603    2    1  

Surkling i radiator når det dusjes

 209     Eiksmarka     0
Jeg opplever at det surkler veldig i en radiator når det dusjes eller jeg fyrer hardt i peisen. Jeg antok at dette skyldtes luft i systemet så jeg har luftet raddisen flere ganger, men det fortsetter. Er dette fordi vanntrykk faller pga lavere temp på vannet? Hvorfor skjer det når det dusjes, tappes varmt vann? Jeg har varmtvannsbereder i oljefyren dvs ikke separat, men egen forgrening til varmt tappevann.
Hypoteser og tips mottas med takk!

   #1
 24,736     Akershus     0
Noen variasjon i kjeletrykket ditt før, under og etter dusjing? Skal normalt være nær konstant på 1-2 bar.
Signatur
   #2
 1,015     Revetal     1
En ren hypotese, som også trolig vil forsterkes om trykket varierer mye med temperaturen i systemet slik KjellG spør om, er gåent ekspansjonskar. Det skal svært små volumendringer til før et trykk som ved høy temperatur ser normalt ut forsvinner helt når vannet kjøles ned og samtidig blir f.eks 1-2% mindre i volum.

Med 200 liter i varmesystemet er disse par litrene mindre nok til at det går fra normalt overtrykk til undertrykk med påfølgende luftintrenging og surkling.
Signatur