354    5    3  

Naboen fra helvete

 22     0
Vi har tomt som skal selges.  Reguleringsplanen sier det kan bygges tre boliger til på tomten. Dette er naturligvis verd en del penger for oss. Naboen vil ikke aksepterer at vi får eget gårds og bruksnr på denne delen av tomten. Naboen har vist ringe kommunen gjentatte gang og gitt klar beskjed om at hun vil anke en hver avgjørelse på søknaden i vår favør til fylkesmannen. Dette er svært frustrerende. Vi skal selge helst så fort som mulig. Noen som vet om naboen kan saksøkes for noe i slik saker. Vi har aldri vært vanskelig nå naboen vile omregulere sin tomt. Skal sies at naboen maser om en kabal som ønskes gravd ned, el sensitiv ser du. Men bruker bare trådløst nett. Maser også om komposthaug på vår tomt som sjenerer.  Den ønskes flyttet til motatt hjørne til ulempe for den hyggelige naboen. Både vi og komposthaugen var her før naboen flyttet inn. Jeg vil gjernge bli like vanskelig så kom med tips.

HSt
   #1
 27 578     Lillestrøm kommune     0
Du har vel spurt om denne saken noen ganger, nei naboer kan klage så mye de orker. En må evt ta tak i hvorfor de klager og tilpasse ting hvis en kan få de til å frafalle klagen.
  (trådstarter)
   #2
 22     0
Klagen er nok fordi naboen ikke vil at det bygges. Det er prinsipp for naboen å bestemme.
   #3
 1 455     0
Hei,
Vi opplevde en noe i samme duren. Dette var et investeringsprosjekt, og det tok 11 måneder før behandlingen hos Fylkesmann var ferdig. Dette kostet oss mange titalls tusen. Når saken var ferdig og vi hadde solgt alle enhetene, tok vi hevn. Vi tipset kommunen om bla et tak som var utrygt og en garasje som ble benyttet som utleiebolig. Kommunen reagerte raskt, og de måtte rette opp for en betydelig sum.
   #4
 471     0
Dette er fjerde (nesten) likedlydende tråd du starter med (nesten) samme spørsmål.
Jeg kan svare med et eksempel fra et hyttefelt jeg kjenner til.

En utbygger har regulert inn et nesten 80 nye tomter i et felt med 80 eksisterende hytter. Reguleringsplanprosess startet i 2013. Avsluttet i 2016 etter mye klager og Fylkesmann.
Siden 2016, altså på nesten 5 år, har de klart å få opp nye hytter på 5 av 80 tomter. Utbygger er i kontinuerlig konflikt med flere eksisterende hyttenaboer. Utbygger velger konfliktlinje, framfor dialog, også i tilfeller der dialog er tilbudt. En rekke saker har havnet hos Fylkesmannen. Resultatet er at utbygger balanserer kontinuerlig på grensen av konkurs, og at lokale byggmestre skyr tomtene som pesten, fordi de aldri kommer i gang.

Man har en lovfestet rett til å klage. Så lenge man følger klageretten, er det ikke erstatningspliktig.

Jeg er helt sikker på at "vår" utbygger er overbevist om at det ikke er noen vits å snakke med klagerne. Jeg kjenner flere av klagerne (og har selv klaget én sak som gjaldt disp i hensynssone). Utbygger hadde helt klart tjent på dialog. Men han har bestemt seg for null dialog, fordi vi er "klagerne fra helvete".

Jeg sier bare; dialog og kompromiss, dialog og kompromiss, dialog og kompromiss!
   #5
 306     3
Det skulle vært et gebyr for å sende inn klager, hvis klagen var berettiget skulle beløpet blitt tilbakebetalt til klagers konto.

Jeg jobber i anleggsbransjen og det er helt ufattelig hvor mange som klager på alt de kommer over!