110    4    0  

Ansvarlige foretak

 18     0
Jeg skal bygge to tilbygg på eksisterende bolig fra 1987, og i den forbindelse lurer jeg på hva jeg trenger av ansvarlige foretak. Boligen har idag en BYA på 126 m2, er over to etasjer og har BRA på 165 m2. De to tilbyggene er på henholdsvis 24 m2 (4m x 6m).

Jobber som skal gjøres er:
1. Planering av tomt under tilbygg.
2. Sprengning av fjell for å få plass til tilbygg.
3. Sette opp ringmur i betong/leka.
4. Bygge en vegg i betong som er 230 høy og 4 metere lang. Denne skal være bærende og støtte opp mot jordmasser fra utsiden.
5. Endring av kledning på fasade + etterisolere med 5 cm.
6. Total utskiftning av elektrisk anlegg
7. Endre plassering av vann og avløp inne i huset slik at det treffer nytt bad, vaskerom og kjøkken.

Jeg har vurdert å gjennomføre søknaden selv, men blir ikke helt klok på hva som kreves for at søknaden er gyldig? Tegninger i 3D er ferdigstilt, men mangler snitt og 2D. Vurderer også å kontakte en ansvarlig søker, men av erfaring så kan dette gjøre at kommunene blir strengere på hvilke krav de stiller til søknaden.TSt
   #1
 14,506     0
3D tegninger er vel ikke noe krav. Men snitt og plan bruker å være obligatorisk.
   #2
 6,402     Akershus     0
Snitt, plan og fasader er obligatorisk, avhengig av prosjektet kan oppdatering av situasjonskartet også være obligatorisk.

Om 3D modellen er ferdig bør det være fort gjort å kjøre ut plan, snitt og fasader på bygget.


.Thag
  (trådstarter)
   #3
 18     0
Takk for svar.

Da får jeg lage Snitt og 2D tegninger også. Vet dere 2D tegninger gjelder fra alle sidene av bolig (Nord, sør, øst og vest?).

Hvilke ansvarlige foretak må jeg ha på dette prosjektet?


   #4
 5,725     0
For tilbygg inntil 50m2 kan du står ansvarlig sjølv.
Krav til søknad:
  • Beskrivelse av hva det søkes om

  • Tiltaket tegnet inn på oppdatert situasjonskart i målestokk

  • Detaljerte tegniner av alle sidene av tiltaket (fasade-, plan- og snittegninger) i målestokk

  • Kvittering for at tiltaket har vært tilstrekkelig nabovarslet. Eventuelle protester fra naboene må vedlegges søknaden

  • Utregninger av alle arealer og utnyttingsgrad

  • Beskrivelse i forhold til gjeldende arealplaner, vegloven, teknisk forskrift, grunnforhold, miljøhensyn, vann- og avløp m.m.

  • Estetisk redegjørelse

  • Ansvarsskjemaer med tilhørende gjennomføringsplan


(Listen er ikke uttømmende)


https://byggesakskontoret.no/byggesoknad/