729    16    9  

Nabo har klaget på garasje og parkeringsplass

 5     0
Hei!
Dette kommer som mitt første innlegg her og håper jeg kan få noen gode råd. Kanskje fra noen som har vært borti noe lignende.

Vi har en nabo som vi over lengre tid har hatt en konflikt med som kun for å jævlig med oss da han bor lengre opp i gaten og ikke har noe med vår tomt å gjøre.

Saken er det at vi har en garasje som står på kommunal grunn, men den ble bygd for 25-30 år siden (før vi kjøpte huset). Han har da klagd dette inn til kommunen og mener vi har "stjålet" kommunens tomt. 

Sak 2, vi har utenfor huset en kommunal plass hvor vi blant annet parkerer bilene våre og en henger. Denne plassen har vært brukt til dette siden vi flyttet inn for over 20 år siden og sikkert mange år før dette også. 

Igjen dette har han også klaget oss inn for til kommunen. Dette også bare for å vær lage kvalme på grunn av konflikten vi har med han. Vi har prøvd konfliktrådet, men han nekter og det går ikke an å snakke med personen.

Vi er enda tidlig i saken og en annen nabo som også blir påvirket av bl.a parkeringsplassen har snakket med kommunen og dem har vel sagt "vi skal se på saken/klagen".

Jeg liker å komme i forveien på ting og være forberedt, så jeg lurte generelt på om noen har erfaringer fra lignende ting. Jeg mener jo at siden disse tingene har vært slik lengre enn vi har bodd her 20+++ år så burde sedvane spille en rolle her, spesielt siden garasjen er godkjent. Parkeringsplassene er kanskje en annen ting...

   #1
 17 300     Akershus     0
Tror du står svakt her. Garasje på annens grunn er trolig lite rettskraftig. Parkering i veien kan være ok til kommunen regulerer det annerledes.
Hva kommunen faktisk vil foreta seg er noe annet. Kanskje avhengig av den plagsomme naboen og hvem han ev kjenner.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 5     0
Tror du står svakt her. Garasje på annens grunn er trolig lite rettskraftig. Parkering i veien kan være ok til kommunen regulerer det annerledes.
Hva kommunen faktisk vil foreta seg er noe annet. Kanskje avhengig av den plagsomme naboen og hvem han ev kjenner.

Selv om garasjen er godkjent av kommunen? Ser at jeg ikke formulerte meg godt nok, skulle nok tatt en gjennomlesning før jeg la ut. Men det er bare en liten del av garasjen som står på kommunens tomt ikke hele garasjen. Mesteparten av den står på vår egen tomt. Parkeringsplassen er ikke i gaten, men en stor åpen plass utenfor huset hvor vi i tillegg til flere parkerer biler.
   #3
 2 091     0
Jeg synes det høres meget rart ut om kommunen (selv i 1988-1993) har godkjent byggetillatelse for en garasje som ikke sto på den avstanden som den gang gjaldt fra naboeiendom (kommunal sådan). Manglende samsvar mellom kart (fra den tidens byggesøknad) og terreng?
   #4
 17 300     Akershus     0
Hva begrunner du «godkjent med? Foreligger det en avtale med naboeiendommen (her kommunen) om oppføring av garasje i delet og med en snipp inn på naboens tomt? I prinsippet bør det foreligge en slik avtale og tinglyst slik at ikke neste eier av naboeiendommen kan protestere.

Der sagt, der er drøssevis av slike tilnærminger. Mange steder går også naboen innkjørsel med en snipp inne på naboen. Med frimerketomter er slikt blitt mer vanlig, men bør nedfelles i avtaler.

At kommunen faktisk skal ta grep her kan være mindre sannsynlig, men en vet ikke. For egen del ville jeg forsøkt å minimere parkeringen i veien/plassen hvis mulig. Dette for å gjøre argumentene til bråkepetter litt mer tannløse.
Signatur
HSt
   #5
 19 906     Sørum     1
Det er mange steder kart og terreng ikke stemmer overens så kanskje har de i ettertid funnet feil. Mht parkering på kommunal grunn så er det førstemann til mølla som gjelder.
   #6
 663     Stavanger     0
Sak 1. Hvis den er godkjent av kommunen er første steg og få tak i den gangs situasjonskart og byggesøknad og se hvorfor den er plassert på kommunal grunn. Det kan jo være forhold her du eller naboen ikke er kjent med. Meget spesielt at kommunen godkjenner en garasje på kommunal eiendom bare sånn helt uten videre.

Sak 2. Meg bekjent her i Norge er det vell lov og parkere på kommunal/offentlig grunn så sant det ikke er skilt eller andre forhold som gir gir et forbud. Så jeg hadde fotsatt med parkering inntil kommunen evt sier noe annet.
Signatur
   #7
 2 081     1
Hvis garasjen har stått i 25-30 år uten at noen har sagt noe på den tidligere, kan muliges brukshevd være relevant?

Jeg ser ingenting i hevdslova som sier at man ikke kan ha brukshevd på kommunal eiendom.

  (trådstarter)
   #8
 5     0
Takk for alle svar!
Mulig det er oppmålinger fra nyere tid som har gjort at garasjen har havnet utenfor vår tomt eller eventuelt feile opplysninger fra nettjenester. Noen tips til hvor man kan få tak i originale opplysninger? Vi har noen papirer fra da vi tok over huset hvor blant annet garasjen er nevnt. Kan se over dem igjen.

Spørsmålet angående den kommunale plassen hvor vi parkerer bilene, er om dem kan "komme over natten" og plutselig sette opp type tidsbegrenset parkering..elns når vi har brukt den over så lang tid for parkering til husene.
   #9
 17 300     Akershus     1
Kommuner kan gjøre som de vil.
Hørt om hytteeiere som har hatt båten fortøyd i strandkanten i flere 10-år. Plutselig fant kommunen ut at de «skulle rydde opp , alle båtene forsvant!

Ev dokumenter kan du lete etter i eiendomsmappa i kommunen og ved Tinglysningen ved Statens kartverk, Hønefoss.
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 5     0
Kommuner kan gjøre som de vil.
Hørt om hytteeiere som har hatt båten fortøyd i strandkanten i flere 10-år. Plutselig fant kommunen ut at de «skulle rydde opp , alle båtene forsvant!

Ev dokumenter kan du lete etter i eiendomsmappa i kommunen og ved Tinglysningen ved Statens kartverk, Hønefoss.

Okei, tusen takk for svar!