897    16    2  

Naboen krever møte med saksbehandler

 372     0
Denne naboen har nå på tredje året prøvd å få min utfylling av tomt kjent ulovlig. I november kom saken opp til politisk utvalg og de avviste hans klage. 

Naboen har klaget på vedtaket og samtidig ber han om et møte med kommunens saksbehandler.


Jeg trodde at å møte med saksbehandler var noe man gjorde når det var saker som angikk sin egen tomt, ikke andres. 

Er dette vanlig eller blir dette spesielt?

  (trådstarter)
   #2
 372     0
Men det er helt klart for alle at det ikke er veiledning han vil ha.

  (trådstarter)
   #4
 372     0
Jeg har på følelsen at det er i slike settinger at kommuner snur og gjør om på sine tidligere vedtak. Så det spiller en rolle.

Hva bør jeg gjøre for å imøtegå dette? Be om et møte jeg også? Forholde meg helt rolig?
   #5
 2 835     I huset mitt     0
Denne naboen har nok ikke tenkt å gi seg med en gang nei, og forsøker nok å se om det er mulig å få direkte tilgang på sakebehandler og dermed forsøke å påvirke/slite ut/presse/ for å påvirke videre saksgang.
Helt sikkert fordeler og ulemper med å ha et demokrati.Wink

Ikke sikkert kommunen går med på noe møte da.
   #6
 474     0
Naboen din har full rett til å møte saksbehandler. Han har innen en gitt frist rett til å klage det politiske vedtak inn for Statsforvalter (Fylkesmann). Mulig det er derfor han ber om møte med kommunen.
Saksbehandler har ingen innflytelse over politiske vedtak, så jeg ville ikke bekymra meg så mye for dette alene.
Men det kan være lurt å følge med på kommunens postliste. Hvis det kommer brev, klager osv i skriftlig format (sms, mail, brev, alt skal ligge i postlista), så kan du be om innsyn, og deretter skrive inn til kommunen (evt Statsforvalteren) hvis du mener det gis feil opplysninger.
  (trådstarter)
   #7
 372     0
Jeg har undersøkt dette litt og faktisk er det slik at det er politisk utvalg som behandler klagen. Er de ikke enig så blir det sendt til fylkesmannen. Godtar de klagen blir det sendt tilbake til byggesaksavdelingen. Nå skal saksbehandler skrive et nytt saksfremlegg til politisk utvalg. Jeg får mulighet til å kommentere dette, men hvis nabo klarer å påvirke så mye at saksfremlegget til utvalget blir annerledes enn det første så er min sak plutselig blitt mye brattere.

   #8
 474     1
Du er litt uklar på hva som har vært saksgang her. Har saken vært klaget til Fylkesmannen? (Statsforvalteren heter det fra 1.januar)
Du bør uansett følge med på saksgangen, via postlistene i kommunen. Da kan du komme med skriftlige utfyllende merknader gjennom saksbehandlinga.
Hvis Fylkesmannen allerede har behandlet saken, så bør du få tilgang til dokumentene i denne behandlinga. Hva skrev FM?

Fokuser på ett skritt av gangen, ikke bekymre deg for hva som hypotetisk kan skje om to-fire trekk.
Og husk, naboen har en lovfestet rett til å hevde sin sak. Ditt beste forsvar er å komme med saklige fakta for å hevde din sak. Følelser hjelper ingen verdens ting, snarere tvert imot.
   #9
 2 927     1
Hvis du er helt trygg på at saksbehandler har fått alle relevante opplysninger for saken, hva er da problemet med at naboen får et møte med saksbehandler for å bli kjent med saksgrunnlaget?

Det eneste som - fra din side - kunne vært et problem, er om naboen framlegger opplysninger som er relevant for saken, men som du helst skulle ønske at ikke kom fram. Hvis det er tilfelle må man veie to hensyn opp mot hverandre: Om det er viktigst at du får det som du ønsker, eller om vurdering av saken skal være objektiv og nøytral og basert på aller relevante opplysninger.

Vi får anta at du ikke har noe ønske om å legge skjul på noe som vedkommer saken, at naboen ikke kommer til å bringe inn noe vesentlig nytt. Da ser jeg ingen grunn til å stille seg negativt til naboens møte med saksbehandleren.
  (trådstarter)
   #10
 372     0
Nei, du kan ta det helt med ro Keal. Jeg legger ikke skjul på noen ting. Det er naboen som er driveren i saken her. Han har sikkert skrevet 300 sider. Jeg har svart så kort som mulig, men er nå faktisk litt bekymret for at det jeg har skrevet drukner i all informasjonen han har kommet med.

Han har dratt inn flere momenter etterhvert som saken har skredet frem og jeg har ingen problem med å se at saken nå er blitt ganske komplisert. Jeg vet hva som er hva, men for utenforstående kan det være mye å sette seg inn i.

Jeg tror du kan se taktikken ved at nabo nå ber om et møte for å gå igjennom sakens dokumenter med den helt nye unge saksbehandleren. Da er det lett å trekke frem gullkornene i sin egen informasjon og snakke ned den til motparten.