152    1    1  

Røropplegg på bad

 27     0
Hva ville dere gjort her?  Holder på med renovering av bad. Rørlegger kommer om noen dager, og lurer på hva som er mest hensiktsmessig. 
Røropplegg på bad - 1510678648151-979064272.jpg - 1960Mathias