206    8    0  

Oppmåling av tomt og gjerde

 73     0
Huset mitt har 50 mål tomt rundt seg. Der det er skilt ut for 70 år siden 4 hyttetomter, Hytteeierne eier en firkant her og der, inni tomta mi. Så jeg eier alt av tomt rundt disse hytte tomtene. 

Spørsmålet er. 

Har 1 hyttenabo som er helt idiot. Blander seg borti alt som skjer på tomta mi. Trær står i veien for sola. Kvist etter nedhugget trær er stygt osv. burde klippe med gress her og der.

Nå har dem drevet og gravd rundt hytta si og gravd på min tomt/ødelagt dyrket mark i følge kartet., etter min mening. 

Det er ikke noe tomtepinner der. Men når jeg ser på gårdskart.no og måler opp så er dem langt utenfor sin egen tomt. 
Kan man be om erstatning? 

Denne hyttenaboen har heller ikke gjerde rundt tomta si. (Står ikke tinglyst at den har gjerdeplikt ) men jeg vil veldig at de skal ha, så de holder seg innen for tomtegrensen sin. 

Tomta må måles opp for at det skal bli riktig. Men hvem skal betale for dette ? Og kan jeg slå ned gjerdestolper og sette nettinggjerdet og be dem betale hele eller dele 50/50 på utgiftene? 

Dette er pga prinsipp, og at jeg har betalt x antall millioner for å ha en stor tomt. Og at denne hytte naboen går meg på nervene av all innblanding og tar seg til rette på tomta mi.
Samt jeg vurderer beitedyr småfe på tomta mi. 

Er jeg erstatnings ansvarlig om dyrene ødelegger biler/hytter om de ikke har gjerde? Tomta mi er Landbrukseiendom og ligger i LNF område. Så har beiterett i utmark og har beiter inne på tomta mi. 
HSt
   #1
 34 575     Lillestrøm kommune     0
Vil tro at det er forbudt å sette opp gjerde, det står det i allefall i reguleringsplan for en hytte jeg vedlikeholder

Hvordan vises tomt på dette nettstedet du nevner ? Hos oss vises tomt som en liten ring rundt hytta mens den faktiske tomten er på over 2mål. Vi har en skisse fra 60 tall med merker lagd i fjell mm

Så hvis du hadde vært vår nye bonde nabo så er det jo mulig at du ikke har funnet dette kartet fra jordskifteretten.

Er det usikkerhet rundt tomtegrenser så går det an å melde inn sak til jordskifte retten, i prinsippet så tror jeg de fordeler kostnadene på eiendommene men vet at de i enkelte tilfeller har latt den som reiser saken få alle utgiftene

Jeg er ikke helt sikker på om TS vet alt om sin eiendom men jeg kan jo ta feil.
  (trådstarter)
   #2
 73     0
Vil nok ikke være forbudt å sette opp gjerde. At en hytte har forbud er noe annet. Men for å holde dyr på plass og ikke forvolder skade på andre sin eiendom så vil det være spesielt om Landbrukseiendom ikke kan inngjerde. Om naboen har Porsche til 2.5 mill og feks en geit(som liker og gni seg mot biler) skader denne bilen. Vil jeg jo tro at eier av bilen også ønsker at denne ikke skal bli skadet.
Landbrukseiendommer er de eneste som får lov og bygge i LNF område uten disp. (I denne kommunen hvertfall)da dette er pga landbruket.

Tomtegrensen er oppmerket som en tilnærmet firkant. Der den er lik andre tomter og min egen tomt.

Spesielt og skrive at man ikke vet alt om sin egen tomt. Vet hvor grensene går. Kjenner til alt av tinglysninger(også fått oversatt dem fra gammelnorsk fra gamle grunnbøkene.

Men denne ene tomta er ikke merket opp.
Spørsmålet om oppmerking,er vell om hytteeier ikke godkjenner min oppmerking av tomta hans. Så må han selv bestille oppmåling.
Da jeg fint kan leve med en feil margin på x antall cm. Og trenger det ikke nøyaktig.
Google earth pro kan man måle opp tomt. Som jeg fint kan godkjenne som måleenhet, om nabo ikke vil betale for oppmåling.

Vet også at dyrkamark er hellig i følge loven. Så all inngrep i den typen mark. Vil være straffbar.
Feks og gjøre om dyrka mark til plen. Vet jeg fra tidligere dommer at man har måtte sette tilbake i opprinnelig stand og eventuelt betale bot.


Vet også at mange hytteeiere tror om de har bruksrett på en privat veg. Så er det det samme som og eie den. Og derfor kan sette søppeldunkene sine langs denne veien.
Men dette er ikke lovlig. Og dunkene skal stå på sin egen eiendom. Og om søppelbilen ikke vil hente hos hyttenaboen og grunneier nekter de å ha dunkene på grunnen. Må de finne annen løsning.

   #3
 766     Rogaland     0
Jeg har gjerdeplikt, når nabo sau spiste opp mine vekster kunne jeg ikke klage fordi jeg hadde hull i gjerdet. Nå lager jo sauen selv hullene så jeg vet ikke hvor sterkt retten står her.

-Men kan ikke skjønne annet enn at du må snakke med nabo og da må han betale 50/50 av gjerdet til du får dyr på tomten.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 73     0
Vil tro at det er forbudt å sette opp gjerde, det står det i allefall i reguleringsplan for en hytte jeg vedlikeholder

Hvordan vises tomt på dette nettstedet du nevner ? Hos oss vises tomt som en liten ring rundt hytta mens den faktiske tomten er på over 2mål. Vi har en skisse fra 60 tall med merker lagd i fjell mm

Så hvis du hadde vært vår nye bonde nabo så er det jo mulig at du ikke har funnet dette kartet fra jordskifteretten.

Er det usikkerhet rundt tomtegrenser så går det an å melde inn sak til jordskifte retten, i prinsippet så tror jeg de fordeler kostnadene på eiendommene men vet at de i enkelte tilfeller har latt den som reiser saken få alle utgiftene

Jeg er ikke helt sikker på om TS vet alt om sin eiendom men jeg kan jo ta feil.

Og forbudet i reguleringsplanen din. Er riktig for hytta di. Så kan det være innmarksbeite rundt hele hyttetomta di. Å der gjelder ikke reguleringsplanen for gjerdehold. Da det er egne regler for innmarksbeite og gjerder.

Det er kompleks lovverk når det ene trumfer den andre.

I ditt tilfelle så vil jeg også tro du kan sette opp gjerde om du er omringet av innmarksbeite. Men er det utmarksbeite er det noe annet. Og der vet jeg at enkelte steder, er det forbudt med gjerde. (Dyra trumfer hyttene) og skal få beite på tunet ditt.
Og da må man akseptere at småfe of storfe beiter og driter ned tunet ditt.

Var jo en sak for ikke så lenge siden om dette med kuer i utmark og hytteeiere som ikke turte og bruke hyttene sine,pga de ikke fikk sette opp gjerde.
HSt
   #5
 34 575     Lillestrøm kommune     0
Det er sauebeite i området, de går fritt. Du spurte om du kunne kreve at hytteeier setter opp gjerde, det svarte jeg på at jeg tror det er ulovlig

Hva en gårdbruker med beite har lov å gjøre svarte jeg ikke på, men kostnad er evt din
   #6
 2 682     0
Vil tro at det er forbudt å sette opp gjerde, det står det i allefall i reguleringsplan for en hytte jeg vedlikeholder

Reguleringsplan? For en landbrukseiendom hvor det for en mannsalder siden i ca. 1950 ble fraskilt fire hyttetomter? Drøm videre, mest sannsynlig er det kun kommunens overordnede arealplan som finnes og gjelder.

Om grensene ikke er oppmerket, og det i tillegg er uenighet om hvor de går, så er nok jordskifteretten rette stedet, men kommunens oppmålingsavdeling er også et alternativ. Kan godt hende de sparker ballen videre til jordskifte. Det kommer nok an på hvor tydelig beskrivelsene i skylddelingsforretningen (som trådstarter sier han kjenner til og har lest) er skrevet, og hvor enkelt det er for en landmåler å måle inn de manglende merkene. For en tomt fra 1950 er det forøvrig mye mer sannsynlig at merkene er kors i stein med vitnesteiner eller i fast fjell, forhåpentligvis ikke kors i trær (det forekom også i eldre tid, men det hadde man nok forhåpentlig sluttet med da...)
Jeg finner det forøvrig svært usannsynlig at grensen ikke ble merket "i marka" den gangen, men merkene, eller kunnskapen om nøyaktig hvor de er, kan selvsagt ha blitt borte i løpet av årene...

En enkel grensegangssak blir ikke så dyrt, det er når det kommer advokater inn hos begge partene, og en blir idømt å betale motpartens omkostninger, at det blir dyrt.

I utgangspunktet kan enhver sette opp gjerde rundt (eller inne på) sin eiendom som han selv vil, men for hyttetomter i utmarka hvor noen (for eksempel den gården tomta ble utskilt fra, men ikke nødvendigvis, kan også være andre rettighetshavere) har beiterett, så kan det som du er inne på være begrensninger i denne retten til å sette opp "grannegjerde". Det samme gjelder i og for seg også på/rundt en landbrukseiendom, ikke bare hyttetomter; om det er felles beiterett for flere gårdsbruk (f.eks. alle bruksnr på samme gårdsnummer) i utmarka kan ikke en av dem nødvendigvis gjerde rundt hele sin del. Friluftsloven (allemannsretten) setter jo også litt begrensninger, men med mindre selve hovedformålet med gjerdet er å sperre ute folk, så er man sannsynligvis innenfor. https://lovdata.no/lov/1957-06-28-16/§13

Grannegjerdelova har også endel bestemmelser om deling av gjerdekostnader etter nytte, så det er ikke riktig så svart/hvitt som i din siste setning i innlegg #5. Men for å tvinge noen som ikke vil dele på kostnadene til å gjøre det, så ender man på nytt opp i jordskifteretten, da som en skjønns-sak.
Bondelagets jurister har skrevet en liten kommentar til dette:
https://www.bondelaget.no/jusilandbruket/gjerdeplikt
Selve loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-05
HSt
   #7
 34 575     Lillestrøm kommune     0
Det er reguleringsplan som viser LNF utenfor hyttetomter og hyttetomter er regulert men med bl.a krav om at det ikke er lov å sette opp gjerder. Dette er veldig vanlig hørt om dette hos andre hytteområder også

Men kommuneplanen kan jo i noen tilfeller også ha slike krav/forbud

Mitt poeng er at står det et forbud for den ene parten å sette opp gjerde så kan ikke denne parten pålegges noe økonomisk ansvar for gjerde kanskje den andre parten har lov å sette opp

TSt
   #8
 13 167     0
I en slik sak burde TS forsøke først å komme med en ordning med hytteier. Hvis en har en kjempe tomt og det ikke er aktuelt å legge ut områet rundt denne tomten som hytteområde så betyr jo ikke 1/2 m så mye. Gå sammen og tilby 1m lenger teomtegrense enn kartet viser og bli eninge om hvor hjørnene ligger. Tinglyses selvfølgelig etterpå. En kan måle avstand til 2 hytte hjørener f.eks. Men husk målsette hytta slik at punktene ikke flytter deg hvis han bygger på hytta senere.