439    8    2  

Ulovlig bygget vindu og lysgrav inne på vår tomt

 3     1
Tidligere nabo har bygget et kjellervindu uten å melde til kommunen og de har satt inn lysgraven inne på vår tomt.

Vi har sjekket med kommunen som har registrert et avvik på dette, men de mener det ikke er alvorlig nok for å kreve tilbakestilling.

De nye eierne har foreslått en tinglyst avtale som gir de rett til å beholde lysgraven uten noen form for kompensasjon, og dermed blir avviket slettet.

Dette vindue er ganske skjenerende selv om det er kjellervindu med innsyn inn i vår spisestue, samt at det gjør tomten vår mindre. I tilllegg klager leietaker på at det er mye støy utenfor vinduet (ligger rett ved inngangsdøra vår).

Vi ønsker egentlig at vinduet tilbakestilles, men så lenge naboen ikke har lyst til dette så lever denne saken bare videre som et avvik og er kanskje et potensielt problem når de skal selge.

Noen som vet hva som kan være akseptable løsninger? Bør vi kreve økonomisk kompensasjon? Vi ønsker jo ikke bare å fylle igjen lysgraven heller.Ulovlig bygget vindu og lysgrav inne på vår tomt - IMG-20211118-WA0001.jpg - browncheezeUlovlig bygget vindu og lysgrav inne på vår tomt - IMG-20211118-WA0000.jpg - browncheeze

   #1
 23 762     Akershus     0
En får inntrykk av at det tidligere har vært et ca 40 cm høyt kjellervindu? Nå er dette forlenget nedover til 60-70cm? Dette jfr hvitmaling og puss.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 3     0
Det stemmer Kjell, det har nok vært et 90×30 vindu der tidligere før vi kjøpte det. Så tilbakeføring blir å sette inn et mindre vindu igjen. Det blir uansett betraktelig mindre innsyn og lysgraven tilbakedtilles.
   #3
 170     0
Vil et mindre vindu generere mindre støy?
Hvem skal eventuelt betale kompensasjon? Nåværende eier har ikke gjort noe galt?
Man må tenke på verdien av et godt naboskap også. Er det verdt å lage en kamp ut av dette? 
   #4
 23 762     Akershus     0
Delikat situasjon uten noe klare svar.
Når en bor tett er det ofte en må akseptere noe en anser som mindre ideelt. Her kan en spørre seg, var opprinnelig vindu lovlig oppsatt, eller er historien enda eldre? Når det nå er kommet større vindu og leietaker som klager på støy - er det urimelig støy, eller vanlig aktivitet ved en inngang? Normal aktivitet kan en ikke klage på.
Endring av vindu kan indikere at det i kjelleren til naboen er ominnredet fra bod til utleiekjøkken/soverom? Er denne endringen av bruksareal godkjent? Som bod kunne en satt inn ruglet glass. Vinduet ville fortsatt gitt lys til boden, men intet ut/inn-syn. Er det tilsvarende originale vinduer i området?

Du har fått en lysgrav på din side, en ulempe, men «nødvendig for naboens utleievirksomhet. Blomsterkasser forstyrrer ytterligere. Kan blomsterkassene erstattes med en flat rist slik at du ikke lenger har et snublehull hos deg?
Hen kan ikke med rimelighet i tillegg forlange ytterligere av din tomt. Mao kan plagsomt innsyn begrenses ved oppstilling av bod, vedstabbel, sykler, snømåker, levegg, materiallager…?
Signatur
   #5
 1 177     Rogaland     0
Det stemmer Kjell, det har nok vært et 90×30 vindu der tidligere før vi kjøpte det. Så tilbakeføring blir å sette inn et mindre vindu igjen. Det blir uansett betraktelig mindre innsyn og lysgraven tilbakedtilles.

Flytt eller slutt å syt kan og være noe.
Signatur
   #6
 3 277     I huset mitt     1
Av ren nysgjerrighet:
Hvordan kan nabo lage lysgrav utenfor sitt eget vindu men på naboens tomt? -Ok, uteområdet kan tilhøre andre.
Men dette vinduet i lysgraven har innsyn i spisestue til trådstarter, samtidig som inngangsdøra til trådstarter er på samme vegg som lysgraven?
Mystisk.


Trådstarter har vel alleredet sjekket med kommunen om naboen driver lovlig utleie i denne kjelleren som vindu/lysgrav er lagd for? Wink
  (trådstarter)
   #7
 3     0
Takk for mange nysgjerrig innspill. Noen mer utfyllende opplysninger.

1. Vi ønsker den primært fjernet av to grunner. Ettåringen er mye ute i hagen å leker så den er jo en fallgruve for henne. Hvis vi skal selge så er det sikkert noen som reagerer på den.
2. Tomtegrensen går langs husveggen så alt uteområde er på vår tomt. Ikke noen fellesareal
3. Kommunen har allerede opprettet et avvik på at dette er ulovlig bygd og det ligger i plan og bygg saksmappen.
4. Problemet er at naboen vil at vi bare skal signere en samtykkeerklering på dette slik at avviket blir opphevet. Det er noe vi ikke ønsker
5. Ja kjeller er omgjort til utleie så de må ha godkjent vindu så det er jo en utfordring. Men det kunne vært flyttet til en annen vegg på mot sin egen tomt.

   #8
 23 762     Akershus     0
Gitt at vindu lar seg etablere på mer hensiktsmessig vegg og det er kurrant for arronderingen av møbler etc inne, så har naboen en dårlig sak. Da heller jeg mot tilbakestille og ruglete glass.
Lysgrava ville jeg lukket med rist jfr små barn.

Kanskje naboen ikke ønsker at leieboer med utsikt til hans eget stuevinduet?
Signatur