93    1    0  

Skjøte platetoppkurs

 1     0
Hei,

Jeg ønsker å få flyttet platetopp over på kjøkkenøya. Sikringsskapet ligger i 1.etg og kjøkkenet er i 3.etg, så antar at det ikke er enkelt å trekke kabel gjennom eksisterende rør? Ift forskriftene, er det evt lovlig å skjøte 25A kurs til platetopp?