17,179    47    7  

Bygging av serverrom

 2,435     Hordaland     0
Jeg begynte egentlig på en tråd ang. bygging av serverrommet mitt på Diskusjon.no for en tid tilbake. Det har vært litt hektisk de siste månedene, så byggingen har gått seint, og tråden er lite oppdatert. Flytter tråden over hit, siden det er mange erfarne sjeler her som gjerne har noe kritikk å komme med.

Første innlegg på Diskusjon.no:
Skrevet 24. mars 2015 - 00:29

Bygging av serverrom er godt i gang. Siste finish på grunnarbeider nå så begynner det å se mer ut som et rom får vi håpe.

Store planer for rommet, med mange tekniske løsninger som skal inn:
- Avansert brannalarmanlegg
- Helautomatisk brannslukkeanlegg med Argonite-gass
- Innbruddsalarmanlegg
- Adgangskontrollanlegg
- Kameraovervåkingsanlegg
- Redundant UPS strømforsyningsanlegg
- Helautomatisk nødstrømsaggregat
- Kjøleanlegg med klimakontroll

Rommet er bygget delvis under bakkenivå og separert vekk fra selve hovedbygget. Grunnkonstruksjonen til vegger, tak og gulv er av armert betong. For å unngå problemer med kondens og vanninntrenging er rommet dekket med isopor, deretter forseglet med vanntett murpuss. Rommet skal videre kles med flammehemmende spesial-isolasjon, deretter gipsplater vegg og gulvbelegg på gulv.

Legger ved noen bilder slik rommet er pr. i dag. Skal forsøke å legge ut bilder fortløpende etter hvert som serverrommet begynner å ta form.

Kom gjerne med gode innspill!

Bygging av serverrom - - eydybdalBygging av serverrom - - eydybdalBygging av serverrom - - eydybdalBygging av serverrom - - eydybdal
Signatur

  (trådstarter)
   #1
 2,435     Hordaland     0
Serverrommet vil produsere flere kW med varme, hvor jeg har et stort kjølebehov. Jeg har fått flere spørsmål, og selv vært innom tanken, om varmeoverskuddet kan gjenbrukes i huset på noen måte.

Skrevet 24. mars 2015 - 01:47
Jeg har vært innom tanken med varmegjenvinning flere ganger, men sliter litt med de tekniske løsningene der, samt spørsmålet om hva som er økonomisk forsvarlig. Nå skal det sies at jeg har brukt mye penger på andre tekniske løsninger som er langt fra økonomisk forsvarlig, så det er litt dust å ikke tenke energiøkonomisk når jeg først er i gang.

Huset er varmt og godt, med minimalt varmebehov. Jeg ser derfor ingen mulighet for å gjenvinne varmen i huset i form av rom-oppvarming. Derimot har jeg tenkt tanken med varmegjenvinning mot varmtvannsbereder. Dette er dessverre ikke mitt sterkeste fagområde, hvor det mangler litt kunnskap hvordan man kan gjennomføre dette i praksis, uten at jeg har behov for å bygge et helt teknisk rom til for plassering av utstyr.

Slik jeg har fått erfart varmeutviklingen fra mitt eget serverutstyr hittil, så kommer serverrommet til å produsere en enorm mengde varme. Dersom varmen fra serverrommet gjenvinnes mot varmtvannstank, vil jeg tro det fortsatt er et varmeoverskudd fra serverrommet. Jeg ser ikke helt den tekniske løsningen hvordan dette kunne vært løst i praksis med varmegjenvinning mot varmtvannstank, i kombinasjon med utslipp til friluft.

Er det noen guruer her på kjøleteknikk, så er jeg absolutt åpen for faglige innspill her!

Bygging av serverrom - - eydybdalBygging av serverrom - - eydybdalBygging av serverrom - - eydybdal
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 2,435     Hordaland     1
Status pr. i dag:
Jeg har vært nødt til å flytte inn en del nettverksutstyr i rommet for å frigjøre plass i et annet teknisk rom. Dette skaper en del utfordringer med støv og at utstyret til en hver tid må være i drift for øvrige brukere i huset.

Bygging av serverrom - - eydybdalBygging av serverrom - - eydybdal

3 av 4 vegger er ferdig pusset, taket er ferdig pusset. Den siste, og mest kompliserte veggen, gjenstår... Veggen består av et vindu som skal mures igjen, det skal settes inn flere rørgjennomføringer for ventilasjon, veggen inneholder et del kobberrør for vann som må blindes av, og det må legges opp avløpsrør for drenering til air-condition enheten.

Bygging av serverrom - - eydybdal

Etter en hel dag med meisling ble det endelig hull til ventilasjonskanalen i ytterveggen. Her er det 50 cm tykk yttervegg, bestående av 3 lag med teglstein. Nå gjenstår det å støpe inn kanal, og forsegle det hele igjen. Vinduet skal også mures igjen, og hele ytterveggen må pusses på nytt. Det ene drar med seg det andre - ikke rart tiden bare løper avgårde.

Bygging av serverrom - - eydybdalBygging av serverrom - - eydybdal
Signatur
   #3
 1,398     Nordpolen     0
Slukkeannlegg og avansert brannvarsling? Er dette til hjemmebruk?Er jo mere avansert enn det flere tunge etater har... Smile
   #4
 189     Hordaland     0
Denne tråden skal jeg følge med i.
Mine datakunnskaper er bra, men eget serverrom til alt det du skal dytte inn i det får meg til å tenke ut av min egen boks.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 2,435     Hordaland     0
Det er til kombinert hjemmebruk, litt hobbyvirksomhet, et par egne prosjekter, og litt fremtidige business-planer. Rommet er ca 15kvm stort, og blir nok en del større enn hva jeg foreløpig har behov for. Har vært åpen for tanken å la rommet komme andre til gode for en periode så lenge det er god plass.

Foreløpig er det kun satt inn nettverksutstyr til å drifte selve huset, dette måtte flyttes ut fra et annet teknisk rom for å frigjøre plass til brannsentral.

Bygging av serverrom - - eydybdal

Fortsatt litt rotete, og mye støv...

Først må den siste veggen ferdigstilles og pusses. Neste prosjekt blir å montere taklekter og gipsplater i taket.

Rommet ligger under bakkenivå med mye fukt og frost på utsiden av rommet. Pr. i dag er taket bestående av 15cm isopor som er limt fast til betong. Isoporen er deretter pusset med 3 lag fliselim. Taklekter skal monteres ved å hellimes til isoporen igjen, samt festes med 25cm lange ekspanderende plasthylser gjennom isopor opp til betongplate. Teoretisk sett skal taket etter dette være fritt for kuldebroer som kan skape kondensproblemer. Siden rommet er heldekket med isopor på alle vegger og tak, må alle vegger samt tak kles inn med brannhemmende isolasjon og gipsplater. Et tidkrevende prosjekt, men det går fremover.
Signatur
HSt
   #6
 36,640     Lillestrøm kommune     0
Du har ikke noe vannbåren varme ellers i huset ? Ventilasjonsanlegg ? (varmeelement i dette ?) Du må da bruke noe energi på romoppvarming i dag? Litt overrasket over at du ikke planlegger noe varme overhode til huset ut over tankene om varmtvann. Hva er kostnadene for kjøling som du har sett på foreløpig? Jeg tenker på hva vi har å kunne omfordele til noe annet.

Noen god nabo med vannbåren varme i kort avstand? Jeg tenker at det hadde vært lurt å bruke varmen til annet enn oppvarmete fuglekasser Smile
   #7
 1,806     Trondheim     0
Haha.. trodde jeg dro den langt med en BSX sentral hjemme. Du har jo en Autoprime?
Men siden du har slukkeanlegg så må du vell ha 2 detektorer i rommet som begge går i alarm før gassen løser ut. Jeg har holdt på mest med Inergen anlegg. Er det samme prinsippet? Hvordan løser du overtrykket ved evt alarm?

Benytter du også UPS og har alt på 3 faser i aggregatet for blinkfri innkobling?

Dette blir kult å følge med.

  (trådstarter)
   #8
 2,435     Hordaland     0
Du har ikke noe vannbåren varme ellers i huset ? Ventilasjonsanlegg ? (varmeelement i dette ?) Du må da bruke noe energi på romoppvarming i dag? Litt overrasket over at du ikke planlegger noe varme overhode til huset ut over tankene om varmtvann. Hva er kostnadene for kjøling som du har sett på foreløpig? Jeg tenker på hva vi har å kunne omfordele til noe annet.

Noen god nabo med vannbåren varme i kort avstand? Jeg tenker at det hadde vært lurt å bruke varmen til annet enn oppvarmete fuglekasser Smile

Ingen vannbåren varme i huset, og ingen i umiddelbar nærhet heller som har vannbåren. Ser ikke helt hvordan jeg skal klare å bruke opp overskuddsenergien, og hvordan det skal være økonomisk forsvarlig. Det vil kreve mye ombygging.

Jeg antar strømforbruket til serverrommet vil ligge på rundt 3 kW/t. Serverrommet er såpass godt isolert med isopor og isolasjon, at det vil nærmest fungere som en liten energibrønn - rommet vil ikke få noen naturlig kjøling selv om det ligger under bakkenivå. Kjølebehovet blir derfor nokså tilsvarende effektbehovet til serverne. Jeg kan nok dra ut rundt 2 - 3 kW/t i overskuddsvarme fra serverrommet. Dersom rommet fylles helt opp med serverer, så vil nok varmeutviklingen/overskuddsvarmen være opp mot 10 kW/t. Strøminntaket til serverrommet er dimensjonert til 16 kW.


Haha.. trodde jeg dro den langt med en BSX sentral hjemme. Du har jo en Autoprime?
Men siden du har slukkeanlegg så må du vell ha 2 detektorer i rommet som begge går i alarm før gassen løser ut. Jeg har holdt på mest med Inergen anlegg. Er det samme prinsippet? Hvordan løser du overtrykket ved evt alarm?

Benytter du også UPS og har alt på 3 faser i aggregatet for blinkfri innkobling?

Dette blir kult å følge med.


Jeg hadde en BSX tidligere, men det ble for lite nå. Huset er rundt 470 kvm og inndelt i 4 boseksjoner + et ubenyttet kjellerareale. Nøyaktig 50 % av huset er utleid i 3 boseksjoner. I tillegg er det et eget generatorhus på 10kvm, og et nytt garasjebygg på 100 kvm er under planlegging (godkjent byggesøknad). AutroPrime anlegget dekker hele huset + generatorhuset med ca. 50 punkt (inkludert varslingsorganer). For å kunne bygge et brannalarmanlegg med to soner ble jeg nødt til å oppgradere til AutroPrime. Som du nevner ang. 2 detektorer så ønsker jeg ikke at slukkeanlegget blir utløst selv om noen svir en pizza i den ene utleieseksjonen. AutroPrimen er delt inn i ulike soner, hvor slukkeanlegget er tilknytt serverrommet alene. Det blir 2 detektorer i serverrommet, men jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal stille krav til at begge må være i alarmtilstand før slukkeanlegget blir aktivert.

Bygging av serverrom - - eydybdal

Slukkeanlegget blir styrt av en egen slukkesentral, Autronica BA-45. Slukkesentralen er oppkoblet mot AutroPrimen, hvor det er AutroPrime som gir utløsesignal til BA-45. Flaskesettet er utstyrt med magnetventil og trykkovervåking som er tilkoblet BA-45'en. I tillegg er det egne varslingsorganer og manuelle utløsere for slukkeanlegget som også blir styrt av BA-45.

Bygging av serverrom - - eydybdal

Slukkesentralen (BA-45) skal være plassert rett på utsiden av serverrommet. Her er det pr. i dag kun et uinnredet og rotete kjellerområde. Først og fremst må det bygges en liten gang før jeg kan få inn de tekniske installasjonene som skal være rett på utsiden av serverrommet. Jeg har ikke helt bestemt meg for om det kun skal bli en liten gang, eller om jeg velger å bygge et lite "administrasjonsområde" med et toalett og et lite kontor i tilknytning til gangen når jeg først er i gang. Jeg gjør det stadig med komplisert for meg selv.
Signatur
   #9
 1,398     Nordpolen     0
Det er helt vanlig å ha to detektoravhengighet på slukking, gjerne aspirasjon i kombinasjon med vanlig detektor
  (trådstarter)
   #10
 2,435     Hordaland     0
Det er riktig. Rommet mitt er såpass lite, og det er kun 2 meter mellom branndetektorene som blir plassert i rommet, så her er det liten hensikt med kriterie til at begge skal gå i alarm. I og med at det kun er to detektorer i rommet, så vil bakdelen bli at det vil ta lengre tid før slukkeanlegget blir utløst dersom det faktisk blir en brann/røykutvikling i rommet. I tillegg danner det en ny ulempe at dersom det er en feil på den ene detektoren, eller dersom den ene detektoren ikke fungerer som den skal, så vil det gi en utfordring ved en eventuell brann hvor begge detektorer må gå i alarmtilstand før slukkeanlegget blir utløst. Dersom rommet hadde bestått av flere enn to detektorer så ville det ikke vært noe problem.

Hensikten med kriterie til at to detektorer skal gå i alarm er for å redusere faren for uønsket utløsing av slukkemiddelet ved falske alarmer. Rommet er såpass lite, og har en såpass god brannteknisk oppbygging, og det er kun kjente personer som kommer til å benytte seg av rommet - hvor det ikke vil foregå utilsiktet bruk av rommet, hvor jeg derfor kommer frem til at sannsynligheten for falske alarmer er marginal.

Ved å veie opp for og imot kommer faller jeg for å la slukkemiddelet bli uløst ved første alarm, altså at jeg ikke benytter kriterie til at to detektorer må gå i alarm.

Aspirasjon av rackene er også en mulighet som du nevner. Rommet mitt blir såpass lite at jeg kommer til å kjøre åpne rack for å slippe konflikter med dører og gangpassasje mellom rackene. Aspirasjon har derfor ingen hensikt hos meg da det blir full luftgjennomstrømning i alle retninger i rommet. Takflaten over rackene hvor branndetektorene er montert vil bli det minst turbulente området i rommet. Rommet er såpass konsentrert at jeg ser ikke noe problem med for liten røykgasskonsentrasjon ved takflaten dersom det skulle oppstå brann.

BA-45 sentralen blir koblet opp mot GSM sender, hvor jeg får full styring og overvåking av slukkemiddelet. BA-45 sentralen har også muligheter for 1. og 2. alarm, hvor det vil gå en viss tidsperiode før slukkemiddelet utløses ved utløst brannalarm. Totalt sett så tror jeg det skal bli en svært pålitelig installasjon når alt er kommet på plass.
Signatur