2,578    1    0  

Irriterende avregning for fyringsolje (felleskostnader i blokk)

 21     0
Jeg bor i utleie-leielighet i blokk og har mottatt faktura for avregning av fyringsutgifter for 2010.

Kostnadene mine her øker da med 16% i forhold til alt som ble betalt i fjor, og jeg lurer på hvordan utleier av blokka her kan ha tatt så feil?

Hvis jeg skulle undersøke grunnlaget for dette, er det noe i regnskapet dems som jeg burde se på spesielt?

Kontrakt/Objekt: 6608 Fyring
Avgiftskode: mva fritt

Kostnadsart: 4810 Fellesutg, fyringsolje
Total kostnad: ca. 140.000 kr, fordelt på 30 deler tydeligvis.

Blokka har flere trappe oppganger (5 tror jeg det er), kan det være at blokka har flere fyringsanlegg? Det bor da flere enn 30 personer i denne blokka jeg bor i.

   #1
 874     Oslo     0
Er forbruket eller summen 16% høyere enn i fjor? Er det summen så kan det vel tenkes at det kommer av høyere oljepris. Er det forbruket som er høyere, så er spørsmålet hvordan dette er avlest. Ofte er det "fri" bruk og alle deler regninga. Dette fører til at ingen skal spare og alle skal bruke opp "sin" andel. Ola Dunk er opptatt av å få noe igjen for alt han betaler i fyringsutgifter. Da eskalerer forbruket og man ser en årlig økning.

Er ditt personlige forbruk som er avlest og deretter fakturert for høyt, kan du be om en redegjørelse på dette