1,031    10    5  

Oljefyr - tankmåler?

GBA
 12     Oslo     0
Hei, har akkurat overtatt hus med oljefyr og lurer på om jeg bør bestille olje? Selger opplyste at det bør vare ca 1-2 mnd med olje i tanken men jeg er utsikker på hvor eg følger med på oljenivået? Det har gått 2 uker siden overtakelse og ingen måler rører på seg, og det har alltid stått 0 på det eg trodde var målern. Det er en AMA 30 med Grundfos Magna3 og en 3000 liter glassfibertank. Hvilken av disse er målern? Er det den røde eller sorte jeg skal se på?
Oljefyr - tankmåler? - File_001.jpeg - GBA
Oljefyr - tankmåler? - File_000.jpeg - GBA

   #1
 1,008     1
nederste er vannmåler,du bør fylle på mere vann,skal være opp til den røde pilen
   #2
 282     1
Den øverste er måleren til nivået i tanken. Du må trekke spaken under til høyre ned. Da vil du få en indikasjon på hva som er igjen i tanken.
GBA
  (trådstarter)
   #3
 12     Oslo     1
Tusen takk! Den stannade på 50, hvor lenge klarer eg meg i mitt 145kvm hus til eg må bestille påfyll?
   #4
 1,215     Norge     1
sjekk igjen om ei uke , 14 dager , 1 mnd. så har du ein peikepinn på forbruk. pr. veke osv. kommer og heilt an på kor kaldt det blir , shunting osv..
Signatur
T1
   #5
 782     0
Jeg vil tippe du har ca 2/5 igjen på tanken, tilsvarende ca 600 liter når tanken er på 3.000 liter. En så stor tank er typisk dimensjonert for å vare hele fyringssesongen, dvs den fylles opp en gang i året.
Gitt at måleren viser korrekt, noe som ikke er sikkert, så har du nok olje ut denne fyringssesongen.
Dersom oljebrenneren din har en timeteller og du i tillegg vet hvor mye den er "innfyrt med" (angis typisik i kg / time), så kan du også regne ut forbruket over tid.
Den sorte pilen på nivåmåleren flytter du dit den røde stopper når du måler. Neste gang du trekker i snora for å måle kan du se differansen. Dette kan også gi en pekepinn på hvor fort det går nedover.
   #6
 24,685     Akershus     0
Står litt om funksjonsprinsippet her: http://www.vpi.no/butikk/tankutstyr-og-tilbehor/gok-nivamaler-oljetank/

Dette er et boblerørssystem. Dvs, med håndtaket/pumpa, pumper du luft inn i måleinstrumentet. Til slutt så mye at luft slipper ut i bunnen av tanken.

Denne måleren er gradert etter en oljevekt på 0,83. Full tank vises som en oljedybde på 120 cm. Så blir spørsmålet, hvor mange liter er det? Det blir matte. Gitt at tanken er en liggende sylinder med kjent volum (3000l) og diameter 120cm. Dersom måleren viser 60, er tanken halvfull og du har 1500l

Dersom den viser 50, så ligger du noe under det. En må til å beregne arealet av "sirkelkalotter." Kan fikses i et regneark om interesse.

Enklest er det om tanken står, er parallell og med kjent grunnflate. Da blir skalaen lineær.
Signatur
   #7
 24,685     Akershus     0
Da har jeg regnet litt. Ser ut til at når du måler "50", så ar du ca 1150 l igjen på en liggende 3000l tank med diameter på 120cm.

Så er det et spørsmål: hva er diameteren på den aktuelle tanken? Du kan kanskje finne ut av dette ved å peile i påfylling eller lufterøret?
Signatur

T1
   #8
 782     0
2/5 skulle selvfølgelig vært 1.200 liter og ikke 600 som jeg kom i skade for å skrive.

Forøvrig riktig som KjellG skriver at skalen ikke blir lineær når tanken ligger - noe de som oftest gjør. Med andre ord - det kan gå fort mot slutten.
   #9
 24,685     Akershus     0
Om en ser bort fra 0-10 cm, så synes skalaen over å være lineær.
Ser en på denne: https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=90133127
Så synes skalaen å være komprimert rundt midten ved 600 l.

Min tolkning. Måleren i tråden er best tilpasset en stående tank med parallelle sider. Måleren på Finn er tilpasset en liggende sirkulær tank.

Denne: http://www.vpi.no/butikk/tankutstyr-og-tilbehor/gok-nivamaler-oljetank/ stående tank.
Signatur
   #10
 24,685     Akershus     1
Da har jeg dissikert en slik gammel tankmåler. Fabrikanten hevder at den kan brukes på både runde og rette tanker, det er delvis en overdrivelse!

Dette er et manometer, nær i slekt med et barometer. Til høyre er en stempelstang: en luftpumpe som trekkes én gang og returnerer med fjærtrykk. Det er et ørtynt hull fra luftpumpa inn til målesystemet. Pumpa presser luft ned i målerøret og luft slipper ut når målerøret er tomt. Manometeret viser da oljedybden.

For å tilpasse måleren til varierende tankdybde, er det en innstilling inni hvor en kan stille mellom f.eks. 0,7-2m høy tank.

Avlesningen er på nyere målere ikke lineær. Den er gradert i 1/1, 3/4, 1/2, 1/4 og tom. Da er 3/4 og 1/4 trukket nærmere 1/2-merket. Dette innebærer at skalaen er gradert for liggende, rund tank. (Trolig noe midt imellom rund og rett) Måleren her er gradert i cm opp til tankhøyde på 120 cm. Graderingen synes lineær, den passer derfor best for en rett tank med full dybde på 120cm, egenvekt fyringsolje.

Etter måling vil viseren sige tilbake til 0 grunnet utetthet i luftpumpa.

Som nevnt annet sted, prinsippet kan også brukes til å måle vanndybde i moderne borebrønner. Kjenner en diameteren, kan en også gradere i volum.
Signatur