117    1    0  

Bærende vegg

 3     0
Tenker og åpne mellom stue og kjøkken. 
Veggen fra bad til kjøkken er allerede åpnet av tidligere eier. Men han var usikker om det var bærandes vegg, så det vart montert opp en bærebjelke, mellom bad og kjøkken. Første pil på tegning.

Det eg veit er at det veggen midt på tegninga er bærende og bjelkelaget går på tvers av huset..

Tanker om den er virkelig bærende? Samt den til stua?
Den fra kjøkken til entre, er en lettvegg. Det er og skyvedør på veggen fra entre/kjøkken til stua, så då kan den vell ikkje være bærende (10 cm vegg).
Bærende vegg - thumbnail_Hovudetasjse.jpg - Pjotteri

   #1
 4 901     Sørnorge     0
Alle vegger som krysser bjelkene i bjelkelaget bør regnes som bærende. Tegningen er vanskelig å lese (uklar tekst). Om jeg forstår deg rett mener du at bjelkene går i øst-vest-retning på tegningen. (Antar at nord er opp.) I så fall er veggen markert med stor pil bærende.
Men huset ser ut til å være mye lenger i øst-vest-retning enn nord-sør. Da har man som oftest et møne som også går i øst-vest-retning, noe som medfører at bjelkene ligger nord-sør og veggen markert med stor pil er i så fall IKKE bærende. Da vil imidlertid veggene markert med små piler være bærende.