39    0    0  

Oppgradere YV i fjøs - Prosjekt hønsehus

 1     Stadsbygd     0
Hei!

Vi har tatt ned forbrettet (h=37cm) for å kunne fjerne indre del av teglveggen og erstatte den med k-virke+vindsperre+murplate og det som hører til riktig prinsipp.

Nå er vi kommet til sålen hvor bunnsvilla skal ligge, og jeg har vel egentlig funnet at jeg vil støpe på under svilla og lage fall utover, slik at det er klart for overhaling av teglforblendingen til sommern.

Q: Hvordan gjør jeg klar eksistetende betong for påstøyp, og hvilket mørtel bør brukes? Kalktilsatt?


Det er fraukjeller under, og vi skal ha isolert tilfarergulv. (Om ikke bedre forslag)
Q: Bør det brukes noe innenfor svillemembran på YV for å hindre kapillær fukt?

Prosjektet gjøres i porsjoner, vi støtter opp konstruksjonen underveis, ikke behov for bekymringsmeldinger 😊Oppgradere YV i fjøs - Prosjekt hønsehus - A966AC9F-E181-4B68-946F-E090F688629A.jpeg - Espen.kalland
Signatur