#21
 3,588     0
Det er fullt mulig å bruke oljefyr lovlig i dag, men man må bruke bioolje. Hvor lønnsomt det er vet jeg ikke, men muligheten er der. Tragisk at dette ikke er opplyst mer om, mange har kastet kostbare oljefyrer og betalt formuer i fjerning/sanering av nedgravde tanker. Skammelig av myndighetene og bransjen å ikke presisere dette bedre.

Ett problem med bioolje er at hvis vi skal erstatte noen vesentlig del av fossil olje med bio-varienter, for oppvarming og transport. er at det ikke på langt nær er rest/avfalls-produkter nok til å dekke behovet. Det blir raskt behov for å sette av jordbruksland for dyrking av oljerike planter, arealer som kunne produsert mat, eller regnskogen kunne fortsette å være regnskog. Flere av de som tilbyr bioolje presenterer det som rapsolje - ikke som olje basert på rest/avfalls-produkter.

Bruker vi bioolje direkte til oppvarming (som vi stort sett tenker på), får vi ingen varme "gratis": Det stiller likt med en panelovn, stilt opp mot en varmepumpe som gir 3-5 ganger så mye varme for samme input. Vil du sette opp et økonomisk regskap, beregne pris pr kWt varme, kommer bioolje ut som et svært mye dyrere alternativ enn VP. Stort sett også dyrere enn panelovner. Jeg ser anslag for energiinnhold i bioolje varierende fra 50% til 70% av fossil fyringsolje - 5-7 kWt/kg. Med en typisk pris for 14-15 kr/liter blir det en relativt høy kWt-pris (og virkningsgraden for brennerne er ikke 100%).

Forbudet mot mineralolje ble jo vedtatt i 2012, selv om det ikke trådte i kraft før for et år siden. Du finner neppe noen oljekjel som i dag er mindre enn ni år gammel. Antagelig er de fleste betydelig eldre. Det store flertall av dem er tatt ut av drift, de fleste av dem er fjernet eller vil bi fjernet. Jeg er selv glad for å bli kvitt "griseriet", og det tror jeg mange andre er. Bioolje får neppe noen renessanse. Gjennomsnittsalderen for kjelene vil øke med ett år per år... Markedet for bioolje vil ikke vokse. Det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få levert bioolje til privatkunder. Med et lite marked må vi regne med at prisen ihvertfall ikke går ned.

De kjeler og tanker du har slik omsort for er i mange tilfeller gamle og slitne (min egen kjele er 60 år gammel, men har rett nok ikke vært i bruk på 15-20 år). Å bruke vesentlige ressurser på å holde i drift utstyr som er flere tiår gammelt er neppe særlig kost-effektivt.

Min oppfatning er at å forsøke å holde liv i en utgammel oljekjel, ved å gå over til bioolje, er et fåfengt forsøk på å redde de siste stumpene av oljefyring. Det kan holde i et fåtall år, men det er ikke en varig løsning. Det var riktig av myndighetene å ikke starte noen stor promotering av bioolje.
   #22
 5     0
Det er fullt mulig å bruke oljefyr lovlig i dag, men man må bruke bioolje. Hvor lønnsomt det er vet jeg ikke, men muligheten er der. Tragisk at dette ikke er opplyst mer om, mange har kastet kostbare oljefyrer og betalt formuer i fjerning/sanering av nedgravde tanker. Skammelig av myndighetene og bransjen å ikke presisere dette bedre.

Ett problem med bioolje er at hvis vi skal erstatte noen vesentlig del av fossil olje med bio-varienter, for oppvarming og transport. er at det ikke på langt nær er rest/avfalls-produkter nok til å dekke behovet. Det blir raskt behov for å sette av jordbruksland for dyrking av oljerike planter, arealer som kunne produsert mat, eller regnskogen kunne fortsette å være regnskog. Flere av de som tilbyr bioolje presenterer det som rapsolje - ikke som olje basert på rest/avfalls-produkter.

Bruker vi bioolje direkte til oppvarming (som vi stort sett tenker på), får vi ingen varme "gratis": Det stiller likt med en panelovn, stilt opp mot en varmepumpe som gir 3-5 ganger så mye varme for samme input. Vil du sette opp et økonomisk regskap, beregne pris pr kWt varme, kommer bioolje ut som et svært mye dyrere alternativ enn VP. Stort sett også dyrere enn panelovner. Jeg ser anslag for energiinnhold i bioolje varierende fra 50% til 70% av fossil fyringsolje - 5-7 kWt/kg. Med en typisk pris for 14-15 kr/liter blir det en relativt høy kWt-pris (og virkningsgraden for brennerne er ikke 100%).

Forbudet mot mineralolje ble jo vedtatt i 2012, selv om det ikke trådte i kraft før for et år siden. Du finner neppe noen oljekjel som i dag er mindre enn ni år gammel. Antagelig er de fleste betydelig eldre. Det store flertall av dem er tatt ut av drift, de fleste av dem er fjernet eller vil bi fjernet. Jeg er selv glad for å bli kvitt "griseriet", og det tror jeg mange andre er. Bioolje får neppe noen renessanse. Gjennomsnittsalderen for kjelene vil øke med ett år per år... Markedet for bioolje vil ikke vokse. Det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få levert bioolje til privatkunder. Med et lite marked må vi regne med at prisen ihvertfall ikke går ned.

De kjeler og tanker du har slik omsort for er i mange tilfeller gamle og slitne (min egen kjele er 60 år gammel, men har rett nok ikke vært i bruk på 15-20 år). Å bruke vesentlige ressurser på å holde i drift utstyr som er flere tiår gammelt er neppe særlig kost-effektivt.

Min oppfatning er at å forsøke å holde liv i en utgammel oljekjel, ved å gå over til bioolje, er et fåfengt forsøk på å redde de siste stumpene av oljefyring. Det kan holde i et fåtall år, men det er ikke en varig løsning. Det var riktig av myndighetene å ikke starte noen stor promotering av bioolje.
Fossilt drivstoff finnes ikke, om du brenner et dødt dyr under trykk, så blir det ikke olje eller gass av det. Kull lages kun ved å brenne treverk i en stor beholder uten tilførsl av luft. Og du har aldri hørt om noen som har funnet kull i skogen. I tillegg: denne verden er et terraium, et bygd og stasjonært veksthus, ikke en planet fritt i et rom
   #23
 5,432     Akershus     1
Jeg er ikke i tvil om at en god del av gamle oljefyringsanlegg var modne for skraphaugen, men jeg mener man kunne ha et litt mildere fokus, det virket for mange som at alt var forbudt. Det finnes en del gamle hus og en del gamle mennesker som det ikke er så enkelt for å modernisere. Mange med gamle parafinbrennere som utmerket kunne overlevd en god del år, kanskje livet ut for de som eide det. Det er heller ikke alle hus som har el-anlegg som tåler å gå over til elektrisk varme.

Vi er nok enig i det meste av omleggingen, men jeg syntes det ble litt vel ensidig fremstilt.