#21
 3 461     0
Jeg tror ikke at dobbelt så mange biler og dobbelt så mange unger som kommer løpende ut fra hver av 100 avkjørsler er så fryktelig mye mer trafikksikkert enn om det samme totalantallet kommer løpende ut fra 200 avkjørsler. Dessuten kan unger komme løpende rett ut fra plenen eller gangveien, selv om det ikke er noen avkjørsel der. I boliggater må man være oppmerksom på unger hele tiden, uansett om eiendommene har én eller to avkjørsler hver.

En annen side er naturligvis at for de aller, aller fleste eiendommer vil én avkjørsel være det eneste naturlige. Om forbudet mot to avkjørsler forsvant, er jeg rimelig trygg på at økningen i antallet avkjørsler i boliggatene ville være godt under én eneste prosent. (Det er selvsagt bare min private skjønsmessige gjetting, men jeg har vanskelig å komme på særlig mange boligeiendommer jeg vet som der det er aktuelt med to avkjørsler for bil.)

HSt
   #22
 33 206     Lillestrøm kommune     0
Keal får bare fortsette å tro, det er lettere å se en unge som kommer krabbene over en høy hekk en løpende ut en portåpning med hekker på hver side. En må ha fokus på hver eneste åpning en passerer. Er området uten gjerde så er det noe annet, men i Oslo har 90-95% av alle eneboliger et gjerde mot veien.
   #23
 281     0
Vi eier en bolig i en by som har en vei gjennom gården, og videre inn til baksiden av en næringseiendom. Næringseiendommen har fått tinglyst retten til å kjøre på veien «for bruk til varelevering .
Med tiden har de tatt seg mer til rette og parkerer både biler og andre ting der permanent til daglig bruk. Hvordan skal man gå frem for å få de til å slutte med overdreven bruk av noe som aldri har vært i avtalen? Eller er dette noe vi må finne oss i?

Hvis de har tinglyst rett som er begrenset til bruk for varelevering, så er det varelevering de har rett til. Så enkelt er det. Veirett gir uansett ikke parkeringsrett.

https://help.no/rettsomrader/naborett-og-eiendom/nabo/hvem-har-rett-til-a-bruke-veien
   #24
 3 606     Asker     0
Slik jeg tolker det skjer parkering ikke på veien som eies av TS. Er det derimot på TS sin eiendom et det jo ulovlig parkering.

Enkleste er bare be næringseiendommen sørge for at det opphører umiddelbart. Er jo så enkelt som å be de ansatte stoppe med parkeringen.
Signatur