110    0    0  

Renovering av bolig fra 1977 - lufting takkonstruksjon

 1     0
Heisann, 

Jeg er helt ny på formuer og har i disse dager kjøpt en bolig fra 1977. Boligen har en meget spesiell utforming, og dette gir meg som nyutdannet arkitekt noen fantastisk opplevelser, men rent teknisk har huset noen utfordringer. 

For  bedre forstå situasjonen legger jeg ved bilder og tegninger av huset;

https://helgehjertholm.no/hjem/realisert/villa-oldervoll/

Sist eier hadde beiset bærende konstruksjon og malt takplater hvite. Således har vi nå forsiktig tatt ned 1500 takbord og trukket ut 6000 spiker for hånd. Disse takbordene skal nå avrettes for å fjerne maling og monteres tilbake i nummerert rekkefølge. 

Da vi tok av disse takbordene avdekket vi flere vannlekkasjer i taket. Noen er pågående, mens andre er stoppet. I dialog med ulike håndverkere har vi amt til at taket bør byttes og oppgraderes. 

Det ligger i dag skifer på taket og her er luftingen for dårlig. Vi bor i en furuskog på vestlandet og der er mye fuktighet og barnåler. Således ønsker vi å utbedre dette sjiktet under skiferen. 

Videre har vi allerede tatt ned isolasjon og underhudspapp slik at vi er helt ut på staket. 
Tidligere lå her en luftespalte på 30 mm, og vi har nå vurdert oss fram til at her er i hovedsak to løsninger;


Alternativ 1;

Beholde luftesjikt innvendig men utbedre fra 30mm til 48 mm.

Her vil vi isåfall lekte ned fra stak med 23x48 mm lekter og skyte asfaltplater til lektene, så gå på med isolasjon (trefiber, enten blseisolasjon, eller plater) før vi legger opp lekter, dampbrems og til slutt himling. 

I tillegg til dette vil vi til vern fjerne utvendig papp og utbedre det staket som trenger utbedring. Legge ny diffusjonstett papp (da dette er det som anbefales / er godkjent av Sintef(?)) for så å legge tilbake den steinen som er god og legge til ny stein der det trengs. 

Ved denne løsningen er der noen utfordringer med lufting da skråtak møter flatt tak, og flatt tak møter pipe. Det blir i tillegg mye arbeid og man har ikke (slik jeg ser det) full kontroll på luftingen selv om man har to sjikt. Fordelen er at vi kan begynne umiddelbart og få litt temperatur i huset før vinteren kommer. 


Alternativ 2;

Flytte innvendig luftesjikt ut og utbedre størrelse på luftesjikt utvendig. 

Med dette alternativet vil vi isolere helt til utak og legge en dampbrems på innsiden samt lekter og himling. Over dette vil vi tette med en diffusjonsåpen papp før vi lekter opp på sperrene, legger nytt utak og så lekter opp igjen fra suktak for  legge platetak hvor man legger diffusjonstett duk før man legger leder og lekter til skifertekking. 

På en måte føler jeg meg mer trygg med alternativ 2, da dette i mine øyne blir mer som å oppgradere boligen, kontra utbedre gjeldene elementer. Samtidig er der en utfordring med dette. 
Vi har som sagt åpnet til utak flere steder i boligen, og høst/vinter står for tur.  

Det vi således vurderer i denne omgang er om vi kan legge trefiberplater helt ut til sutaket for en kortere periode for å ha det vart i boligen fram til vi skal ta taket i april. Det vil altså si at i 6 med vil isolasjonen ligge åpen rett mot staket. 

Jeg forstår at dette ikke er ideelt, men lurer samtidig på om det går greit for en kort periode. Isåfall ønsker jeg veldig gjerne å gjøre dette og gå for alternativ 2. Det føles mer riktig å gjøre noe slikt midlertidig for å få den beste løsningen til våren, kontra å gjøre det som hurtigst gir oss isolert hus. 
Vi håper jo og tror at vi nå legger ett skifertak som kan ligge i 100 år og ikke gir neste eier like store problemer som det har gitt oss. 

Dette er nok det første av mange spørsmål i tiden som kommer, og som sagt er jeg nyutdannet arkitekt som har full innsikt i at mange av oss lærer for lite teknisk på skolen, og således er dette en fantastisk mulighet for meg å bli bedre kjent med de yrkene som arkitektene jobber så tett sammen med, men dessverre ofte har altfor liten forståelse og kunnskap rundt. 


På forhånd takk for all bistand og kunnskaps deling. 

Beste hilsen, 
Stian 


Vedlegg;

Sutak hvor man ser misfarging. 
Noe av dette tror jeg er fra dårlig lufting og luftfuktighet som ikke har fått komme ut. Det som vi lurer på her er om dette må byttes fordi noe av det kan være muggsopp(?) Så om noen klarer å se ut i fra disse bildene om det er tilfelle ville det vært til stor hjelp. Om ønskelig kan også flere bilder tas. 
Renovering av bolig fra 1977 - lufting takkonstruksjon - IMG_8078.JPG - Hobbysnekker83
Renovering av bolig fra 1977 - lufting takkonstruksjon - IMG_8077.JPG - Hobbysnekker83
Renovering av bolig fra 1977 - lufting takkonstruksjon - IMG_8076.JPG - Hobbysnekker83