696    18    8  

Naboen har fjernet grensemerkene

 10     0
Hei! 
Naboen min fikk for ca 10 år siden låne litt av tomten min til å parkere på. Han tok seg til rette og satte opp hekk og fjernet 2 grensemerker og flyttet et tredje. Dette ble påpekt, men for det gode naboskap lot jeg det være med det. Nå har han satt opp garasje og opparbeidet p-plasser på egen tomt og jeg vil da selvfølgelig ha tilbake tomten. Har forsøkt å få han i dialog på dette, men ingenting skjer. Nå er jeg lei! Hadde tenkt å få kommunen til å måle opp, men har ikke lyst å betale de 5-10000 det koster å få satt ned nye grensemerker. 

Noen som har forslag på hvordan jeg kan løse dette? 

   #2
 23 778     Akershus     0
Hvis det er en nyere tomt, så foreligger et målebrev med koordinater. Frakoordinatene og noen gjenværende grensemerker kan alle avstander mellom grensemerkene beregnes i horisontalplanet. Dersom ikke tomta er alt for skrå kan en med målebånd eller lasermåler gjenskape grensemerkene med noenlunde nøyaktighet.

Omtrentlige mål kan en også se på norgeskart.no.

Siden su allerede har forsøkt direkte dialog uten virkning, så er kanskje rekommandert brev neste skritt? Med informasjon om at ny oppmåling blir rekvirert om si 3 uker på naboens bekostning.

En annen tilnærming er å begynne å ta arealet tilbake. Rlsk opp hekk og parker der selv. Grav opp igjen veigrøfta… Kanskje enkleste oppstart.
(Edit, ser oblygre har samme tilnærming mhp bruk.)

Signatur
   #4
 5 579     0
Med informasjon om at ny oppmåling blir rekvirert om si 3 uker på naboens bekostning.

Den som rekvirerer betaler om ikkje andre seier seg villige (been there..)
.. eller må ein om jordskifteretten som (skal..) fordele kostnader etter nytte.

Nå blir jo slike påvisinger fakturert etter medgått tid, så meir enn 2-3000 bør det ikkje koste.
   #5
 23 778     Akershus     0
Regnet vel egentlig med det. Tiltenkt som (tannløs) trussel.

Et annet alternativ er selv å gjenskape grensemerkene etter beste evne og si til naboen at dersom hen ikke er fornøyd, så får hen selv bestille reoppmåling av grensemerkene som ble fjernet.

Uansett blir slikt gjerne kjedelige saker. Greiest er kanskje å ta området aktivt i bruk selv dersom det er mulig. Da blir det opp til naboen å treffe tiltak for å hevde «sin rett.
Signatur
TSt
   #6
 13 202     1

§ 364.Borttaking av grensemerke mv.

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som uberettiget

a. fjerner, flytter eller ødelegger grensemerke eller merke for grunneiendom eller grunnrettighet, eller
b. setter opp slike falske merker.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
  (trådstarter)
   #7
 10     1
Hvis det er en nyere tomt, så foreligger et målebrev med koordinater. Frakoordinatene og noen gjenværende grensemerker kan alle avstander mellom grensemerkene beregnes i horisontalplanet. Dersom ikke tomta er alt for skrå kan en med målebånd eller lasermåler gjenskape grensemerkene med noenlunde nøyaktighet.

Omtrentlige mål kan en også se på norgeskart.no.

Siden su allerede har forsøkt direkte dialog uten virkning, så er kanskje rekommandert brev neste skritt? Med informasjon om at ny oppmåling blir rekvirert om si 3 uker på naboens bekostning.

En annen tilnærming er å begynne å ta arealet tilbake. Rlsk opp hekk og parker der selv. Grav opp igjen veigrøfta… Kanskje enkleste oppstart.
(Edit, ser oblygre har samme tilnærming mhp bruk.)  (trådstarter)
   #9
 10     0
Ta tomten din i bruk uten grensemerker?

Det var denne hekken da… Drømmer jo om å radere den bort med motorsaga, men vil være sikker på at jeg ikke tar noen som står på hans tomt. Det er litt rare tomtegrenser her.