3,351    7    1  

Utendørs gasskap

MML
 253     0
Jeg skal bygge meg et enkelt utekjøkken der jeg skal ha gassgrill mm. Kjøkkenet vil stå direkte utenfor gasspeisen i stuen og jeg tenkte derfro å oppbevare 2x gassflasker i den ene kjøkkenmodulen. Jeg er allikevel blitt litt usikker på reglene. Dette vil være lovlig innendørs, men det virker som om det er andre krav til oppbevaring utendørs med bla spesielt gasskap, brannsikring mm. Kan dette virkelig stemme at dette ikke er lov utendørs, men er lovlig montering innendørs? Jeg ville jo tro at det er sikrere å oppbevare gass utendørs?

   #1
 3,588     0
Huset gir jo en viss beskyttelse, da... Smile

At flaskene må stå i låst skap utendørs så de ikke er tilgjengelig for Gud, Hvermann & Søn, er ikke så veldig forskjellig fra om de står bak en inngangsdør som ihvertfall når det ikke er folk tilstede pleier å være låst. At skapet skal være brannsikret er noe sterkere krav enn innendørs, men så er det også visse faremomenter utendørs som du ikke har innhomhus. Jeg ville føle meg adskillig mindre trygg med 22 kg gass rett utenfor hushjørnet "tilfeldig slengt på bakken". Jeg vil ha sikkerheten ved at ingen utenforstående verken ved et uhell eller med hensikt gjør noe med gassflaskene der ute; jeg vil ha det brannsikre, låsbare skapet. Står de under kjøkkenbenken er jeg ikke på langt nær like redd for verken andres uhell eller tilsiktet hærverk. (Jeg vil ha flaskene ut av kjøkkenet / huset, og da vil jeg gi dem minst like god beskyttelse som innendørs!)

Når du skriver "spesielt gasskap, brannsikring mm": Det er vel brannsikringen som ligger i "gasskap", er det ikke? Skapet skal være låst, men jeg har ikke hørt om gasskap for utendørs plassering med eller uten brannsikring. De er alle brannsikre, så vidt jeg har forstått.

Dessuten er det ikke helt fritt fram innendørs, heller. Utendørs er flaskene over bakkenivå, nærmest pr def. Innendørs kunne du ha plassert dem i kjelleren - men det er ikke lov. En annen side er at selv om det ikke er påbudt med gassensor med alarm (tror jeg!), ville jeg aldri hatt noen innendørs gassinstallasjon uten det. Utendørs har det ikke langt mindre hensikt med en gassensor; gassen ville blåse bort og det er langt større sjanse for at du ikke ville oppdage en lekkasje.

Jeg vurderer lagring på utsiden av husveggen i godkjent, låsbart skap som sikrere enn under kjøkkenbenken - så langt er vi enige. Men en flaske som står løst i carporten din, fritt tilgjengelig, og du kan komme til å skrape borti den når du kjører inn bilen i mørket: Det er langt mindre sikkert enn flaska i kjøkkenskapet med en gassalarm.
   #2
 2,786     0
En annen side er at selv om det ikke er påbudt med gassensor med alarm (tror jeg!), ville jeg aldri hatt noen innendørs gassinstallasjon uten det. Utendørs har det ikke langt mindre hensikt med en gassensor; gassen ville blåse bort og det er langt større sjanse for at du ikke ville oppdage en lekkasje.

Det er sjelden og aldri selve flaska som lekker, og det er vel ingen som har en utelukkende utendørs installasjon (med unntak av gassgrill, som i alle fall jeg ikke vil karakterisere som "installasjon")...
MML
  (trådstarter)
   #3
 253     0
Takker for tilbakemelding! Ser allikevel på svarene at jeg kanskje har vært litt upresis i min beskrivelse.

I mitt tilfelle har jeg pr nå gassflasken til gasspeisen i godkjent, låsbart skap på husveggen. Jeg ønsker imidlertid å flytte denne - både fordi skapet er lite pent og fordi jeg skal endre hagen slik at plasseringen er uhensiktsmessig. I tillegg er det ca 15m rør opp til gasspeisen noe som til tider har gjort at tenningen har vært upålitelig. Jeg ønsker at ny plassering skal være på en terrasse i 3 etg med eneste adkomst via terassedøren på stuen. Da vil det i tillegg kun være behov for 1 m slange/rør (gjennom vegg). Jeg har også sett på noen flotte griller som skal plasseres direkte på egnet møbel og hadde derfor tenkt å montere ca 2m med vanlig kjøkken på denne terassen. Både som oppbevaring og nettopp for å plassere 2 stk gassflasker i denne (altså ikke tilfeldig slengt på bakken eler plassert i garasjen).

I dette tilfellet virker det meningsløst at en slik plassering ville vært lovlig dersom denne gassen sto på kjøkkenet, men ikke lovlig ved plassering i "kjøkkenet" på terassen. Begge deler er like trygt for herværk ol og jeg kan ikke se at det skal være større brannfare ved plassering utendørs i ellers identisk skap.
   #4
 3,588     0
OK, slik du beskriver det her kan jeg forstå at du mener at et brannsikkert, låst skap er litt overkill.

Men i forhold til reglene: Det du vil ha ligger vel under "spesialtilfeller". Reglene er laget med tanke på mer generell anvendelse, det langt mer "typiske". Vanligvis er det god grunn til å kreve låst brannsikkert skap, selv om det ikke synes like nødvendig hos deg.

En del reguleringer går det an å få dispensasjon for, hvis det er åpenbart at den sikkerhet reglene skal ivareta er ivaretatt på annen måte. (Det var f.eks. en diskusjon i forrige uke rundt antall stikkontakter i TV-kroken; det var også ut fra et spesaltifelle som ikke passet de generelle betraktningene bak reglene.) Mitt inntrykk av DSB og brannsikring er at jeg tviler på at de vil si "OK!" hvis ikke du kan vise til at samtlige sikkerhetsaspekter er minst like godt ivaretatt hos det. Det er ikke de folkene som umiddelbart sier noe sånt som at "OK, hvis du har veldig sterke estetiske motforestillinger, kan vi renonsere litt på sikkerheten". Forvent at alle sikkerhetskrav må oppfylles. Om så er tilfelle, vil jeg tro er vel opp til ditt lokale brannvesen å vurdere.

Etter min oppfatning er DSB-folk usedvanlig flinke til å se spøkelser på høylys dag (og også usedvanlig flinke til å få det generelle publikum til å se spøkelsene). Så jeg ville ikke være altfor optimistisk.
HSt
   #5
 36,640     Lillestrøm kommune     0
AGA nevner ikke bransikkert skap i sin brukerorientering :

http://www.aga.no/internet.lg.lg.nor/no/images/AGA%20Propan%20Safety%20brochure%20100x210%20NO639_142238.pdf?v=1.0

At det er lov å ha propanflasken i en utendørs garasje, men at det må være et bransikkert skap hvis den ikke står der virker jo litt rart. (Garasjen er i dette tilfellet en garasje der det er "lov", ikke under bakken osv).
   #6
 2,786     1
I dette tilfellet virker det meningsløst at en slik plassering ville vært lovlig dersom denne gassen sto på kjøkkenet, men ikke lovlig ved plassering i "kjøkkenet" på terassen. Begge deler er like trygt for herværk ol og jeg kan ikke se at det skal være større brannfare ved plassering utendørs i ellers identisk skap.

Det vesentlige her er etter min vurdering kravet i "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen" (for et vidunderlig kort navn!) §15, bokstav j:

Det skal gjennomføres sikringstiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til farlig stoff.

Oversatt til enklere norsk, betyr det vel omtrent at gassflasker skal være innelåst, enten inne i bygning, eller i låst skap utendørs. Om eneste adkomst til terrassen går gjennom bygningen, så vil jeg påstå det kravet er oppfylt på samme måte som om flaskene sto inne i bygningen.   #7
 5,336     Tromsø     0
Min erfaring med utendørs propanskap:
1: De kan låses med hengelås
2: De har sprinkelbunn, så propanen samler seg ikke i skapet ved eventuell lekkasje
3: De er enkle og billige tynne stålplateskap, så selve skapet brenner ikke så lett, men de gir lite eller ingen brannsikring.

Jeg kan ikke se at et kjøkkenbenklignende skap skulle være mindre egnet eller sikkert, så sant det er ventilert og låsbart.
Signatur