616    10    2  

Fjerning av oljefyr/-tank

 81     1
Regjeringen innfører forbud mot bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger fra 2020. Dette vil være et viktig bidrag til reduksjon av klimagassutslipp. Les mer om saken her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljefyr/id2556868/ 

Dette fører til at de som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Ved utskifting av oljefyr er det viktig at det byttes til fornybare varmekilder. Det finnes flere alternativer på markedet, blant annet varmepumper, biokjel, bioovn, vedovn, pelletskamin og fjernvarme.

Det er ikke bare av miljøhensyn at det vil være positivt å erstatte oljefyr/-tank med en fornybar energikilde. Gamle oljefyrer er også svært lite energieffektive. Det vil derfor være et stort potensiale for energibesparelse ved utfasing av oljefyr.

Privatpersoner kan få støtte fra Enova til fjerning av oljetanker, så lenge dette erstattes av en fornybar energikilde. Støttebeløpet beregnes ut fra totalkostnader. Det gis 25 % av totalkostnader inntil 10.000 kroner i støtte.

Mer informasjon om Enovas støtteprogram for fjerning av oljefyr og tank finnes her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/
Informasjon om Enovas støtteprogram for fjerning av oljekamin og tank finnes her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljekamin-og-tank/

   #1
 24 022     Akershus     0
Ikke bytt til biokjel, bioovn, vedovn, pelletskamin Da fortsetter du å spy ut CO2.
Signatur
   #2
 12     0
Totalrenoverte huset mitt for 4-5 år siden. Der var det fra tidligere montert fyrkjele og radiatorer. Tenkte kanskje det var greit å montere bio-ovn med vannkappe og legge vannbåren varme. Her måtte det være gode tilskuddsordninger tenkte jeg. Tok kontakt med Enova. Ett av kriteriene var at jeg stilte med store arealer av vedskog selv??? Har vedskog men ikke i de mengdene som kreves. Hvorfor kan jeg ikke sage ved der det måtte passe meg og fortsatt få tilskudd??? Ett annet kriterie er at alt må monteres/demonteres av fagfolk. Greit at man ikke skal gjøre elektrisk/rørlegger arbeid selv, men må da få lov å bære ut min egen fyrkjele hvis jeg vil??
Det ente med at jeg monterte selv opp bio-ovn sammen med den gamle fyrkjelen og bruker begge deler i dag. Regner med det er mange der ute som ønsker å gjøre deler av jobben selv, men ihht til alle kriteriene til Enova så lar det seg vanskelig gjøre. Prøver så godt jeg kan å tenke miljø men må også tenke økonomi.
  (trådstarter)
   #3
 81     0
Ut 2018 får man 20 000,- i støtte for fjerning av oljefyr og tank og 6000,- for fjerning av oljekamin og tank, så lenge dette erstattes av en fornybar energikilde. I 2019 halveres disse støttebeløpene. Og i 2020, når forbudet trer i kraft, avvikles disse støtteprogrammene helt.

I tillegg kan man få støtte til den fornybare energikilden man erstatter oljefyren med.

Mer informasjon om Enovas støtteprogram for fjerning av oljefyr og tank finnes her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljefyr-og-tank/

Informasjon om Enovas støtteprogram for fjerning av oljekamin og tank finnes her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljekamin-og-tank/ https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/fjerning-av-oljekamin-og-tank/
   #4
 24 022     Akershus     0
Miljøgevinsten med oppvarming basert på forbrenning synes for meg tvilsom. Vedfyring (herunder bioolje) burde vært forbudt på linje med bannlysing av oljefyr.
Signatur
   #5
 3 535     1
Alt kommer an på hva som for tiden og i ditt miljø er den "riktige" miljø-orienteringen.

Hvis CO2 er det verste, da er det i femtiårs-perspektiv liten forskjell på bjørkeved og å legge fosser i rør.

Hvis ødelggelse av vassdrag er vurdert som uheldig, da kan bjørkeskogen komme best ut - ut fra et "legge-i-rør"-synspunkt er elver en ikke fornybar ressurs. (Dessuten har vi snart forbrukt alt som er å forbruke på det feltet!)

Hvis støyforurensing betraktes som et vesentlig problem, er ikke vindmøller noen god erstatning for ved.

Hvis det betraktes som visuell, estetisk forurensing å dekke store arealer med kullsvarte, pannekakeflate plater (men selv om de er kullsvarte gir de stygge reflekser!), da er ikke gigantiske åkre med PV-paneler det rette. Særlig ikke dersom de blir satt opp der det ellers ville vært verdifullt jorbruksareal.

Hvis fiskens vandringer er av stor miljømessig betydning, da er rørgater og turbiner ganske miljø-ødeleggende.

... Sånn kan vi fortsette. Hva som er "mest" miljø-ødeleggende skifter fra tiår til tiår. I min ungdom var ødeleggelse av vassdrag noe av det verste du kunne gjøre; atomkraften fikk mange tilhengere for å beskytte vassdragene. I dag er CO2 den store moten. Siden den representerer et globalt, ikke et lokalt problem, kan vi ikke se bort fra den, men om det skal overskygge alt annet kan diskuteres. Noen betrakter vindmøller som fuglefrikasse-maskiner, selv om de aldri betraktet vannturbiner som fiskefrilkasse-maskiner. Vedfyring gir et visst sot-problem, men dét er lokalt både geografisk og i tid; skadene akkumuleres ikke, og miljøskadene er trolig langt større ved å legge ei kraftlinje fram til den ensomme hytta i fjelllheimen slik at den kan varmes av fosser lagt i rør, enn ved å bruke brensel hentet i bjørkebeltet et par kilometer unna.

Og ikke minst: Om vi presenterer internasjonalt de energiløsninger som kan synes helt ideelle her hos oss, kan vi bli ledd ut internasjonalt. Spør danskene hvorfor de ikke baserer seg på vannkraft...

Uansett: Skal du fordømme bruk av en viss energikilde, f.eks. vedfyring til oppvarming, bør du også fortelle hvorfor den bør fordømmes. Kanskje argumentet ditt er gyldig i Oslo sentrum. Kanksje det er gyldig i alle bysenta (etter norsk målestokk). Kanskje det er gyldig i hele Norge. Eller kanskje ikke. Selvsagt er det totalt urealistisk å tro at du kan få "oppvarming basert på forbrenning" globalt bannlyst - mange steder har du ikke noe realistisk alternativ. Da bør du kunne forsvarehvor i verden du mener det finnes bedre, og realistiske, alternativer.

Jo mer du konkretiserer, jo mer må du være forberedt på at mot-debattanter trekker opp andre miljøhensyn som gjør at de alternativene du heller vil satse på er totalt uakseptable.
   #6
 8     Buskerud     0
Hei,

Skal igang med å fjerne parafinanlegget fra huset mitt nå i sommer men har enda ikke helt forstått meg på hva som kreves for å få støtte fra Enova når det gjelder fjerning av Parafinanlegg.

Har tenkt meg følgende løsning:

- Parafinovn triller jeg ut på tralle selv, det er en enkel jobb slik jeg ser det.
- Innvendige rør og dagtank ligger lett tilgjengelig så de rørene flusher jeg med vann før jeg drar de ut selv.

Hovedtanken som står ved inngangen til kjelleren får jeg ett firma til å kjøre bort, slik at jeg får dokumentasjon på at den er fjernet.

Har kjøpt ny vedovn, som jeg får installert av fagfolk.

Vil denne fremgangsmåten være god nok til å få støtte fra Enova?

Er det noen her på forumet som har erfaring med denne prosessen?

Vurderer også å kjøre bort hovedtanken selv, men er ikke helt sikker på det enda.


   #7
 1 333     Bergen     0
Vet ikke hvor stor tanken din er, men vi hadde en som var ca 150x200x60 cm i 6 mm stål. Kappet den opp med en Bosch bajonettsag, men kjørte den vel varm på slutten og skiftet ikke blad ofte nok. Uansett så fikk jeg den flatpakket opp på en mindre henger og levert til Metallco. Sagen kostet ca 1200 rundt 2010...Smile
Signatur

   #8
 735     0
Man kan selv sende inn noen bilder og fortelle noen ord til kommunen om at tanken er fjernet. Kan fint gjøre det selv. Men kan tenke meg at være Enova krever at man betaler et firma for å gjøre dette.
Dog har jeg sett mange blandede tilbakemeldinger angående Enova og deres regler for utbetaliner. Søk på tilsvarende tråder her på forumet og se hva som dukker opp.

Ellers kan jeg informere om at det er få steder man tar imot oljetanker om du velger å kaste den "hel". Tipset her er å sage den i to. Da er det ikke en tank lenger og vips, så er det fritt fram.

Selv saget jeg opp en 2500L parafintank og "sanerte" den med zalo/salmiakk og masse vann for noen få år siden.
Det er gratis å kaste spesialavfall på returstasjoner. Jeg hentet ørten 20L dunker (gratis såpedunker) hos noen bensinstasjoner og fyllte opp med dette ymse blandeavfallet.

Lykke til, men vær forberedt på at huset lukter gammel sjark i noen uker etterpå!   #9
 735     0
Vet ikke hvor stor tanken din er, men vi hadde en som var ca 150x200x60 cm i 6 mm stål. Kappet den opp med en Bosch bajonettsag, men kjørte den vel varm på slutten og skiftet ikke blad ofte nok. Uansett så fikk jeg den flatpakket opp på en mindre henger og levert til Metallco. Sagen kostet ca 1200 rundt 2010...Smile


Jeg brukte opp 2 stk Kellen og endte opp med en Bosch tilslutt hehe. Merket det dirret i armene etter lang tids kapping.
   #10
 24 022     Akershus     0
Jeg skar opp en 2m3 vanntank i 3mm stål med langsomtgående vippesag med pendelbevegelse. Ett blad og det var ikke utslitt, null problem. Ca 8 m med kutt.
Signatur