96    1    0  

Rette opp tak i etasjeskiller

 4     0
Hei. Smile

Ser at noen av etasjeskillerene har litt nedsig. Hvor mye må det nedsiget (mm) være før man bruker tid på å rette opp ift. dobbeltlag med gips som skal festes i lydbøylene. 

Hørt noe om rotasjonslaser, kunne noen lagt ved bilde/tegning for å illustrere bedre hvordan man o såfall gjør det enn ved kun ord? 


Takker for all hjelp! 

   #1
 3 679     Akershus     0
Ingen definitive tall der, det koker ned til hvor mye det må være før det plager deg.

Men dersom du skal legge opp lydhimling ville jeg gjort det i samme slengen, bare husk på å kjøpe riktige lydbøyler.

Med streklaser eller rotasjonslaser går dette som en lek!

Metodikken er den samme, uansett strek- eller rotasjonslaser. Plasser laseren i en fornuftig høyde i forhold til det du skal jobbe med, i dette tilfellet lydbøyler. Finn det laveste punktet på bjelkelaget, og monter en bøyle på det punktet. Mål avstanden fra eksempelvis bunnen av bøylen og til laserstreken. Dermed kan du montere de resterende bøylene i den samme høyden. Erfaringsmessig er det veldig enkelt å lage en liten mal istedenfor å bruke tommestokken.

Dersom du bruker streklaser, er det ikke sikkert hele rommet dekkes. Dersom den flyttes, er det *viktig* at du kontrollerer at høyden er korrekt, før du fortsetter monteringen. Kontrollen kan være så enkel som at det målet du hadde på første bøylen, skal være likt etter flyttingen.

Lykke til Smile


.Thag
Signatur