304    5    0  

Vei, vann og avløp

 10     0
Hei
Utfordring 1
Jeg kjøpte i 2007 en eiendom med en hytte. Dette var den siste eiendommen i et lite boligfelt med en gjenværende hytte. Av ialt 12 eiendommer, har 4 vært tidligere hyttetomter fradelt et gårdsbruk på 50 tallet. De 8 andre eiendommene ble fradelt samme eiendommen i 1986.

Han som delte fra og solgte tomter, anla samtidig adkomst som en del av tomteprisen, og denne adkomster ligger med halve veibredden i en sør-nord rettning gjennom samtlige tomter. Min eiendom, som ble utskilt på 50 tallet, fikk også denne veien innenfor sine grenser. Ingenting er tinglyst, og det er et veilag hvor alle deler likt på vedlikehold. 
Før tomtene som ble delt av på 80 tallet kom, var det ingen vei til hytteeiendommene. 
 
Jeg har nå delt min relativt store tomt i 2, og revet hytta som sto der. Jeg har også laget en ny reguleringsplan over området, for å få fjernet adkomsten til en nabo (denne naboen har laget sin eget adkomst og ny gårdsplass vestfra). 
Nå har det seg slik at han som eier eiendommen som alle eiendommene i byggefeltet er delt fra, forlanger penger av meg for den veien han anla i forbindelse med fradeling og veibygging foretatt i 1986. Min eiendom har hatt 2 eiere før meg etter veibyggingen, ingen av disse har mottatt noe krav. Det foreligger heller ingen tinglysning ang veien i mitt skjøte eller grunnboken.

Kan han forlange noe for denne veien nå, 30 år etter og uten en eneste tinglyst avtale?

Utfordring 2
I 1989 ble det anlagt privat vann og avløp som to av mine naboer bekostet. Naturligvis skal disse kompenseres når andre kobler seg på. Saken er den at den ene har gått bort, og den andre har flyttet. Begge eiendommene som kostet vann og avløp har altså skiftet eier.

Han som har flyttet forlanger 1/3 av summen det kostet i 1989 av meg, betalt av meg før jeg kobler meg på vann og avløp. Det er tilsammen 8 stk som benytter seg av denne vann og avløpsledningen pr, idag.
Jeg har sagt at det er fair å betalt for påkobling til vedkommende, men at jeg er usikker på om han er den som skal kreve pengene nå, da han har solgt eiendommen. Her er det ingen avtale om påkobling som er tinglyst, kun et brev jeg fikk fra de som anla vann og avløp som instruerte meg i å koble meg på til en fastsatt sum. Det er andre alternativer til vann og avløp i umiddelbar nærhet.

Er det bare å vente på et krav fra advoktene deres og ta det derfra?

Mvh

TSt
   #1
 3 342     0
Det er synd at det blir så mye rot i mange saker men denne viser jo det flere har anbefalt nå at det er lurt å forsøke å lage regler som dekker hva som skal skje i fremtiden.  Hvis tidligere eier ikke er grunneier noe sted på vannledningen er han overhode ingen part i noen ting lenger.  Vedr vei så tror jeg at en har en brukbar sak når veien går over din grunn. Da må du ha vært med fra starten.  De andre ville jo ikke fått vei uten din deltakelse.  Det at du ikke har vært med å bekostet veien den gang kan være din kompesasjon for veien.  Men igjen er det lurt å få ting tinglyst og da gjerne med en liten kartskisse hvis ting er vanskelig å beskrive i detalj.  Dette etter erfaringer med hvor vanskelige noe kan være selv når en rett er tinglyst.  Det var ingen advokat som ville se på en sak vi hadde engang siden det umulig kunne være noen sak var beskjeden.
  (trådstarter)
   #2
 10     0
Takk, det er vel egentlig det samme jeg selv har kommet frem til.
Hele vann og avløpsystemet går faktisk kun på min og tidligere, nå avdøde's eiendom. Og det at ingenting er tinglyst hverken da eller nå, bør gjøre ting opplagt, og det er godt at flere ser det.
Det vi som er eiere skal gjøre nå er å tinglyse en erklæring over rett til å utbedre vann og avløp hvis/når det trengs.
Veien er regulert inn i reguleringsplanen over området med nøyaktige mål, så der er det strengt tatt ikke nødvendig å gjøre noe, det er allerede et veilag som vi alle er deltagere i, og som deler på utgiftene.

  (trådstarter)
   #3
 10     0

Da har vi fått etablert et VA lag som alle påkoblede er deltakere/eiere av, og blitt enige om en sum jeg skal betale for å koble meg på med mine tomter.

Men det er under forutsetning at kapasiteten er stor nok i VA anlegget.

Hvor og hvordan finner jeg ut av dette?

Ved påkoblingspunktet til offentlig VA så har kommunen oppgitt følgende:

"Det jeg kan gjøre er å gi deg et estimat på kapasiteten i tilkoblingspunktet på hovedledningen. Trykk ca 5-7 BAR og kapasitet ca 15 l/s."


Det er 7 tilkoblede eneboliger nå, totalt blir det 10.
   #4
 38     0
Jeg hadde tatt kontakt med Wavin slik at de kan hjelpe deg med beregning av kapasitet på eks. anlegg.

De har også beregningsprogrammer hvis du vil prøve deg selv, men er nok best å overlate dette til de som kan det Smile
   #5
 211     0
Trykk og kapasitet på hovedledningen i påkoblingspunktet er det ihvertfall ikke noe i veien med. 15 l/s tilsvarer 54 m3 i timen.

Det som er avgjørende er hvilken dimensjon som er på deres privat VA anleggs hovedledning. Har dere 65mm som hovedledning så bør det holde i massevi og mindre kan nok også gå. Tror dog det vil være lurt å få en rørlegger til å se på dette. Da har man det fra en fagperson. Så slipper man evnt diskusjoner i etterkant.
Normal stikkledning inn til bolig er 32mm og tomannsbolig 40mm.

Obs!
Skal du bygge på disse to tomtene så vil du komme borti slokkevannsproblematikk ift. byggesak. Dette skaper problemer for mange ift. avstand til brannhydrant/kum, hvor man som utbygger ender med en ekstraregning på flere hundretusen kroner for etablering av Slokkevann innen 'akseptabel' avstand.
Da er det private VA-ledningen og eierskap i denne lite verdt desv.
(Alternativt kan du etablere boligsprinkling/tåke, men det krever også litt vannkapasitet).

Undersøk derfor de lokale reglene på dette området fort som fy.