1 021    23    7  

Enova Svarer fortsatt

 81     5
Heisann!

Jeg heter Isabel og jeg har tatt over Enova Svarer sin konto her på byggebolig.no. Jeg er en sivilingeniør fra Bygg- og miljøteknikk på NTNU i Trondheim, er 27 år gammel og kommer fra Lier. Til daglig jobber jeg mye med energiberegninger, kuldebroberegninger samt andre deler av fagfeltet bygningsfysikk.

Jeg håper og kunne bidra på dette forumet ved å gjøre dere kjent med hva som finnes av støtteordninger hos Enova, samt komme med tips og rådgiving. På denne måten håper jeg at flere skal få nytte av Enova sine støtteordninger samt få gjort det beste ut av sin bolig.

For hjelp med støtteordninger og saksbehandling kan dere kontakte Enova Svarer via chat eller sende en e-post til svarer@enova.no.

   #1
 3 026     Akershus     0
Hei Isabel.

Jeg skal bygge hus snart og trenger i den forbindelse litt tips og råd ang. hva som er smart. https://www.enova.no/privat/anbefalte-energitiltak-for-ditt-hus/bygge-nytt-hus/ har en del gode råd, men det er flere tiltak enn det som lønner seg og noen tiltak er for systemer i direkte konkurranse(v/v varmepumpe vs. bioovn med kappe).

Hva anbefaler Enova hvis man skal bygge nytt? Gjerne brutt ned i bolker med ulik investeringsbehov.
   #2
 56     Stord     0
Hei Isabel. Eg har eit 70 modell hus på ca 270m2 som eg har lagt vannbårenvarme og kjøpt lvvp. I første etasje la eg ned systemplater fra Roth 20mm rør med cc på ca 75mm som så vart overstøpt med fiberarmert flytmasse fra Heydi(best varmeledningsevne). I etasje skille reiv eg ned takplater og isolasjon for og legge vannbåren varme og isolere på nytt. Eg har totalt 24 kurser som er sjølvregulert i forhold til innetemperatur. dette systemet som eg har laga var det ikkje rørleggere her som kunne utføre.
Det einaste som vart snakka om var cc 300mm min temp på vp 35 grader men ofte 38-40 grader og termostater til romstyring. min temperaturstyring er flow-styrt og innregulert i forhold til belastninga som hver kurs har. Vp er utekompensert ved -3 gir den 28 grader for og gå ned til 25 grader ved +5 grader (som er minimum av hva pumpa kan levere)
Dette systemet er laga for at vp skal jobbe med så lav temperatur som muligt for og få høyest mulig cop.
Sist vinter fyrte eg anlegget med el-kolbe snittforbruk 100kwt, denne vinteren er det vp som varmer opp og snitt er 19kwt.
Dette systemet har overgått min forventning i effektivitet til no.
Så er spørsmålet dere krever ein rørlegger som gjør jobben for at eg skal få støtte, stemmer dette?

Hvis eg skulle brukt rørlegger ville nok det ha kosta meg ca 100000kr.
Det var heller ikkje nokon som hadde hørt om eit slik system som eg skulle ha, så då måtte eg vist dei korleis dei skulle gjøre det. Eg fekk vell egentlig beskjed om at dette var noko tull.
Min kost har vert ca 200000 med systemplater rør isolasjon, takplater, skap og mainfolder. da har eg gjennbrukt mykje 28mm rustfritt frå eit system som vart plukka ned.

  (trådstarter)
   #3
 81     0
Hei TiaZzz,

Tenker du på i forhold til oppvarmingssystem? Enova anbefaler energifleksible oppvarmingssystem som benytter seg av fornybare energikilder. Energifleksible oppvarmingssystem kan benytte seg av ulike varmekilder, vannbårent oppvarmingssystem er et eksempel på et slikt system. Her har man mulighet til å velge kombinasjonsløsninger av varmebærere. I tillegg kan man ta i bruk ny teknologi etterhvert som det kommer på markedet. Fornybare energikilder er varmekilder som ikke benytter seg av direktevirkende elektrisitet eller fossil brensel.

Hvilket oppvarmingssystem som passer best for deg avhenger av forutsetningene dine, bl.a. boligens varmebehov, nødvendig effektivitet, investeringskostnader osv.

Varmepumper er et godt alternativ til å ta grunnlasten av oppvarmingsbehovet over året. Om du f.eks. har tilgang på gratis ved eller tomten ligger godt til mtp. solvarme, kan vedovn med vannkappe eller solceller og solfangere være gode alternativ.
   #4
 56     Stord     0
Så er spørsmålet, krever dere ein rørlegger som gjør jobben for at eg skal få støtte, stemmer dette?


Alt arbeidet er gjort som eg skriv i ovennevnte innlegg, det er testa og innregulert etter effektbehov pr kurs ved hjelp av flowkontroll.
Det er ei varmepumpe av typen luft vann slik at forkortinga er lvvp
  (trådstarter)
   #5
 81     0
Hei Stord,

Beklager at jeg ikke svarte på spørsmålet ditt i stad.

Det stemmer at det kreves at det er en rørlegger som utfører dette arbeidet for at du skal være støtteberettiget.

Enova krever at det brukes elektrikere og rørlegger, der det er krevd av loven. Når det gjelder egenmontering av varmepumpe, så er dette forbudt da det vil kunne utgjøre en helse- og sikkerhetsrisiko. I Norge har vi implementert en EU-forordning i Produktforskriften som krever at arbeid på varmepumper skal utføres av sertifisert personell og bedrifter da varmepumper inneholder F-gasser (fluorforbindelser). Alle sertifiserte montører har fått utstedt sertifikater fra Isovator AS som dokumentasjon på at de har den nødvendige kompetansen. Når det gjelder vannbåren varme kreves det at en fagperson står ansvarlig for installasjonen og godkjenner anlegget før det tas i bruk.
   #6
 56     Stord     0
Min vp er ei såkalla mono-blok, det vil sei at ein kun kobler to vannledninger inn på pumpa. alt som er av gasshandtering er ferdiggjort når ein kjøper pumpa og dette er adskilt ute på pumpa. Det er heller ikkje lovpålagt så langt eg veit og bruke rørlegger for og montere vannledninger/ Alupex.
Så som eg skriv så var det ikkje rørlegger her som viste korleis ein skulle gjøre denne jobben. Vil dette sei at eg ikkje er støtteberettiget i Enova-systemet
Er forøvrigt utdanna Automatiker og jobba med prosess og inregulering.
   #7
 764     0
Min vp er ei såkalla mono-blok, det vil sei at ein kun kobler to vannledninger inn på pumpa. alt som er av gasshandtering er ferdiggjort når ein kjøper pumpa og dette er adskilt ute på pumpa. Det er heller ikkje lovpålagt så langt eg veit og bruke rørlegger for og montere vannledninger/ Alupex.
Så som eg skriv så var det ikkje rørlegger her som viste korleis ein skulle gjøre denne jobben. Vil dette sei at eg ikkje er støtteberettiget i Enova-systemet
Er forøvrigt utdanna Automatiker og jobba med prosess og inregulering.

Send no bare inn en søknad vel? Flere som har gjort det slik og har fått støtte.

   #8
 56     Stord     0
Min vp er ei såkalla mono-blok, det vil sei at ein kun kobler to vannledninger inn på pumpa. alt som er av gasshandtering er ferdiggjort når ein kjøper pumpa og dette er adskilt ute på pumpa. Det er heller ikkje lovpålagt så langt eg veit og bruke rørlegger for og montere vannledninger/ Alupex.
Så som eg skriv så var det ikkje rørlegger her som viste korleis ein skulle gjøre denne jobben. Vil dette sei at eg ikkje er støtteberettiget i Enova-systemet
Er forøvrigt utdanna Automatiker og jobba med prosess og inregulering.

Send no bare inn en søknad vel? Flere som har gjort det slik og har fått støtte.
Ja har hørt de same som du, så eg får vel bare prøve eg og
   #9
 2 984     Vestlandet     2
Det er ingen reglar som krev bruk av røyrleggjar i Norge.

Det er krav til sertifikat for F gass, der det er inngripen i gasskretsen. Det er krav til elektrikar for elektrisk arbeid.

Enova er særs unnvikande og sjølvmotseiande på dette punktet.

Ein kan undra om det er fordi enovastøtta eigentleg er tenkt som ei støtte til entrepenørar, og ikkje huseigarar.
Signatur
   #10
 56     Stord     0
det virker som at ein må tilføre eit prosjekt ekstrautgifter for og kunne få tilskudd. eg har skifta alle vinduer og dører, etterisolert vegger og mot kaldt loft. etter alle tabeller og uttalelser fra fagfolk har eg oppyllt alle krav til varmetap med svært god margin (30%). Her får eg beskjed om og bruke Energirådgiver for og uttale seg og sjekke huset før og etter modifisering. Dette kunne eg få støtte til 7500kr, ein energirådgiver her tar 12000+moms for hvert oppmøte.
Enova er som du sier dessverre sklidd heilt vekk fra oss med ordinere oppgraderinger. Det er og ein 18 mnd frist som ikkje skulle vert for oss vanlege arbeidere. Eg pusser opp etter lommeboka og når ikkje og verta ferdig på 18 mnd. ser nesten ut som Enova har utspilt sin rolle for vanlege folk som vil energi oppjustere boligen sin. ein må bruke ein såkalla fagmann til alt og han påfører oppgraderingen større utgifter enn ein får i støtte