102    1    1  

Hvor skal fuktsperren i renovering av vegg?

 4     0
Beklager om dette er diskutert før

Jeg er i gang med å total renovere et eldre hus. Her var tidligere fuktsperre feil montert. Denne er nå fjernet og jeg og snekker er ikke enige om hvordan vi skal lekte ut og hvor nye fukt sperren skal

Han mener at denne løsningen er best, men bare at etter fuktsperren så lektes det ut igjen ca 1 cm så det er luft, og deretter montere gips/osb pater. Men i denne løsningen så ser jeg utfordringer med kabel gjennomføring, bokser for stikk osv.
Hvor skal fuktsperren i renovering av vegg? - etterisolering3-1361191744.jpg - Blacksmit

Mens jeg mener at dette alternativet er best, da tidligere fuktsperre er fjernet, samtidig som det er plass til kabler og slikt
Hvor skal fuktsperren i renovering av vegg? - etterisolering4-1361191781.jpg - Blacksmit
Glem tekstene angående Opprinnelig og nytt isolasjonslag og tykkelsen på disse. Oppbygging av veggen er så si det samme i forhold til spørsmålet, hvor burde jeg ha fuktsperren? Jeg mener siste alternativ er best.

(illustrasjons bildene er hentet fra byggmakerpluss.no)

Hvilket alternativ er best i forhold til fuktsperre

  • Alternativ 1 (Snekker)
  • Alternativ 2 (Meg)


TSt
   #1
 3 004     1
Siste er best fordi du ikke lager hull i dampsperren. Men det forutsetter at det er slik som på tegningen at isolasjonen innenfor dampsperren er vesentlig tynnere enn den utenfor.