1,783    30    1  

Lite samarbeidsvillig nabo.

 15     0
Saken er at vi har kjøpt ett hus som grenser til en tomannsbolig,  han vi kjøpte huset av har gitt tillatelse til at de som eier den ene delen av tomannsboligen kunne sette opp en støttemur og 5m høy tujahekkk ca 1,5m inn på nå vår tomt (ca 4år siden). Han sa at han har planer om å selge så er ikke sikkert at de nye eierne vil synes det er greit (det er ikke skrevet noen avtale på dette). De i den andre delen av tomannsboligen vil gjerne at vi spleiser på ett gjerde mellom tomtene noe vi gjerne også vil, i forbindelse med det så spurte vi han som har bygd seg inn i vår tomt om vi kunne flytte muren og hekken litt bak slik at vi kan få sette ett beint gjerde ned hele siden (da hadde han allikevel vært ca 1m inn på tomten for vi tenkte da skråer vi bare gjerde litt så det ser fint ut. Dette ble blankt avslag ikke var han interessert i gjerde ( vi skulle betale det) eller i å flytte den eller at vi gjorde det som vi først tilbydde oss (med gravemaskin siden hekkene er så stor). Vi prøvde å finne en annen løsning om han hadde noe forslag til hva han kunne gå med på siden den muren er forferdelig stygg, skjev og buler (ikke høy mellom 0,5-1m) og vi tenkte å få skjult den med ett fint gjerde.  Da mente han på at hekken stod som gjerde og muren måtte vi bare akseptere på vår tomt. Kjente selv at jeg ble provosert  når grensepinnen viser tydelig hvor tomtegrensen går og vi har tilbydd oss å flytte alt for han og komme frem til en felles løsning. Sa at hvis han mener grensen er feil så bør han bestille en oppmåling så skal vi være med å betale halvparten, dette sier han er vårt problem og vi må betale alt. Huset vårt er bygd i 1960 og hans i 2002 i de papirene våres står det tydelig at grensen er markert ved strømstolpe (akkurat der grensepinnen står i dag som ble satt opp ifm med bygging av tomannsboligen). Nå er jeg så lei av å gå frem og tilbake at jeg har gitt han ett skriftlig brev om å fjerne alt til grensen for jeg vil unngå fremtidige nabokonflikter. Det er saken slik den er nå, er det jeg som er vanskelig eller hva mener dere? Eller hva kan jeg gjøre fremover nå hvis han ikke fjerner hekken og muren? Huff ble langt dette. 

   #1
 24,678     Akershus     0
Er «grensepinnen" et offisielt grensemerke?

Eier før deg ga muntlig aksept på støttemur og du er kjent med denne avtalen. Da har du et problem.
Tillatelsen ble gitt med et forbehold, det er ikke sikkert at neste eier, du, vil akseptere dette. Da har naboen et problem.
Du aksepterer det ikke og ønsker muren fjernet.

Forsøke å få til noe skriftlig mot forrige eier? F.eks sende en epost: «Var det ikke slik at du uttrykte overfor nabo nn at kanskje neste eier ikke ville være begeistret for støttemur på sin tomt"?
Problemet ditt er at du ikke har noe skriftlig. Naboen har heller ikke noe tinglyst. Da er det opp til hva forrige eier forklarer og det faktum at muren stod der da dere kjøpte.

Forslag: sende rek brev til naboen: «Vi er ikke interessert i å ha Deres støttemur inne på vår eiendom og ber om at den fjernes innen den … . Etter den tid kan muren fjernes av oss for Deres regning om vi ikke mottar innsigelser".

Ikke rett frem dette og kan skape mye plunder og utrivelighet.

Signatur
  (trådstarter)
   #2
 15     0
Takk for svar!

Ja grensepinnen er et offisielt grensemerke. Vi ville ikke være vanskelige heller derfor vi har prøvd å komme frem til flere løsninger.

Men kan vi bare fjerne det for hans regning?

Det frister lite da jeg helst vil komme til en felles løsning. Men nå har jeg vel egentlig gjort meg vanskelig siden jeg har nå blitt lei av at alt blir avslått og sendt han brev angående fjerning av mur og hekk. Fortvilet situasjon.
TSt
   #3
 14,523     0
En burde få en skriftlig melding fra tidligere eier at tillatelse ikke var permanent. Men forstår ikke tidligere eier som har gitt en slik midlertidig tillatelse. Hadde det vært til en bod e.l. som enkelt kunne bli flyttet så hadde det jo vært litt annerledes.
   #4
 3,885     Asker     0
Når det hverken er tinglyst, søkt eller på annen måte dokumentert, så kommer man veldig raskt tilbake til grensene. Det er mange avtaler som er inngått mellom person a til person b, og ikke eiendom til eiendom, som har medført at den ikke er gyldig senere. Kan være høyaktuelt her.

I alle tilfeller kan du ta i bruk den delen som er på din tomt. Også sette opp gjerde der. Hvordan han skal komme til hekken sin er ikke ditt problem.

Fjerne på nabos regning kan bli veldig mye knot.

Men ville kanskje sendt et brev hvor det henvises til at du har foreslått flere løsninger og at alle har blitt avvist. Derfor ønsker du det tilbakeført.

Merk også at maks høyde på hekk er 2m (tror jeg). Terengendringer under 1 meter kan skje med fyllingsfot som starter i grensen. Er den høyere en. 1 meter må den 1 m inn på naboens eiendom, samt også søknadspliktig. Er muren over 1m noe sted, kan du rapportere det til kommunen. Han vil da måtte søke ettergodkjenning, noe han ikke får uten ditt samtykke.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 15     0
Har sendt brev og listet opp løsninger og at jeg nå vil ha det tilbakeført for å unngå fremtidige konflikter. Han har da hevet nivået på vår tomt for at han skal kunne sette tujaen der. Vet ikke om det kan kalles støttemur heller enn halvveis rar stablemur som er satt opp slik at han kan plante stor tuja der uten at. Vet at grensehekk ikke kan være høyere enn 2m men har ikke sagt det for vår del kan han ha så høy hekk han bare vil men på sin tomt. Men lurer litt på veien videre hvis han ikke fjerner det etter å ha mottatt brevet.
For en fæl situasjon heldigvis er det bare hyggelige naboer ellers.

En burde få en skriftlig melding fra tidligere eier at tillatelse ikke var permanent. Men forstår ikke tidligere eier som har gitt en slik midlertidig tillatelse. Hadde det vært til en bod e.l. som enkelt kunne bli flyttet så hadde det jo vært litt annerledes.


Vet ikke om det vil hjelpe noe siden han nå påstår at grensen er en annen plass ifht til tidligere eier….
TSt
   #6
 14,523     0
Synes grensemerkene eller er det borte ? Det er straffbart og flytte, fjerne eller fylle ned disse.
  (trådstarter)
   #7
 15     0
Grensemerket viser klart og tydelig, men han mener nå at det er bare plassert midlertidig der og grensen går ser hekken står. Det har jeg allerede fått avklart av kommunen at ikke stemmer.

  (trådstarter)
   #8
 15     0
Her viser grensepinnen på høyre side av stolpe og hekken hans pluss litt av muren på venstre side. Har tilbudt meg å betale halve oppmålingen hvis han vil ha det på ny uten interesse.
Lite samarbeidsvillig nabo. - A2ABCE50-B07F-4A69-A58D-29F4C9B335B6.jpeg - Cathii
   #9
 24,678     Akershus     0
Det grensemerket er så nytt at det e4 koordinatfestet. Koordinatene bør fremgå av målebrevet. Med målebånd og litt regning kan en foreta en grei sjekk på om dette synes å stemme. At dette er midlertidig grense er bare tøys. Merket står trolig der det skal og grensa går der.
Signatur
TSt
   #10
 14,523     0
Kjell G sin konklusjon er rett mener jeg også. Med en god GPS som viser hva unøyaktigheten er kan en på at gunstig tidspunkt får rimelig god avlesning direkte og sammenlikne. Må bare være klar over at det finnes flere kart projeksjoner så ikke sikkert en benytter den samme.