20,156    5    3  

Plassering av skap til gass flasker

 27     Rogaland     2

Hei
Jeg har planer om å få montert 2 stk  gass flasker ute i et skap
Spørsmålet er om dette skapet kan stå under en en terrasse som jeg har, terrassen står ca 1m over bakke nivå og det er god utlufting under den. er det noen som kjenner til reglene for plassering av skap for gassflasker

   #1
 171     0
Skap mot brennbar vegg skal være brannisolert (EI 60).

Det er omfattende regler angående propananlegg, og siden du ikke har kompetanse på dette bør(må!) du skaffe en sertifisert montør. Etter montasje skal sågar anlegget trykktestes mot lekkasjer.

Den som monterer et propananlegg til husholdning, skal ha kunnskap og
erfaring med slikt monteringsarbeid.
   #2
 1,323     Østlandet     0
Du skal ikke montere eller oppbevare propanflasker på et lavere punkt enn du oppholder deg.
Propan er tyngre enn luft og det vil derfor kunne hope seg opp store mengder gass før du kjenner lukten av den ved en evnt lekkasje. Av samme grunn er det ikke lov å oppbevare gassflasker i kjelleren.

Vær også obs på riming/ising på gassflaskene ved stort gassforbruk.
hro
   #5
 1,574     Trondheim     1
Oppbevaring av gassflasker

Det kan oppbevares totalt 55 liter (2  x 11 kg) propan til koking og oppvarming i bolig, fritidsbolig og lignende. 1 kg tilsvarer 2,4 liter.


  • Det anbefales i utgangspunktet at gassflaskene oppbevares utenfor boligen (veranda, balkong, terrasse). 

  • Skap mot brennbar vegg skal være brannisolert (EI 60) med god lufting til det fri ved skapets gulvnivå.

  • Det skal være ryddig og fritt for brennbart materiale rundt gasskapet.

  • Avstanden fra flaskeskap til sluk, kum, åpninger ned til kjeller og lignende, bør minimum være 4 meter. Det bør være en sikkerhetsavstand til tennkilde på 5 meter

  • Innendørs plasseres gassflasken i de fleste tilfeller i kjøkkenbenken med god lufting, f.eks. luftespalter i sokkel.

  • Uansett oppbevaring av gassflaske innendørs skal flasken stå så luftig som mulig.

Det er ikke tillatt å oppbevare propan i kjeller eller på loft.
Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i fyrrom e.l.


Litt av noen regler... Tennkilde vil si minimum fem meter fra gassflaska til komfyren? B60 klassing mot vegg på kjøkken ... faller på sin egen urimelig. Her skal også være ventil ut til det fri ... I tillegg ... ikke lov å ha gassen i fyrrom eller lign - men åpen kjøkkenløsning og peis?

Når det er sagt, er gass i kjøkken og hus ikke uvanlig - sågar i mange tilfeller ble gass bygget ut før elektrisitet i bygården. Nesten litt rart at det ikke finnes noen Byggforsk dokumentasjon på dette ... eller tar jeg feil ?
Signatur