57,027    35    23  

Oljetank: Hvordan sanere den gamle tanken?

 149     9
Hei,

som nevnt i en tidligere tråd hiver vi snart ut den gamle oljefyren...men da sitter vi med en tank på 3000 liter i hagen. Hva gjør vi med den? Er det greit å tømme den for olje og fylle den igjen med sand? Da kan den ligge der i 100 år for min del...

Men, å grave den opp og kondemnere koster for 20-30.000 og da pusher vi varmempumpebudsjettet vårt godt over hva som er behagelig i disse finanskrisetider.

Tips?

   #1
 126     0
Ring kommunen du bor i,  det er forskjellig praksis fra kommune til kommune hva de tillater..
   #2
 123     0
Hjemme var det en slik tank, som vi fikk pålegg om å fjerne i fjor.
Vi kontaktet kommunen, da det var vanskelig å komme til tanken med gravemaskin.
(Alternativet var å rive litt av garasjen, eller kjøre gjennom naboens strøkne hage med div murer etc.)

Vi fikk etter skriftlig søknad tillatelse til å la den ligge og fylle den med sand, hvis den bestod en trykktest. Et rørleggerfirma tok trykktest, og meldte dette til kommunen.

Fylte tanken med sand og ga beskjed til kommunen. Fikk senere brev fra kommunen om at saken var avsluttet.

(Tror vi sysselsatte en saksbehandler i kommunen 100 % de 5 månedene dette pågikk...  Wink )
   #3
 974     0
Eg har også ein slik tank - men den veit ikkje kommunen om... trur eg.  ;)
Han inneheld framleis 350-400 liter "vellagra" fyringsparafin. (Det er minst 15, kanskje 25, år sidan oljekaminen vart kasta ut.)

Iallfall, til saka: Det finst firma som kan ta seg av innhaldet. Dei tømmer og gjer reint. Om du har jernskrap i hagen, er det ingen som bryr seg med. Firmaet kan også fylle opp tanken med skum eller sand, slik at du slepp å få eit stort søkk i hagen om nokre år.

Reknar med at det finst slike firma andre stadar i landet. Dei eg var i kontakt med heldt til i Stjørdal/Verdal-området og opererer i heile Trøndelag og meir til. Spør i varmebransjen, så er det sikkert nokon som veit.
   #4
 263     0
eg har grave opp ein tank på 650 liter, står i hagen no. Har ikkje kommt så langt at eg veit ka eg skal gjere med den.. Må i alle tilfeller tømmes for ca 50l parafin, men ka eg gjer etterpå... Gjenbruk??
   #5
 217     Asker     2
En gammel oljetank, enten den er 800, 1200, 3200 eller 6000 liter, er å regne som spesialavfall.
Det er av Veritas beregnet at man etterhvert kan forvente 2000-4000 oljelekkasjer hvert år fra slike tanker. Det finnes omkring 300.000 av de i Norge og ca. 100.000 er av stål, envegget. Lekkasjer kan oppstå i rørledninger på glassfibertanker.
Jeg kjenner til privatfolk som har punget ut med mange hudre tusen kroner pga av lekkasje som har gått i grunnen bort til naboens grunnmur slik at denne måtte byttes ut. Viktig å få gjort noe med oljetanken samtidig med å installere pelletsanlegg eller varmepumpe.

Hver enkelt kommune har anledning til å dispensere visse krav i forskrift om nedgravde oljetanker (1997) slik at den kan bli liggende og fylles med sand/grus eller liknende. EN tank på mindre enn 1200 liter har sjelden mannhul og er derfor vanskelig å rense og deretter fylle med sand. Ta kontakt med kommunen eller et oljetankfirma for å be om råd til å bli kvitt den. Kommnunens tekniske etat har oversikt over hvilke firmaer som er akkreditert til å utføre oppgaven.

Min 6.000 liters nedgravde gamle oljetank er fylt med pellets som mates til sentralfyren.

Jeg har forsøkt i en årrekke å få til en støtteordning for å få fjernet gamle oljetanker, men forgjeves. I stedet har politikere med SV i spissen ønsket å få fjernet gamle oljekjeler gjennom en vrakpantordning. Dagens støtteordning fra Enova fungerer som vrakpantordning og medfører at mange oljetanker blir liggende inntil lekkasje oppstår samtidig som man ikke får konvertert oljefyring til bioenergi økonomisk og effektivt gjennom å bruke den gamle oljkjelen til pellets.

En oljetank regnes som en "tikkende miljøbombe". Legger man ned en propantank i stedet, koster dette mye og man sitter etter min mening igjen med en "tikkende bombe".
Signatur
   #6
 308     0
Planen min er å fyre opp olja som er på tanken, for så å "glemme" hele tanken. Er det problematisk på noe vis?
Pelletsmannen mente at jeg bare skulle la olja ligge der for fremtiden. Så kunne jeg evt bruke den senere i tilfelle prisene forandret seg. Han hadde aldri vært borti en tank som hadde gått lekk. Syntes egentlig det var et merkelig råd.
Er lite komfortabel med å ha den liggende på ubestemt tid. Da vet jeg heller ikke om jeg noen gang får utnyttet verdiene som ligger der.
   #7
 159     Ottestad     0
Fyr opp olja eller selg den. Hvis tanken er av en viss størrelse så er den vel registrert hos kommunen? De glemmer den nok ikke :)

Jeg ville ikke latt den ligge på ubestemt tid med olje i. Man er ansvarlig hvis olja lekker ut og forurenser hos naboen. Jeg har også hørt om tilfelle der grunnmuren hos naboen ble gjennomtrukket av olje. Da er det bare å flytte ut.
Signatur

   #8
 217     Asker     2
Hei,
Jeg vet hva jeg snakker om her. Søker du på oljetank og pellets på nettet, finner du lenker til dokumenter og nettsider som jeg står bak. Min opprinnelige forretningside var å benytte oljetanker som lagervolum for pellets men jeg utviklet en vertikal transportskrue underveis som har mye større betydning på et eksportmarked.

Det ligger alltid en rest olje/slam igjen i tanken selv om det ikke kommer noe frem til oljebrenneren, dette fordi "sugerør" ligger litt over bunnen av tanken. Dette kan dreie seg om 10 liter men heller i retning av 100-300 liter.
Gjennom mange års drift, dannes kondens i tanken som legger seg i bunnen og skaper korrosjon.
70 prosent av korrosjonstilfeller i oljetank oppstår som "pittings", dvs. gropkorrosjon som er ørsmå groper innvendig i bunnen av tanken og som til slutt blir et syltynt hull. Her siver det ut olje, uten at du nødvendigvis merker det før det har gått noen år. Det skal svært små mengder oljeutslipp til for å lage stor skade. Med stor skade tenker jeg på opprydning og rensing samt nybygging av gulv/grunnmur i kjeller.

Jeg leverte i høst et pelletsanlegg til kunde i Bærum. Han fjernet oljetanken samtidig som han drenerte rundt huset. Koster ja, men da er det gjort. Det er her alle bør ta kontakt med Enova og søke støtte for slike kostnader. Får man det ikke, ta kontakt med miljøverndepartementet og press på der.

Jeg anbefaler deg å ta kontakt med kommunen og be om tillatelse til å fylle den med grus/sand, alternativt  fjerning. Du vil vel ikke selge huset ditt i fremtiden for deretter få regningen for opprensking fra neste huseier?
Jeg har info om et tilsvarende tilfelle hvor grunnmur på et nabohus måtte bygges opp til en kostnad på 800.000 kroner. Oljen rant ned i grunnen og bort til naboen. Huseier hadde solgt huset hvor oljelekkasjen oppstod og måtte betale regninga.
Det er ikke mange liter olje som skal til for å gi lukt opp i et hus.
I Asker og Bærum finnes det kontinuerlige lekkasjer som går ut i Sandvikselva og Engervannet - uten at man finner oljekilden.

Man eliminerer oljelekkasjer ved å gå over til pelletsfyring og få oljetanken satt ut av drift på forsvalig måte. Man kan selv grave seg frem til mannhull på de store tankene. Et oljefirma går inn i tanken og tømmer restene samt renser tanken og kutter av oljeledningstilførsel slik at den ikke kan brukes. (Jeg tømte min tank selv). Rensing av tank tror jeg koster ca. 4-5.000 kroner. Oppgraving og fjerning tror jeg ligger på ca. 20.000 kroner. Dette er kostnader som kommer i tillegg til en varmepumpe+oppgradering av strøminntak eller pelletsanlegg.
Signatur
   #9
 217     Asker     0
Jeg kan legge til at de færreste kommuner har full oversikt/register over alle nedgravde oljetanker. For noen år siden prøvde man i Oslo med en rundspørring. Ca. 5.000 tankeiere lot seg registrere, noe man er pliktig til om man er tankeier. Det finnes trolig rundt 13.000 nedgravde oljetanker i Oslo.

Tankeier har pålegg om tilstandskontroll hvert 5. år hvis tanken er over 20 år gammel og er laget av stål. Det betyr at man må grave frem mannhull hvert 5. år, deretter tømme, rense og kontrollere tank. Det blir dyr olje av det.

Et vesentlig problemstilling er hvorvidt ens forsikringen dekker en lekkasje dersom man ikke har registrert tanken eller utført forskriftsmessig kontroll. Her tror jeg det er ulik praksis i forsikringsselskapene. I Danmark har Statoil og 6 andre oljeselskaper tegnet en felles forsikring i Topdanmark forsikringsselskap som dekker skader som oppstår ved lekkasje. Alvorlig her fordi oljen kan gå ned i grunnvannet som i Danmark brukes som drikkevann. Forsikringspremien er svært kostbar for oljeselskapene men helt nødvendig for å beholde oljefyring i stedet for at kundene velger bort oljefyring til fordel for fornybar energi.
Utslippene forekommer uavhengig av forsikring eller ei.
Miljøvennlig, eller hva  ??????

Sånn, nå vet dere litt mer om nedgravde oljetanker og hvordan oljebransjen opererer.

PS: Er det noen oljetankeiere her som har fått klar informasjon fra oljeselskapene om faren med nedgravde oljetanker??
Signatur
   #10
 308     1
Det viktigste er altså at tanken blir helt tømt. Kan du si litt om hvordan du gjorde dette selv?
Ser ingen grunn til å blande inn kommunen unødvendig.