne på egen grunn
  2. at den ikke er høyere enn 1,5 meter plassert 4 meter inne på egen grunn

Forstøtningsmurer høyere enn dette eller avstander nærmere din grense, krever søknad til kommunen.
Så sjekk om det evt. er søkt om dette, hvis dette er tilfellet her.  

Under er det vist noen eksempler på hvilke mål som gjelder for forstøtningsmurer som er unntatt søknadsplikt.


Ikke konflikt, men ett spørsmål om naboens naturstein gjerde - 0e90d802142446e0aeeb8144cd0ab61b.png - Vegard211


   #8
 23 773     Akershus     0
Enig i dette, men så er det det med etableringstidspunkt. Ev lovjusteringer og om det er særlig mer tjenlig for naboen at der blir som det er eller at det er mer tjenlig for deg å få det rettet. Jus er ikke alltid så enkel. Uansett, naboen bør nok være litt ydmyk.
Signatur