#11
 537     0
Jeg har gjort dette med gips og Jotun Aqua sitt våtromssystem på to vegger.
Slik at det ikke ble sokkelflis/oppkant-flis.
Som flere skriver over så er rekkefølgen viktig, det vil si at dette må avklares og koordineres med flislegger (som vanligvis legger membranen). Det er også viktig at flislegger/mambranlegger er enig og går god for metoden, slik at han ikke i ettertid vil fraskrive seg ansvar.

Her er noen detaljer slik jeg husker det;
Jeg fikk flislegger til å legge membranbåndet (overgangen gulv/vegg) i en egen operasjon, så jeg hadde noen dager til å sparkle kanten. Menbranbåndet fyller noen milimeter, så det blir en del sparkling for å få veggen til å se pen og rett ut hent ned til gulvet.
Deretter la jeg ferdig Jotun sitt våtromssystem helt ned til gulvet, gjerne noen mm inn på gulvet. Etter dette kom flislegger og la smøremembran og senere gulvflis med fug mot veggen.
Da har jeg membran oppkant. I mitt tilfelle med Jotun sitt system over.
Microsement har jeg ingen kunnskap om.


HSt
   #12
 29 681     Lillestrøm kommune     0
Med Jotun sitt system må jo gulvmembran opp utenpå vegg og så må vegg overlappe med noen cm ned med malingen noen mm lengre ned

Det fungerer med vinyl eller sokkelflis senket inn i veggen