374    7    0  

Nabo klager på tidligere godkjente saker.

 2     0
Hei, 
Jeg sendte nylig ut nabovarsel til mine naboer siden jeg ønsker å bygge en ekstra etasje i boligen. 

I tilbakemelding fra den ene naboen, så klager de på bla 
- utebod, hvor litt av taket (cirka 20-30 cm) er på deres side. Denne ble bygget for kanskje 20 år siden, og var her før vi og nåværende nabo flytter. 
- liten «søppeltak», som ble godkjent av naboer da vi bygget, som de mener er på grensen og ønsker denne da fjernet 
- Utbyggerne av nabohuset la selv inn en hekk (på deres egen kostnad) for noen år siden da huset ble bygd, og nå ønsker naboen denne hekken fjernet og deretter at ny hekk skaø installeres midt på grensen. Kostnaden ønsker de å dele på 2. 
dette medfører at vi må fjerne stein på vår side. 
- De klager også på garasjen som godkjent av kommunen og mener den er for høy. 


Til slutt så er de to klager på selve søknaden til boligen, og det går på at de synes det blir for høyt. 
Men det er en annen sak, som jeg er i dialog med kommunen og arkitekt. 

Spørsmålet er vel om de andre punktene er innafor og be? Dette er jo punkter som enten er før vår tid og/eller har blitt godkjent tidligere. 
Kanskje verdt å nevne at vi har et ellers godt forhold til naboene. Ikke noe bråk eller lignende tidligere, så dette kom litt som et sjokk. 

Alle forslag/tips er velkomne Smile

   #1
 896     Østfold     0
Din nabo forholder seg ikke til hva saken gjelder. Saken gjelder prosjektet med ny garasje, ikke andre tiltak som ble avsluttet for lenge siden.

Dersom naboen ønsker å klage på tidligere gjennomførte tiltak må det bli en egen sak som naboen må initiere. Ulovlige/uomsøkte tiltak har ingen foreldelsesfrist, så dersom noen av disse tidligere tiltakene er ulovlige kan naboen muligens ha en sak. Dersom de tidligere tiltak har fulgt de byråkratiske/lovlige prosessene er nok klagefristen ute.
Men det synes ikke å ha noe med det nye garasjeprosjektet å gjøre.

Kan være hensiktsmessig å ta en telefon til kommunen for å sortere ut hva som er saklig og hva som er usaklige innvendinger fra naboen.
HSt
   #2
 36,615     Lillestrøm kommune     0
Hvis det tidligere er gitt dispensasjon / burde vært søkt om dispensasjon så kan dette være moment i om dagens nabosøknad forverrer de forhold som tidligere er dispensert for i så tilfelle kan det påvirke om dagens søknad blir godkjent eller ikke.
  (trådstarter)
   #3
 2     0
Det er ikke garasjen som det skal bygges på, men selve huset.
Garasjen ble nybygd for noen år siden og var godkjent av kommunen. Men de klager av en merkelig grunn på det også.
Den er verken i veien eller synlig for naboen, da hekk og deres egen garasje blokkere innsyn til vår
Garasje.

Huset har per dags dato 2 etasjer + Kjeller. Vi ønsker å utvide til 3.etg også, og har leid inn arkitekt og vært i dialog med kommunen. Så det er ikke noe som er ulovlig.
Hovedargumentet til naboen er at de får mindre sol lys, men realiteten er at vår hus blokkerer allerede sola for dem, så det er ikke noe merkverdig endring sånn sett. Viktig å påpeke at vårt bygg er fra 1970’tallet, mens deres er fra 2016. Så det var ikke slik at vi bygde boligen og ødela deres utsikt. De kjøpte den slikt.
HSt
   #4
 36,615     Lillestrøm kommune     0
Når dere blokkerer for sol så utvides blokkeringen til større del av året så det høres ikke rart ut at de klager. Dere må vel søke om dispensasjon for høyde? Vil tro det er lite sannsynlig at dere får den innvilget.
jaf
   #5
 6,310     tromsø     0
Men hvordan er det med brannkrav ? 4 etasjer. Det er jo en for mye ?
   #7
 3,881     Asker     0
Svarene på alle de første punktene er bare: «dette er ikke relevant for den aktuelle byggesaken» eller noe slikt. Men det vet arkitekten din. Evt klager på selve bygget må det svares ut for. Det som da er det springende punktet er om du søker dispensasjon eller om alt er innenfor reguleringsplan/kommuneplan. 4 etasjer høres veldig høyt ut. Er det innenfor maksimal høyde?
Signatur