59    1    0  

Legge laminat for første gang

 1     0
Hei,

Skal legge laminat på soverom, gang, kjøkken og stue.

Har noen spørsmål jeg håper noen kan behjelpe:

- Parketten som er nå har total tykkelse 14-15mm. Laminat er som oftest 9mm, men det finnes noen som er 12mm. Hvordan blir det med høydeforskjell mot listverk, karmer osv? Kan en legge flere matter under for å bygge den opp i samme høyde som forrige parkett?

- Ved kjøkken går det vell ant å bare rive opp gulv slik at en kan legge ny laminat bare rett under listen under kjøkkenet? Trenger vell ikke å rive opp hele det gamle?
Her er det også angående tilpasse høyde fra forrige slik at alt går under kjøkken uten for stort mellomrom.

- Er det noen klare fordeler / ulemper med å fjerne dørterskel ved skifte av gulv?

- Noen klare fordeler / ulemer ved Berry alloc og pergo?


   #1
 3 326     0
Fordeler ved å fjeren dørteskel: Bestemor med gåstol kommer seg fram mye enklere. Unger som kommer løpende inn i full fart snubler ikke i dørstokken. Du snubler ikke i dørstokken når du i halvørska snubler deg ut på kjøkkenet for å sette på kaffen. Lettere rengjøring; du slipper to-tre "render" på dørstokken der møkka har en tendens til å sette seg fast. Du kan la en robot-støvsuger tusle rundt i hele leiligheten uten noen slags problemer med framkommeligheten.

Ulemper: Som regel får du merkbart større lydgjennomgang i nedre kant av døra, siden det vanligvis blir en liten glippe der. Hvis det ene rommet er iskaldt (f.eks. et vindfang) kan du også oppleve et visst varmetap, som kan være følbart nær døra (på en varme siden).

Jeg har fjernet dørstokkene de fleste stedene, men vil være forsiktig med å gjøre det mot vindfang. For lydisolasjonens del kan vurderingen avhenge av om døra går mellom to oppholdsrom, f.eks. kjøkken og stue (der lyder fra kjøkkenmaskiner kan oppleves forstyrrende), eller om den går ut i en gang der det sjelden er støy, og der litt støy ut fra oppholdsrom ikke vil plage noen.