28 981    72    28  

Nabo klager på garasjen etter den er satt opp.

 132     1
Vi søkte i fjor sommer og fikk underskrift på nabovarsel om oppsetting av garasje.
Begynte byggingen på høsten og har bygd i vinter, nå står den ferdig, mangler bare bordkledning.
Nå har hun sendt inn klage og ønsker at garasjen skal rives. På grunn av solforhold.
Garasjen er stort sett bygd ihht tegninger, men vi hadde ingenting med i nabovarselet som viste hvordan den kom til å komme i terrenget.
Vi har fylt ut litt for å få plant underlag, hun mener vi burde ha gravd oss ned heller og synes den er vesentlig høyere enn hun hadde forespeilt seg.

Sitat fra klagebrevet
"Jeg er oppmerksom på at normal klagefrist er overskredet, men at grunnen til at jeg først nå klager er at jeg ikke hadde forutsetning for å vurdere hvor store ulemper garasjen ville skape for meg før den faktisk var satt opp"

Hun ønsker garasjen revet og senket i terrenget. Dette innebærer total riving og fjerning av mur/støpt gulv med gravemaskin. Jeg har gjort henne oppmerksom på at jeg ikke har penger til å bygge garasje flere ganger så det hun håper er jo at garasjen blir fjernet i det fulle og hele.

Saksbehandleren var her og målte garasjen.
Dessverre så har det blitt sånn at høyden på loftet i garasjen er for høy, det må ha noe med takstolene å gjøre, jeg forstår det ikke helt, men han som var her og målte sier at noe av arealet på loftet må medregnes i total arealet, noe som gjør at garasjen bikker over 50 m2. Dette utløser andre regler mtp brannkrav ettersom det er bare 3 meter unna grensen.
Tror også totalmål fra gulv til toppen av mønet ble målt til å være ca. 35 cm for høyt i forhold til tegning.

Høyden i terrenget var jo klar allerede når gulv plata var støpt i desember, da mener jeg hun burde sagt noe da. Istedet har hun ventet til garasjen står ferdig. Veldig dumt at garasjen er blitt noe høyere enn tegningene sier, men for sol forholdene sin del ville det utgjort forsvinnende lite om garasjen var 30-40 cm lavere.

Kommer hun noen vei med dette, kan det bli så jeg må rive garasjen??
Hvis noen har kompetanse på dette og kunne tenke seg å hjelpe meg å formulere et svar på klagen så kan jeg sende kopi av klagen på mail. Smile

MVH fortvilt garasjebygger   #1
 785     Vestfold     2
Tror neppe nabo kommer noe vei.

Dersom du setter opp lavere hanebjelker i takstolene slik at takhøyden blir under 190 cm på loftet så skal ikke loft regnes som BRA. Da burde areal bikke under 50 m2 og spesielle brannkrav bortfalle.
   #2
 5 117     Akershus     0
Må si du har gjort det litt vanskelig for deg selv. Hadde jeg skullet bygge en stor garasje, som kunne være til sjenanse for naboen, hadde jeg forsøkt å gjøre ulempene så små som mulig.

Ordlyden i innlegget ditt virker som det hadde vært mulig å senke gulvnivået og dermed høyden på garasjen. Har du oppoverbakke frem til garasjen som i tillegg ville blitt slakkere om du hadde gravet ned garasjen?

I såfall synes jeg du har gjort veldig lite for å dempe ulempene for naboen.

Er garasjen plassbygget eller er det byggesett?

Jeg hadde vurdert å imøtekomme naboen så godt det var mulig, for eventuelt å kunne få godkjent garasjen med visse forandringer.
Ebe
   #3
 4 452     Vestlandet     1
Du søker kommunen om endring av tillatelse. Her beskriver du endringen du søker om. Dvs større areal, du brannisolerer og noe høyere høyde osv. Får du godkjent så kan ikke naboen din gjøre så mye mer. Du må huske å nabovarsle endringssøknaden.

Hun klager nå formelt sett på utførelsen av garasjen, i motsetning til en nabomerknad ved tidligere nabovarsel.

At ho skrev under samtykke i nabovarsel uten at ho ikke hadde forutsetninger til å vurdere størrelsen er dessverre hennes problem. Ho kunne krevd tegninger og snitt som viste dette veldig tydelig.

Ditt problem nå er at du har bygget noe annet enn du har fått lov til. Det er en sak mellom deg og kommunen. Du har to valg:

1. Tilpasse bygget til gitt tillatelse
2. Få tillatelse på det du har bygget

Hva som er enklest får du vurdere selv Smile
Signatur
   #4
 5 333     Tromsø     1
Veldig dumt at garasjen er blitt noe høyere enn tegningene sier, men for sol forholdene sin del ville det utgjort forsvinnende lite om garasjen var 30-40 cm lavere.

40 cm lavere garasje vil sannsynligvis hjelpe noe på solforholdene. Det vil definitivt hjelpe på takhøyde på garasjeloft(?) og målbart areal. Vurder å ikke rive hele garasjen, men taket, bytt til takstoler med lavere vinkel. Det kan føre til at naboen føler at du har kommet henne i møte og blir tilfreds, og det vil tilfredsstille kommunen.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 132     1
Tror neppe nabo kommer noe vei.

Dersom du setter opp lavere hanebjelker i takstolene slik at takhøyden blir under 190 cm på loftet så skal ikke loft regnes som BRA. Da burde areal bikke under 50 m2 og spesielle brannkrav bortfalle.


Når saksbehandler var her idag og målte så spurte jeg umiddelbart om det lot seg løse med å lekte ned eller flytte hanebjelken ned da... Han sa at hvis det var rom for å flytte hanebjelken opp og få mer enn 60 cm bredt felt med over 1.9m så var det tellende areal. Har han rett eller kanskje du har rett?? Smile
  (trådstarter)
   #6
 132     0
Må si du har gjort det litt vanskelig for deg selv. Hadde jeg skullet bygge en stor garasje, som kunne være til sjenanse for naboen, hadde jeg forsøkt å gjøre ulempene så små som mulig.

Ordlyden i innlegget ditt virker som det hadde vært mulig å senke gulvnivået og dermed høyden på garasjen. Har du oppoverbakke frem til garasjen som i tillegg ville blitt slakkere om du hadde gravet ned garasjen?

I såfall synes jeg du har gjort veldig lite for å dempe ulempene for naboen.

Er garasjen plassbygget eller er det byggesett?

Jeg hadde vurdert å imøtekomme naboen så godt det var mulig, for eventuelt å kunne få godkjent garasjen med visse forandringer.


Jeg vil selvfølgelig at alle skal være fornøyd.Så hvis jeg hadde hatt noen mistanke om at hun ville se garasjen som sjenanse til tross for at hun signerte nabovarselet for et halvår siden med et smil, hadde jeg gjort mye for å unngå det.

Garasjen går i "null" med terrenget utenfor porten, så vann ikke skulle renne inn i garasjen, men i bakenden måtte vi fylle på ca. 1m masse ettersom det var nedoverbakke fra før.

Å gravd seg lenger ned og hatt en rist foran porten for å unngå vann hadde vært mulig, men vanskelig pga kloakk og vann etc.

Den er plassbygget ja.
  (trådstarter)
   #7
 132     1
Du søker kommunen om endring av tillatelse. Her beskriver du endringen du søker om. Dvs større areal, du brannisolerer og noe høyere høyde osv. Får du godkjent så kan ikke naboen din gjøre så mye mer. Du må huske å nabovarsle endringssøknaden.

Hun klager nå formelt sett på utførelsen av garasjen, i motsetning til en nabomerknad ved tidligere nabovarsel.

At ho skrev under samtykke i nabovarsel uten at ho ikke hadde forutsetninger til å vurdere størrelsen er dessverre hennes problem. Ho kunne krevd tegninger og snitt som viste dette veldig tydelig.

Ditt problem nå er at du har bygget noe annet enn du har fått lov til. Det er en sak mellom deg og kommunen. Du har to valg:

1. Tilpasse bygget til gitt tillatelse
2. Få tillatelse på det du har bygget

Hva som er enklest får du vurdere selv Smile


Dette høres ut som fornuftig prat. Å få hennes signatur på enda et nabovarsel om endring av denne garasjen tror jeg ikke kommer til å skje desverre.

Jeg har funnet ut hvorfor den er blitt høyere, det er fordi i tegningen er det tatt utgangspunkt i sperrer som ligger an på toppsvilla. Nå gikk jeg for takstoler uten å tenke på at det ville gjøre ting så mye annerledes.
Der ligger jo overgurten an på undergurten en halvmeter utenfor veggen nede på rafta.

Så det å senke mønet er ikke gjort i en håndvending men er kanskje eneste utvei.

  (trådstarter)
   #8
 132     0
Veldig dumt at garasjen er blitt noe høyere enn tegningene sier, men for sol forholdene sin del ville det utgjort forsvinnende lite om garasjen var 30-40 cm lavere.

40 cm lavere garasje vil sannsynligvis hjelpe noe på solforholdene. Det vil definitivt hjelpe på takhøyde på garasjeloft(?) og målbart areal. Vurder å ikke rive hele garasjen, men taket, bytt til takstoler med lavere vinkel. Det kan føre til at naboen føler at du har kommet henne i møte og blir tilfreds, og det vil tilfredsstille kommunen.


Kommunen krever samme takvinkel som huset og er årsaken til at det er søkt om å ha det sånn i utgangspunktet. Grunnen til at det er blitt høyere er som nevn isted at det ble brukt takstoler istedet for sperrer.
Litt vil det selvfølgelig bety for solforholdene, men ca. 35 cm på en garasje på 5,5 m håper iallefall jeg må være "innafor" hvis man tar i betraktning hvor mye ulempe det betyr for meg som må begynne å rive igjen.

Det mest tungtveiende argumentet min mener jeg fortsatt må være at gulvet var støpt 2.desember. Da ser man hvor den skal stå og hvor høyt. Klagen omhandler som sagt hvor høyt i terrenget den står, at den er for høy i forhold til tegning er kommet frem ifm målingene gjort nå etter klagen. Takstolene var på plass 20. januar, da var det iallefall ingen tvil om hvor høyt det ville bli. Idag 17. mars klaget hun på tiltaket.
Nå er garasjen ferdig alt unntatt bordkledning. Bordkledning og alt annet for ferdigstilling er kjøpt inn.

Hvis det blir snakk om riving er jo mitt økonomiske tap enormt i forhold til hva det hadde vært om hun hadde klaget tidligere.

Ebe
   #9
 4 452     Vestlandet     1
Du søker kommunen om endring av tillatelse. Her beskriver du endringen du søker om. Dvs større areal, du brannisolerer og noe høyere høyde osv. Får du godkjent så kan ikke naboen din gjøre så mye mer. Du må huske å nabovarsle endringssøknaden.

Hun klager nå formelt sett på utførelsen av garasjen, i motsetning til en nabomerknad ved tidligere nabovarsel.

At ho skrev under samtykke i nabovarsel uten at ho ikke hadde forutsetninger til å vurdere størrelsen er dessverre hennes problem. Ho kunne krevd tegninger og snitt som viste dette veldig tydelig.

Ditt problem nå er at du har bygget noe annet enn du har fått lov til. Det er en sak mellom deg og kommunen. Du har to valg:

1. Tilpasse bygget til gitt tillatelse
2. Få tillatelse på det du har bygget

Hva som er enklest får du vurdere selv Smile


Dette høres ut som fornuftig prat. Å få hennes signatur på enda et nabovarsel om endring av denne garasjen tror jeg ikke kommer til å skje desverre.


Du trenger ikke hennes godkjennelse heller. Ho må bare kvitere at varselet er mottatt. Evt sende det rekomandert.

Hva som godkjennes eller ikke er helt opp til kommunen. De ser på merknaden hennes og vurderer om det er noe hold i den. Men det er kommunen som skal godkjenne garajen din, ikke naboen din.
Signatur
   #10
 1 120     Nordpolen     0
Veldig dumt at garasjen er blitt noe høyere enn tegningene sier, men for sol forholdene sin del ville det utgjort forsvinnende lite om garasjen var 30-40 cm lavere.

40 cm lavere garasje vil sannsynligvis hjelpe noe på solforholdene. Det vil definitivt hjelpe på takhøyde på garasjeloft(?) og målbart areal. Vurder å ikke rive hele garasjen, men taket, bytt til takstoler med lavere vinkel. Det kan føre til at naboen føler at du har kommet henne i møte og blir tilfreds, og det vil tilfredsstille kommunen.


Kommunen krever samme takvinkel som huset og er årsaken til at det er søkt om å ha det sånn i utgangspunktet. Grunnen til at det er blitt høyere er som nevn isted at det ble brukt takstoler istedet for sperrer.
Litt vil det selvfølgelig bety for solforholdene, men ca. 35 cm på en garasje på 5,5 m håper iallefall jeg må være "innafor" hvis man tar i betraktning hvor mye ulempe det betyr for meg som må begynne å rive igjen.

Det mest tungtveiende argumentet min mener jeg fortsatt må være at gulvet var støpt 2.desember. Da ser man hvor den skal stå og hvor høyt. Klagen omhandler som sagt hvor høyt i terrenget den står, at den er for høy i forhold til tegning er kommet frem ifm målingene gjort nå etter klagen. Takstolene var på plass 20. januar, da var det iallefall ingen tvil om hvor høyt det ville bli. Idag 17. mars klaget hun på tiltaket.
Nå er garasjen ferdig alt unntatt bordkledning. Bordkledning og alt annet for ferdigstilling er kjøpt inn.

Hvis det blir snakk om riving er jo mitt økonomiske tap enormt i forhold til hva det hadde vært om hun hadde klaget tidligere.


Hvordan mener du at hun skulle vite at du velger å bygge garasjen for høy når hun så sålen?